The Valenzuela Arts and Literary Society is inviting all writers, artists, and creators to be a part of our upcoming […]
by Litera Club Mula sa okasyon ng pagdiriwang sa Buwan ng Panitikan, nailunsad ang huling kalipunan para sa klase ng […]
The LIKHAAN: UP Institute of Creative of Writing (UP ICW) is happy to announce that the UP National Writers Workshop […]
Writing is a way to make sense of our thoughts, and at times, even trauma. How does one write about […]
Muling nagbabalik ang Likhaan UP Institute of Creative Writing sa ikaapat na yugto ng GANAP na pinamagatang “Lungsod-Lungsuran.” Ang yugtong […]
by Nathaniel Dela Cruz
by Nathaniel Dela Cruz
Nathaniel Toriano Dela Cruz is a 40-something writer from Malabon, inspired by his boyhood summer experiences in Pinamalayan, Oriental Mindoro. […]
*Para sa Tomo 4, Bilang 2 (Disyembre 2020) [Dedlayn: Setyembre 30, 2020] at Tomo 5, Bilang 1 (Hulyo 2021) [Dedlayn: […]
Ang Luntian: Online Journal para sa Malikhaing Akda ng mga Guro at Gradwadong Mag-aaral [ISSN 2719-0463 (Online)] ay tumatanggap ng […]