Panawagan para sa mga Papel Bago pa lumaganap ang COVID-19 sa bansa, may nabuo nang sub-culture ng “alter” sa online […]
The Likhaan UP Institute of Creative Writing is bringing back the Madrigal-Gonzalez Best First Book Award for 2021. To catch […]
The Bienvenido N. Santos Creative Writing Center of DLSU(632) 85244611  Ext. [email protected] CALL FOR APPLICATIONS: LUNTIANG PALIHAN 2021: THE DLSU […]
Ang TALAANG GINTO: MAKATA NG TAON ay timpalak sa pagsulat ng tula na itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino kaugnay […]
1. Ang Dangal ng Panitikan ay ang mataas na pagkilála sa naiambag sa panitikang Filipino o lifetime achievement award. Binibigyang-pagpupugay […]
Do you have poems that are just waiting to be read? Songs that the world needs to hear? Maybe you’ve […]
Patuloy na tatanggap ang mga patnugot ng mga progresibong kuwento para sa bata mula sa mga kuwentista, manunulat, guro, tagapagsulong […]
The Likhaan UP Institute of Creative Writing (UP ICW) is also opening submissions to the Philippine Translators Series (PTS) 2021. […]
The pandemic continues, but so does the production of literature to help us make sense of the times. The Likhaan […]
Attention, alumni of the UP National Writers’ Workshop! The Likhaan: UP Institute of Creative Writing, in partnership with the University […]