Panawagan sa Pagtanggap ng Akda para sa ika-34 Gawad Ustetika

Ang Gawad Ustetika ay ang taunan at pinakamatagal na patimpalak pampanitikan sa kolehiyo sa bansa. Itinataguyod ito ng Varsitarian, ang opisyal na pahayagang pang-mag-aaral ng Unibersidad ng Santo Tomas.

 

Sa ika-34 taon ng Gawad Ustetika, inaanyayahan ang mga manunulat na patuloy na ipagdiwang at itanghal ang panitikang Tomasino!

 

Narito ang mga madalas itanong hinggil sa pagsali sa Gawad Ustetika:

 

 1. Sino-sino ang maaaring lumahok sa ika-34 Gawad Ustetika?

> Maaaring lumahok sa ika-34 Gawad Ustetika ang lahat ng kolehiyong Tomasino na naka-enroll sa mga programang batsilyer o graduwado ng Unibersidad sa una at ikalawang semestre ng akademikong taong 2018-2019.

 

 1. Maaari ba akong magpasa ng akdang naparangalan na?

> Ang mga akdang hindi pa naililimbang ang maaari lamang ipasa. Hindi rin maaaring ilahok ang mga akdang nagwagi na sa ibang patimpalak pampanitikan sa loob o labas ng bansa.

 

 1. Ano-ano ang mga kategoryang maaari kong lahukan?

> Tatanggapin ang mga akdang nakasulat sa Ingles o Filipino. Bukas ito sa mga kategoryang Tula, Katha, Sanaysay, Poetry, Fiction, Essay, at Dulang May Isang Yugto/One-Act Play.

 

 1. Maaari ba akong magpasa ng higit sa isang piyesa sa partikular na kategorya?

> Hindi, ngunit maaaring magpasa ng iba pang akda sa ibang kategorya. Limitado naman sa iisang piyesa lamang ang maaaring ipasa sa kategoryang Dulang May Isang Yugto/One-Act Play.

 

 1. Mayroon bang limitasyon sa pahina ang mga nasabing kategorya?

> Mayroon. Limitado lamang sa 12 pahina ang Katha, Sanaysay, Fiction, at Essay, habang ang mga lahok na akda sa Dulang May Isang Yugto/One-Act Play limitado naman sa 15 pahina. Kinakailangan namang koleksiyon ng lima (5) hanggang sampung (10) tula na may kahit anong haba ang mga lahok para sa Poetry at Tula.

 

 1. Kinakailangan ko bang gumamit ng alyas o pen name?

> Oo, sapagkat blind screening ang magiging proseso. Sa entry form lamang kinakailangang isulat ang tunay na pangalan ng may-akda. Maaaring ma-disqualify ang mga mapag-aalamang nagsulat ng pangalan sa ipinasang akda.

 

 1. Ano ang dapat kong ilagay sa brown envelope?

> Ilakip sa isang brown envelope ang mga sumusunod: apat na photocopy at isang orihinal na kopya ng akdang makinilyado (Time New Roman, size 12, double-spaced), kopya ng akdang nakalagay sa isang CD (MS Word at PDF format), natapos na application form, kopya ng registration form ng kalahok at certification of originality na nilagdaan ng dalawang propesor sa Ingles o Filipino.

 

 1. Kailangan ko bang maghanda ng isa pang brown envelope sakaling nais kong magpasa sa isa pang kategorya?

> Oo, kinakailangang ilagay sa magkahiwalay na envelope ang bawat akda at mga hinihinging requirements.

 

 1. Saan ako makakakuha ng application forms?

> Maaaring kumuha sa tanggapan ng The Varsitarian, Room 105 ng Tan Yan Kee Student Center. Mayroon din itong kopya na maaaring i-download sa https://bit.ly/2ENLLfp.

 

 1. Saan ko dapat ipasa ang akda at iba pang requirements?

> Ipasa ang mga akda sa opisina ng The Varsitarian, Room 105 ng Tan Yan Kee Student Center hanggang ika-26 ng Enero, 2019, 9 p.m.

 

Para sa iba pang mga katanungan at detalye, tawagan sina Alyssa Gonzales (0949 670 7485) at Francis Braganza (0939 193 0391), o ang tanggapan ng Varsitarian sa 406-1611 loc. 8235.

17th Ateneo National Writers Workshop Call for Applications

The Ateneo Institute of Literary Arts and Practices (AILAP) is accepting applications for the 17th Ateneo National Writers Workshop (ANWW17), which will  be held on 3 – 8 June 2019 at the Ateneo de Manila University. For this year, the workshop focuses on thinking of the child in literature. In contrast to the conventional view of the child as the target reader of literature, we seek to complicate the child as a possibility of poetics and imagination. Works such as Genoveva E. Matute’s “Paglalayag sa Puso ng Isang Bata,” Pedro Dandan’s “May Buhay sa Looban,” Edgardo M. Reyes’s “Hindi Abot ng Kawalang Malay,” Rogelio Sicat’s “Impeng Negro,” and  Jun Cruz Reyes’s  “Utos ng Hari,” among others serve as examples.
Interested applicants must submit a portfolio of any of the following: [a] five to ten (5 – 10) poems; [b] two to three (2 – 3) short stories, each with 10 to 25 pages; [c] two to three (2 – 3) literary essays, each with 10 to 25 pages; and [d] one to two (1 – 2) one-act plays, each with 15 to 25 pages. In addition, each portfolio must include a 2 to 3 page introductory essay detailing the conceptual project of the submitted portfolio.
The portfolios may be in Filipino or English. Each portfoliomust be computerized on 8.5 x 11” bond paper, with 1” margin on all sides, in Times New Roman, size 12, double-spaced (with exception to poetry, which can be submitted single-spaced). The page number must be indicated at the footer.
The portfolio must have a title page bearing the author’s pseudonym and a table of contents. The author’s real name should not appear anywhere in the portfolio. Portfolios should be submitted in both PDF and Word formats, along with separate PDF and Word versions of the accomplished application form. The application form may be downloaded at bit.ly/anww17appform.
Applications must be emailed to cbenitez@ateneo.edu with the subject “ANWW17: [applicant’s last name] – [form]” (e.g., “ANWW17: Dela Cruz – Poetry”).
The deadline for submission is 17 February 2019. Twelve fellows will be chosen from all over the country. Food and accommodations will be provided. For more information, call 426-6001 loc. 5320 or e-mail cbenitez@ateneo.edu or christinebellen@yahoo.com. 

