Ibinubukas ang journal na Dx Machina: Philippine Literature in the Time of COVID-19 sa mga akdang naghihimay sa papel, mga tunggalian, at mga ambag ng panulat sa kaligiran ng isang pandemya. Dahil sa COVID-19, umusbong ang mga bagong karanasan at pananaw kasabay sa pag-iral ng mga sakit na matagal nang bumabagabag sa lipunang Pilipino. Ang ideya ng relevance ng humanidades, ang imbestigasyon sa mga prayoridad ng pamahalaan sa pagtugon sa krisis pangkalusugan, ang sindak at salimuot ng pananatiling buhay at malaya sa isang kasalukuyang maraming kawalan ng kasiguraduhan, ilan lamang ito sa mga usaping tinatangka nating hanapan ng paliwanag at lunas. Lalo ring tumitingkad ang mga usaping mapanghati sa isang komunidad—access sa mga batayang pangangailangan, dominasyon ng mga naghaharing uri, malawakang rebisyon ng kasaysayan at manipulasyon ng impormasyon. Sisikaping katawanin ng journal na ito ang iba’t ibang mga puwersang nagsasala-salabat sa ating kasalukuyan, patungo sa pagbuo ng makatwiran at makataong suri sa mga sanhi at kumplikasyon nitong kasalukuyang krisis pangkalusugan. Tatangkaing magbigay ng diagnosis sa panulat, tao, at komunidad sa panahon ng pandemya.

Inaasahang makapaglalabas ng dalawang isyu para sa journal na ito. Si Vladimeir Gonzales ang magsisilbing patnugot sa unang isyu ng journal, at si Dr. Rolando Tolentino naman sa ikalawa.

Tatanggapin ng proyekto ang sumusunod na malikhaing akda, sa Ingles at Filipino, at sa iba pang wikang may salin sa Ingles o Filipino:

  • Maikling kuwentong may 12 hanggang 20 pahina, double-spaced, 12 points sa Times Roman, New York, Palatino, Book Antique, Arial o kawangis na typeface. Maaaring tumanggap ng koleksyon ng mas maiikling piyesa.
  • Koleksyon ng tatlong tula. Maaaring palitan ito ng isang mas mahabang tula.
  • Mga personal na sanaysay na pasok sa dami ng pahina at typeface na nakasaad para sa maikling kuwento
  • Mga akademikong sanaysay na pasok sa dami ng pahina at typeface na nakasaad para sa maikling kuwento
  • Comics na nakadisenyo para mailimbag sa sukat na 6” x 9” black and white format. Inaasahang hindi ito lalampas ng dalawampung pahina.

Bukod sa mga naisaad na kahingian sa anyo, bukas din ang journal na ito sa mga anyo ng piyesang imumungkahi ng manunulat bilang tumutugon sa mga bagong ideya ng “creative,” “critical” o “literary” sa panahon ng COVID-19. Ibinubukas din ang journal na ito sa solicited works.

Sa usapin ng mga paksang tinatalakay o iniimbestigahan, inaasahang nalalapit ang mga isusumite sa mga isyung kawangis o kalinya ng sumusunod:

  • Pagtataya sa papel at ambag ng manunulat at panitikan sa panahon ng COVID-19
  • Mga tala at karanasan mula sa mga sektor ng lipunang nasalanta ng krisis pangkalusugan
  • Kritisismo at kontra-kritisismo kaugnay sa pagkatha ng naratibo ng bayan sa panahon ng pandemya
  • Mga lokal at pambansang polisiyang umusbong sa panahon ng quarantine
  • Ang tanaw sa mundo, sa panahon ng trolls, Social Amelioration Program, Anti-Terrorism Law, at shutdown ng Rappler at ABS-CBN

Isumite ang mga akda bilang editable document (Word, RTF) sa ([email protected]). Inaasahang maipadadala ang mga piyesa bago o sa 31 Agosto 2020. Ang mga kontribusyon para sa ikalawang isyu ay maaari namang ipasa hanggang 30 Setyembre 2020.