Boac, Marinduque – Sa okasyon ng ika-68 taon ng pagkakatatag ng Marinduque State College  noong Hunyo 21, tinampok ang mga output ng Batch 2 ng Graduate Diploma in Cultural Education (GDCE) at pinasinayaan ang microsite sa mscmarinduque.edu. ph. Sa kabila ng pandemya sa buong mundo partikular sa rehiyon ng  Mimaropa, buong lugod na inilabas ang mga nilalaman buhat sa unang apat na kurso ng GDCE, CulEd205: Philippine Arts; CulEd203: Cultural Diversity and Philippine Languages; CulEd204: Re-view of Heritage and History at CulEd200: Pedagogy of Cultural Education.

Nagsimula ang GDCE Level 1 noong Mayo 11 at natapos noong Hunyo 6 sa pamamagitan ng mga bagong platform kagaya ng zoom meeting, google classroom at Facebook closed groups. Ang mga klase ay ginanap sa distance at electronic mode imbis na face to face at pisikal na pakikisalamuha. Ang mga  titser-iskolar ay mula sa mga lalawigan ng Oriental Mindoro, Romblon at Marinduque. Ang 34 na GDCE batch 2 ay binubuo ng mga titser-iskolar mula sa Makapuyat Elementary School, Mataas na Paaralang Nasyonal ng Looc, Mainit Elementary School, Marinduque State College Laboratory School, Mogpog National Comprehensive High School. Don Luis Hidalgo Memorial School, Bangbang National High School, Tapuyan National High School, Sacred Heart Academy, MSC School of Business and Management, Puting Buhangin National High School, Marinduque National High School, Ipil National High School, Cawit National Comprehensive High School, San Andres National High School,  Landy National High School, Marinduque Midwest College, Mongpong National High School, Matalaba National High School,  Argao National High School, Caigangan Elementary School, Guisian Elementary School,  Bognuyan National High School, Sibuyao National High School at Capayang Elementary School.

Ang mga GDCE titser-iskolar ay dumaan sa qualifying exam na binigay ng National Commission for Culture and the Arts  (NCCA) sa pakikipag-ugnayan sa Department of Education Mimaropa at MSC School of Graduate Education and Professional Studies noong Abril 17. Nagkaroon din ng panayam at oryentasyon noong Mayo 8 bago ang simula ng GDCE Level 1.

Batay sa kasunduan ng NCCA at MSC, sa pamamagitan ng Philippine Cultural Education Program (PCEP), kasama ang Marinduque State College sa walong pamantasang nagbibigay ng GDCE. Ang GDCE ay isang 24 unit na gradwadong programang tatakbo sa loob ng dalawang semestre sa tag-init na maaring ituloy sa Masteradong kurso sa piling pamantasang tinalaga ng NCCA.  Ang ilan sa mga PCEP Institutional Intended Learning Outcomes  o mga Kasanayan ng mga nagtapos ng GDCE ay inaasahang: makapagpamalas ng mga kasanayan sa kritikal at malikhaing pag-iisip; makalikha ng mga kagamitang pampagkatuto halaw sa sagisag-kultura; makagamit ng mga inobatibong pagtuturo hango sa sagisag-kultura at makintal ang diwa ng pagkamakabayan at makabansa.