ng mga Kandidatong Kasapi ng Kataga

Ang #Tanggolwika zine ay isang koleksiyon ng mga dagli sa Filipino tungkol sa paggamit ng wikang Filipino. Sinasagot ng koleksyon ang pangangailangang panatilihin ang Filipino sa kolehiyo bilang isang mahalagang asignatura. Ang Filipino at Panitikang Filipino ay hindi nabibigyan ng mas malaking pagkakataon na makapag-ambag sa intelektuwalisasyon nito sa iba’t ibang larangan. Ang CHED Memorandum Order 20 (Series of 2013) na nagtatanggal ng Filipino sa kolehiyo ay maaaring humimpil, o mas malala, kumitil ng pagkakilanlan sa ating sarili bilang isang indibidwal na malayang nakapag-iisip ng may pagmamahal sa bayan.

Inaasahang magsisilbing lunsaran ang mga ganitong akda ng mas makabuluhang diskurso tungkol sa wikang pambansa simula sa pagtutol sa pagbura ng pagpapahalaga sa wikang Filipino ng malakolonyal at neoliberal na mga polisiya ng gobyernong ito.

Ang proyektong ito ay isa ring motibasyon ng mga kasapi sa pagsangkot sa produksyon ng isang akdang pampanitikan. Inaasahan na sa pamamagitan nito, matitiyak ang pagsasapraktika ng mga natutunan at nahasang kakayahan sa pagsulat, pagbuo ng koleksiyon, paglalathala at paglulunsad ng mga kasalukuyang kasapi ng organisasyon. Gayundin ang pagsasakatuparan sa mga natutunang pag-aaral sa panayam, lektura, at palihan. Ngunit higit sa lahat, ang makapag-ambag sa kasalukuyang panitikan ng Pilipinas.

TanggolWika

BACK TO FREELIPINIANA MAIN DIRECTORY