ni Francis Gallano Delgado at ng Dawn Poets Society

May kakayahan na makapagpabago ng búhay ang tula kung mapagkakalooban ito (tula) ng pagkakataong mabasa ng lahat—paninindigan at paniniwalang patuloy ang daloy at daluyong magpahanggan sa kasalukuyan.

Sa tulong at pagkakabuklod-buklod ng mga makata ng Pamantasan ng Silangan, isinaaklat ang kakayahan sa kalipunang KARTILYA ng Matanglawin at iba pang mga tula.

Itong literari dyornal ay inilimbag ng Dawn Poets Society (DPS) sa tulong ng Tagak Series at mga makata ng University of the East (UE) at Weekly Dawn. Bahagi ng kikitain ay mapupunta sa mga piling kabataan sa Hospicio de San Jose (HSJ) sa pamamagitan ng malikhaing pagkukuwento at/o libreng pagpapakain. Dagdag pa ay isa din itong maagang pasasalamat sa Solidaridad, Morayta Bookstore, Conanan Bookstore, Centralbokks, at Tradewinds Bookshop dahil sa pagtulong nila sa pagbebenta ng mga aklat ng DPS.

Kartilya-ng-Matanglawin-at-Iba-Pang-Mga-Tula

BACK TO FREELIPINIANA MAIN DIRECTORY