Ambag sa pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan ang pagpapamalas sa kung paano tumatalab ang malawak na katuturan ng panitikan sa pang-araw-araw na kamalayan ng mga indibidwal. Hindi lamang tinig ang panitikan tungkol sa samu’t saring kaisipan at karanasan ng mga indibidwal, kundi tulay at panandang-bato na nagmamarka sa mga daan at inter-koneksiyong nagsisilang sa mga ideolohiya at katotohanan. Upang bigyang-buhay ang asersiyong ito, ilulunsad ng mga mag-aaral ng UP Departamento ng Panitikan at Panitikan ng Pilipinas ang Tanghal-Galing, isang gabi ng pagpaparanas ng mga mga sayaw, awit, kuwento, tula, at iba pa na sasaksi at sisiyasat hinggil sa mga paksang magpapalabas at magpapaloob ng pagiging tao at pagiging Pilipino. Ipagdiwang ang buwan ng panitikan kasama sina Lance Abellon, Kat Tahanlangit, Toni Panagu, CE Pablo, Jenicka Tan, JP at Dadang Alfonso sa Abril 12, ika-6 ng gabi sa silid Pandayan, Palma Hall Pavilion 1201, UP Diliman.
Ang Tanghal Galing ay bahagi ng Taliba & Salimbayan, ang selebrasyon ng Buwan ng Panitikan ng UP DFPP.