Iniimbitahan namin ang lahat ng mga manunulat at makata na magpasa ng mga akdang tula at spoken word poems para sa bubuohing antolohiya — MABAYA: Mga Tula ng Galit at Pangamba

– Maaring magpasa ng isa (1) hanggang tatlong (3) tula ang bawat manunulat/makata. Ito ay maaaring purong akdang tula, purong spoken word poems, o kombinasyon ng mga akdang tula at spoken word poems na hindi dapat lalagpas ng tatlo (3) kada manunulat.

– Ang bawat tula na isusumite ay dapat orihinal, hindi pa nailathala (original and unpublished piece), at dapat may pamagat.

– Ang tema ng antolohiya ay nakatuon o may kinalaman sa kamalayan para sa sakit na HIV/AIDS sa Pilipinas.

– Malaya ang paksa at anyo ng tula (free verse poetry) na nasa Wikang Filipino at Ingles.

– Ang haba ng bawat tula ay hindi lalagpas ng 300 na mga salita (maximum of 300 words per poem).

– Isumite ang soft copy na nasa MS Word o PDF file format sa email address na: pablitobooks@gmail.com

– Ilagay sa email ang subject heading na MABAYA: ENTRY. Dapat naka-attach ang file ng isusumiteng tula.

– Kasabay ng isusumiteng tula, ilagay/ilakip ang mga sumusunod:

 • Buong pangalan
 • Maikling tala tungkol sa sarili (short bionote)
 • Larawan ng makata (dapat orihinal at kita ang buong mukha)
 • Edad
 • Address
 • Trabaho/eskuwelahan/organisasyon

– Ang huling araw ng pagsusumite (deadline) ay sa Agosto 30, 2020, alas singko ng hapon (5PM).

– Ang antolohiya ay may introduksyon ni Paul Cardenas at dadaan sa regular na proseso at ebalwasyon ng grupong The Next Poets Society.

– Bukas sa lahat ang antolohiya.

– Mananatiling nasa kontribyutor ang lahat ng karapatang-ari (copyright) ng kanilang mga isusumiteng akda.

– Mahigpit na ipinagbabawal ang mga sumusunod:

 • Pangongopya ng ibang akda (plagiarism)
 • Mga malisyoso at mapanirang salita

– Ang 10% sa malilikom na kita ng Mabaya ay gagamitin upang mapalawig ang mga adbokasiya ng mga organisasyon na katuwang ng may akda (mga organisasyon na may kinalaman sa kamalayan para sa sakit na HIV/AIDS sa Pilipinas.

– Ang 7 Eyes Production, OPC ang magsisilbing publisher ng antolohiya.

– Mula sa maliit naming produksyon, ang mga kontribyutor na mapapabilang sa antolohiya ay maaaring makamit ang mga sumusunod:

 • Maging tagapagtaguyod (advocate) sa pagsulong sa ating bansa ng kamalayan tungkol sa HIV/AIDS.
 • Makabili ng isang personal na kopya sa mas murang halaga (discounted price).
 • Maging panibagong inspirasyon, lakas, at pag-asa sa mga may sakit na HIV/AIDS.
 • Mailathala ang orihinal na tulang akda bilang opisyal na bahagi ng antolohiya.