Panawagan para sa mga Papel Bago pa lumaganap ang COVID-19 sa bansa, may nabuo nang sub-culture ng “alter” sa online […]