Hubon Manunulat: West Visayan Writers, an organization of West Visayan writers whose aim is to promote, propagate, and preserve West […]
Ang buwan ng Abril ay buwan ng panitikan. Kaugnay nito, pangungunahan ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas […]