Nakatakdang ilunsad sa darating na buwan ng Hulyo ang librong Balligi: Mga Kuwento Ng Tagumpay At Pagpupunyagi.

Ito ay inisyatiba ng Kapisanang May Adhikain Na Itaguyod Ang Sining Sa Akademya (KAISA) sa pakikipagtulungan na rin ng UNESCO, NYC, at LGU. 

Ang sentral na layunin ng antolohiya ay naka-angkla sa Sirib Ti Kailian (Kaalaman Ng Bayan) na isang lokal na aklatang ang diin ay higit na hikayatin ang mga kabataan sa malikhaing pagtatala ng kanilang personal at kolektibong danas , at upang higit na mapagyabong ang lokal na panitikan, gayundin ng sining, sa mga liblib na lugar sa bansa.

Ang balligi ay salitang Ilokano na nangangahulugan sa tagumpay, o mas mainam sabihing mga ibinunga ng masikhay na pagsisikap at pagpupunyagi. May bigat ito at may antas sosyo-politikal.

Nahahati ang buong antolohiya sa dalawang wika. Sa wikang Filipino, tampok ang obra ng mga manunulat na  sina Rene Boy Abiva, Alvin B. Delfin, Jonathan T. Pagsugiran, Regina Mae Reyes, Mabel Joy L. Sarmiento, Lyra Fronda Castillo-Honrado, Ruby L. Mangahig, Mike Angelo A. Obiña, at Maestro Adbenturero. Sa wikang Ilokano naman ay tampok ang obra nina Donabel Rodriguez Calindas, Christopher Bryan Aquino Concha, at Arnold Mattencio Valledor.

Nagsilbi namang mga editor ang mga premyadong manunulat na sina Propesor Patrocinio V. Villafuerte (Filipino), Frank G. Rivera (Filipino), Roy Vadil Aragon (Ilokano), at Joel B. Manuel (Ilokano). Naging katuwang naman na editor sina Mark John R. Prestoza at Jun-Jun R. Ramos. Dagdag pa, nilapatan din ng introduksiyon nina Eunice Barbara C. Novio (Filipino) at Dr. Jaime Raras (Ilokano) ang buong kaanyuan ng aklat.

Ang imaheng ginamit sa pabalat ng aklat, ang Homo Fictus, ay obra ng makatang si RB Abiva. Ang aklat ay ililimbag ng Hinabing Salita Publishing House. ###