Maiksing Katwiran

Sa bisa ng Proclamation No. 968 na nilagdaan ng dating Pangulong Benigno Aquino, ang buwan ng Abril ay idineklara bilang literature month sa Pilipinas.  Sa buwan na ito, ang iba’t ibang samahan sa buong kapuluan, sa loob at labas man ng akademya, ay naglulunsad ng iba’t ibang anyo o porma ng mga aktibidad na may direktang kinalaman sa panitikan gaya ng palihan sa malikhaing pagsulat, o mga patimpalak sa malikhaing pagsulat. At dahil nasa yugto ng pandemya ang buong mundo at nabaling ang pag-aaral ng lahat sa anyong birtuwal, isang malaking hamon na tumugon sa pamamagitan ng pagtitipon sa mga akdang pampanitikan gaya ng tula (poem) at dagli (flash fiction), at ilathala ito sa anyong digital upang sa gayo’y mas abot ng lahat at magamit ng mga mag-aaral sa kanilang pang-araw-araw na gawain sa loob ng paaralan, o dili kaya’y maging gabay sa hanay ng mga mambabasa.

Bilang pagkilala sa hindi matatawarang kontribusyon ni Dr. Jose P. Rizal sa pag-unlad ng wika at panitikan ng Pilipinas, ang magiging tema ng mga akdang isusumite ay umiinog sa naratibo, o kaugnayan ni “Rizal” at “Panitikan.” Ang mga malikhaing akda na isusumite ay dapat nasusulat sa wikang Filipino bilang bahagi sa tuloy-tuloy na kampanya at kaisahan ng mga manunulat, guro, iskolar, at nagmamahal sa buong pulo na isulong at higit na palakasin ang panitikang nakasulat sa wikang pambansa.

Ang proyekto ay isasakatuparan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Knights of Rizal – Cabanatuan City Chapter at ng Samahang Lazaro Francisco. Magsisilbing patnugot ng proyekto ang mga maginoong maka-Rizal na sina Sir Edisen Mamauag, KCR (Chapter Commander ng Knights of Rizal – Cabanatuan City) at Sir Rene Boy Abiva, KR (Tagapangulong- Tagapagtatag ng Samahang Lazaro Francisco). Lalong higit na inaanyayahan din ang mga kasapi ng Knights of Rizal Cabanatuan City Chapter na magsumite ng kanilang mga lahok para sa lalong ikadadakila ng kapatiran.

Magiging libre ang proyektong e-book ng Knights of Rizal at Samahang Lazaro Francisco (na naka-PDF file) sa publiko sa mga sumusunod na online platform: Issuu.com, WordPress.com, Academia.edu.ph, Facebook.com, Scribd.com, Prabook.com, at iba pang online platforms. Sa buwan naman ng Hunyo isasapubliko ang pisikal o printed na kopya ng libro.

Ang layunin nito ay upang maitaas ang kamalayan ng mamamayan, lalo na ng mga Novo Ecijano, hinggil sa mga dakilang simulain ni Dr. Jose Rizal, ng Knights of Rizal, at ng Samahang Lazaro Francisco.

Narito ang mekanismo ng submisyon:

-Bukas sa lahat na mga taga-Nueva Ecija.

-Ang tema ng mga ipapasang akda ay “Rizal” at “Panitikan.”

-May dalawang kategorya na pwedeng pasahan: Tula at Dagli.

-Ang mga akda ay dapat nasusulat sa wikang Filipino lamang.

-Sa kategoryang tula, bubuuin ng tatlo hanggang limang tula na maaaring nasusulat sa anyo/ pormang may taludtod (may sukat at tugma) at walang taludtod (free verse).

-Sa kategoryang dagli, minimum sa 300 salita hanggang 800 salita lamang na doble espasyo.

-Hindi maaaring lumahok sa dalawang kategorya, isang lahok lamang ang maaaring isali sa bawat kategorya para mabigyan ng pagkakataon ang iba.

-Ang mga lahok ay hindi pa dapat nailalathala (printed man o sa digital na anyo) o nananalo sa anumang pambansa o rehiyunal na patimpalak.

-Mananatili sa mga manunulat ang karapatang-ari sa kanilang mga akda gayundin sa Knights of Rizal- Cabanatuan City Chapter bilang pabliser. Na kung mailathala man ang napiling akda sa iba pang mga pahayagan o libro sa darating na hinaharap ay marapat lamang na mabanggit na una itong inilathala ng Knights of Rizal- Cabanatuan City Chapter.

-Kailangang isumite sa PDF na format. Lakipan din ng kumpletong bionote (may larawan at hindi lalagpas sa 130 salita) ng manunulat.

-Ipadala ang PDF file at bionote (may larawan) sa [email protected]  , at ilagay sa SUBJECT LINE: Malikhaing Akda 2021

-Sampu (10) hanggang labinlamang (15) kontribyutor lamang ang pipiliing bubuo sa proyekto na makatatanggap ng sertipiko ng publikasyon at isang complimentary copy ng libro.

-Ang huling araw ng pagsusumite sa mga lahok ay sa Marso 15, 2021.

– Sa huling linggo ng Abril ilalabas sa publiko ang E-Book habang ang printed na kopya ay sa Hunyo naman isasapubliko.

Para sa dagdag na mga impormasyon, katanungan o anumang paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan sa FB page at account ng Knights of Rizal- Cabanatuan City Chapter na nasa link na mga ito:

https://www.facebook.com/knightsofrizalcabanatuan

https://www.facebook.com/korcabanatuan