Ang Gawad Ustetika ay ang taunan at pinakamatagal na patimpalak pampanitikan sa kolehiyo sa bansa. Itinataguyod ito ng Varsitarian, ang opisyal na pahayagang pang-mag-aaral ng Unibersidad ng Santo Tomas.
 
Sa ika-34 taon ng Gawad Ustetika, inaanyayahan ang mga manunulat na patuloy na ipagdiwang at itanghal ang panitikang Tomasino!
 
Narito ang mga madalas itanong hinggil sa pagsali sa Gawad Ustetika:
 

  1. Sino-sino ang maaaring lumahok sa ika-34 Gawad Ustetika?

> Maaaring lumahok sa ika-34 Gawad Ustetika ang lahat ng kolehiyong Tomasino na naka-enroll sa mga programang batsilyer o graduwado ng Unibersidad sa una at ikalawang semestre ng akademikong taong 2018-2019.
 

  1. Maaari ba akong magpasa ng akdang naparangalan na?

> Ang mga akdang hindi pa naililimbang ang maaari lamang ipasa. Hindi rin maaaring ilahok ang mga akdang nagwagi na sa ibang patimpalak pampanitikan sa loob o labas ng bansa.
 

  1. Ano-ano ang mga kategoryang maaari kong lahukan?

> Tatanggapin ang mga akdang nakasulat sa Ingles o Filipino. Bukas ito sa mga kategoryang Tula, Katha, Sanaysay, Poetry, Fiction, Essay, at Dulang May Isang Yugto/One-Act Play.
 

  1. Maaari ba akong magpasa ng higit sa isang piyesa sa partikular na kategorya?

> Hindi, ngunit maaaring magpasa ng iba pang akda sa ibang kategorya. Limitado naman sa iisang piyesa lamang ang maaaring ipasa sa kategoryang Dulang May Isang Yugto/One-Act Play.
 

  1. Mayroon bang limitasyon sa pahina ang mga nasabing kategorya?

> Mayroon. Limitado lamang sa 12 pahina ang Katha, Sanaysay, Fiction, at Essay, habang ang mga lahok na akda sa Dulang May Isang Yugto/One-Act Play limitado naman sa 15 pahina. Kinakailangan namang koleksiyon ng lima (5) hanggang sampung (10) tula na may kahit anong haba ang mga lahok para sa Poetry at Tula.
 

  1. Kinakailangan ko bang gumamit ng alyas o pen name?

> Oo, sapagkat blind screening ang magiging proseso. Sa entry form lamang kinakailangang isulat ang tunay na pangalan ng may-akda. Maaaring ma-disqualify ang mga mapag-aalamang nagsulat ng pangalan sa ipinasang akda.
 

  1. Ano ang dapat kong ilagay sa brown envelope?

> Ilakip sa isang brown envelope ang mga sumusunod: apat na photocopy at isang orihinal na kopya ng akdang makinilyado (Time New Roman, size 12, double-spaced), kopya ng akdang nakalagay sa isang CD (MS Word at PDF format), natapos na application form, kopya ng registration form ng kalahok at certification of originality na nilagdaan ng dalawang propesor sa Ingles o Filipino.
 

  1. Kailangan ko bang maghanda ng isa pang brown envelope sakaling nais kong magpasa sa isa pang kategorya?

> Oo, kinakailangang ilagay sa magkahiwalay na envelope ang bawat akda at mga hinihinging requirements.
 

  1. Saan ako makakakuha ng application forms?

> Maaaring kumuha sa tanggapan ng The Varsitarian, Room 105 ng Tan Yan Kee Student Center. Mayroon din itong kopya na maaaring i-download sa https://bit.ly/2ENLLfp.
 

  1. Saan ko dapat ipasa ang akda at iba pang requirements?

> Ipasa ang mga akda sa opisina ng The Varsitarian, Room 105 ng Tan Yan Kee Student Center hanggang ika-26 ng Enero, 2019, 9 p.m.
 
Para sa iba pang mga katanungan at detalye, tawagan sina Alyssa Gonzales (0949 670 7485) at Francis Braganza (0939 193 0391), o ang tanggapan ng Varsitarian sa 406-1611 loc. 8235.