mga editor: Ferdinand Pisigan Jarin at Rommel B. Rodriguez
Makulitan, mangunsumi at paminsan-minsang maubusan ng pasensiya dahil sa kalikutan ng (mga) supling. Malungkot, sumama ang loob, hanggang magalit dahil sa hindi nila pagsunod at pakikinig.
Paano nga ba magsulat ang isang ama at ina? Paano hinahati ang oras sa pag-aruga sa anak at paglikha ng akda? Sa paanong paraan napagsasabay ang pagtimpla ng gatas sa pagtipa ng mga letra? Kung mahirap maging magulang, mas mahirap ba ang maging magulang na manunulat?
Ilan lamang ang mga tanong na ito na sisikaping suungin ng mga nais magpasa ng kanilang personal na sanaysay tungkol sa pagiging magulang at manunulat.
Sa kabilang banda, paano naman maging anak na manunulat? Paano ipinapakilala ng manunulat ang kanyang sarili sa kanyang mga magulang bilang nilalang na naghahabi ng mga salita? Anu-anong mga danas ang kinapapalooban ng pagiging anak na gumagamit ng sining ng pag-akda sa pagtupad niya ng kanyang responsilidad bilang anak? Kailangan bang suklian ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang? Paano niya itatala ang kanyang kinalakihang kaligiran bilang anak na manunulat?
Kay raming maaaring isulat tungkol sa pagiging magulang at anak. Kaya magandang pagkakataon ito upang makapaglikom tayo ng samu’t saring danas ng pagganap bilang anak at magulang. Nariyan ang paraan ng pagpapalaki at pagpapaunawa sa mga anak sa pagitan ng pagiging tao at pagpapakatao, hindi rin marahil mabilang ang pagsuway sa mga utos ng magulang upang maangkin ang sariling pagpapasya ng anak. O kaya ang hiwaga ng pagsagot sa mga simpleng tanong ng anak tungo sa mas kumplikadong pag-unawa ng buhay. At nariyan din ang pagharap ng anak sa pangambang susuungin niya kapag sumabak na siya sa mas makulay subalit mapanganib na mundo na mag-isa at wala na ang gabay ng magulang. Lahat ng ito’y kayang itala ng isang magulang at anak gamit ang kanyang sining ng pag-akda at paglikha.
Kaya sa pagkakataong ito, inaanyayahan namin ang mga magulang at anak na manunulat na isiwalat at ibahagi ang inyong mga danas, lungkot, pangamba, hinanakit, saya at tagumpay ng pagiging magulang at/o anak na hindi bumitiw sa pagsulat kasabay ng pag-aruga sa mga anak at magulang sa hinaharap.
Sa mga interesadong magpasa, bigyang-konsiderasyon ang ilan sa mga kahilingan:
Nakasulat sa wikang Filipino
8-10 pahina, doble-espasyo
Tumatalakay sa paksa ng pagiging magulang at/o pagiging anak
Nasa anyo ng personal na sanaysay
Maaaring isumite ang inyong mga akda sa [email protected] Ang huling araw sa pagsumite ng akda ay sa Nobyembre 30, 2019. Kung may tanong o anumang paglilinaw, huwag mag-atubiling magpadala ng mensahe sa nakatalang email address.