ni Chuckberry Pascual

Ang Kumpisal: Mga Kuwento ay koleksiyon ng mga maikling kuwento sa Filipino. Layon ng koleksiyon na bigyang artikulasyon ang danas ng baklang Pilipino sa kasalukuyang lipunan.

FOL-Chuckberry-Pascual-Kumpisal-Mga-Kuwento-Short-Story-Filipino

BACK TO FREELIPINIANA MAIN DIRECTORY