Kayo ay iniimbitahan ng Samahang Lázaro Francisco na magpasa ng mga malikhaing akda upang maging fellow o kalahok na manunulat sa ilulunsad na Ikatlong Palihang Lázaro Francisco sa darating na Agosto 30-31 sa lalawigan ng Nueva Ecija.

Ang  tuon Ikatlong Palihang Lázaro Francisco ang mga manuskritong nasusulat sa wikang Filipino. Tugon ito ng samahan sa mababang apresiyasyon ng bansa sa wika at panitikang Pilipino.

Ang mga aplikante ay marapat na sundin ang mga sumusunod na mekaniks:

 1. Ang tema ng akda ay PAMAHIIN;
 2. Ang malikhaing akda na maaaring isumite ay nasa genre ng tula, dagli, maikling kuwento, at personal na sanaysay;
 3. Hindi pa nalilimbag sa anyong print at digital;
 4. Hindi pa nananalo sa anumang timpalak-panitik;
 5. Malaya ang may-akda sa porma at paraang eksperimental;
 6. Na-enkod dapat ang manuskrito sa Book Antiqua, Georgia, o Palatino, font size 12, at 1.5 ang espasyo;
 7. Ipadala ang inyong materyal sa samahanglazaro@gmail.com na may subject line na: Ikatlong Palihang Lázaro Francisco- Genre- Apelyido (Ikatlong Palihang Lázaro Francisco- Tula- De la Cruz);
 8. Pakisamahan nang maiksing tala sa sarili o bionote;
 9. Ang huling araw ng pasahan ay sa Hunyo 15, 2020;
 10. Labindalawang makata at manunulat lamang ang maaaring mapili;
 11. Bukas lamang ang palihan sa mga mag-aaral na may edad 18 pataas at maaaring naninirahan, o likas na isinilang sa Rehiyon 3.
 12. Anumang paglilinaw ay makipag-ugnay lamang sa aming FB page na Samahang Lázaro Francisco, sa aming e-mail, o sa numerong ito 0967-603-8262.
 13. Ang magsisilbing direktor ng palihan ay ang makatang si Cristobal F. Alipio.

Ano pang hinihintay niyo, pasa na!