The workshop is open to writers who write in Filipino or Bikol.
“Walang dakilang wika sa alinmang bansa na ‘di ang nagtaas at naghatid sa tugatog ay ang kanyang mga manunulat.”– Lázaro […]