Wednesday, December 13, 2017

Navarra, Marcel M.

Ipinanganak si Marcel M. Navarra sa Tuyom, isang baryo sa Carcar, Timog Cebu noong 2 Hunyo 1914. Dito siya lumaki at dito rin siya yumao noong...

Norada, Conrado Saquian

Ilongo fiction writer Conrado Saquian Norada was born on May 19, 1921 in Iloilo City. He studied at Miag-ao Elementary School, Iloilo National High School, and...

Nazareno, Clovis L.

Clovis L. Nazareno was born on 1 October 1960 in Moto Sur, Loon, Bohol. He studied philosophy and social work in UP Diliman. He was...

Noriega, Jr., Bienvenido M.

Si Bienvenido M. Noriega, Jr. (1952-1994) ay pangalawa sa siyam na supling nina Bienvenido G. Noriega at ang dating Socorro G. Muñoz. Lumaki sa probinsiya (Ilagan,...