GENERAL SUBMISSION GUIDELINES ▼ We read submissions on a rolling basis for our monthly spotlight. A specific announcement will be […]
Sa mga pantaong kaugalian sa ating daigdig, ang oyayi ay isang espasyo sa pagitan ng paggising at pagtulog, kamalayan at […]
Inilabas na ng Samahang Lázaro Francisco (SLF) ang listahan ng mga napiling kalahok na manunulat sa gaganaping Ikatlong Palihang Lázaro […]
The Valenzuela Arts and Literary Society is inviting all writers, artists, and creators to be a part of our upcoming […]
*Para sa Tomo 4, Bilang 2 (Disyembre 2020) [Dedlayn: Setyembre 30, 2020] at Tomo 5, Bilang 1 (Hulyo 2021) [Dedlayn: […]
Ang Luntian: Online Journal para sa Malikhaing Akda ng mga Guro at Gradwadong Mag-aaral [ISSN 2719-0463 (Online)] ay tumatanggap ng […]
The LIKHAAN UP Institute of Creative Writing is now open to contributions from poets for GANAP: Literatura at Musika sa […]
Theme: Pandemic Literature from the Philippines and Japan: Narratives of Hope, Resilience and Essential Insights in Overcoming Covid-19 Crisis The […]
The National Book Development Board (NBDB), the government agency mandated to develop and support the Philippine book publishing industry, will […]
Ibinubukas ang journal na Dx Machina: Philippine Literature in the Time of COVID-19 sa mga akdang naghihimay sa papel, mga […]