Call for Submission: An International Poetry Anthology in English

Magnum Opus

An International Poetry Anthology in English

 (Submit Your Only One Poem i.e. Master Piece)

(It’s simply a waste of time and labour if poem is submitted without reading the complete submission guidelines!)

Submission Deadline: 31 Dec 2018 (Midnight) 

Publication Expected: 2019 

Publisher: Authorspress, New Delhi, India 

Editor: Dr. Vivekanand Jha

 

Theme

Poem can be of any theme but it should be your magnum opus. The goal of anthology is to display the greatest contemporary poems wrapped up in one book. The title is self-explanatory and will showcase the greatest single poem of the every poet being featured. It means the poem that you submit for this anthology is well appreciated, examined and published earlier.

Submission Requirements

It is requested to submit your magnum opus poem.

To submit work, please:

 • Send only one poem, of no more than 50 lines at magnumopuspoem@gmail.com
 • Poem should originally be written in English. No translation, please.
 • Include a bio in maximum 100 words.
 • Submission of more than one poem shall be rejected without intimation.
 • Save MS word file with your name, paste your bio, email id and poem into it. Send it as an email attachment.

Selection

Mere submission of one’s magnum opus won’t qualify for the poem to be included in the anthology. Editor reserves the right to select the poem suiting the aim of the anthology and his decisions will be final. Final selection will be made after deadline for submission is over. Decision for selection or rejection will be intimated to individual in due course of time. It’s no use making query in between.

Dimension

We will be accepting submissions from poets all over the world.

Copyright and Acknowledgement

Copyright of the selected poem shall remain with the author. It is natural that being one’s best poem it may have published previously at more than one place. We would mention the acknowledgment of the first publisher only. If a poem is submitted to us it would be deemed that either the poet holds necessary copyright or he has taken due permission from its first publisher.

 Availability

The anthology will be listed on various online stores and like other books of Authorspress this collection too will be made available worldwide through authorized distributors and sub-distributors. The anthology will be published in both print and electronic format.

Compensation

The contributors physically living in India irrespective of their country of origin will get a free print copy whereas those living overseas will get a free eBook which will be available with us in various forms and formats.

Circulation

We shall leave no stone unturned to reach the best contemporary poets all over the world. But if every poet, in the possession of this call for submissions, forwards to his fellow or friend poets, things will be pretty easier for us and it will be very helpful for the future health of poetry as well. Hence it is our humble request to forward this call to the emails at your disposal.

Looking forward to your submissions!

Best wishes!

 

Dr Vivekanand Jha

www.vivekanandjha.com

www.verbalart.in

www.phenomenalliterature.com

Blog: http://www.poetvjha.wordpress.com

Email id: jha.vivekanand7@gmail.com

Kult 3 Panawagan para sa mga Kontribusyon: Cultural Studies at Criticism sa Panahon ni Duterte

Ang panahon ni Duterte sa Pilipinas ay panahon ng hangal na pagbabago. Maaaring tingnan ang #ChangeIsComing nito bilang orchestrated na foreshadowing of what is to come. Yun nga lang—ang “change” ay hindi something significant tulad ng mas maalwang buhay, mas masaganang ekonomiya, mas maunlad na Pilipinas kundi ang circus sa/ng pang-araw-araw. Kaagapay ang social media at akit ng digital rush bilang senyales ng pag-unlad (salamat sa Internet, nakakasabay na tayo sa globalisasyon… at 1mb per second), sumasagwan ang rehimeng Duterte sa pamamagitan ng pagbabagong walang-sustansya (magbabago ng isip tungkol sa time frame ng pagsugpo sa droga; mag-aappoint ng mga progresibo sa Gabinete para lamang harangan ng Commission on Appointments; mumurahin si Trump ngunit yayakapin ang mga Kanong sundalo).

Heto ang lumang bugtong sa kaso ni Alice sa wonderland kung saan kailangan niyang kumilos nang napakabilis “just to stay in place.” At ano ang ibig sabihin ni Godard nang sabihin niyang “change nothing so that everything will be different;” isang paglalaro sa “some things must change so that everything remains the same” na mas apparent sa lohika ng status quo (kahit palitan mo ang nasa gobyerno… may ‘bagong’ labas na smartphone at tayo’y gutom pa rin). Sa ganitong fast-paced na pagpapalitan ng mga usapin (palitan ang huling linya ng Lupang Magiliw, nag-resign si Mocha; pinalitan ni Gloria si Alvarez, ni Panelo si Roque), ano ang mga tungkulin at paano ang moda ng kritisismo? Harapin at daanin sa tit-for-tat ang bawat usapin (mula padrino system sa bigating literary awards, bawat ‘joke’ ni Duterte, red-tagging sa mga unibersidad, pambobomba sa mga Lumad) o magtakda ng #priorities with the danger of tagging other concerns as “non-issues”? May silbi pa ba sa kritisismo at araling pang-kultura ang pamimilosopo ni Mao tungkol sa primarya at sekundaryang kontradiksyon at sa maraming aspeto ng bawat isa? Paano maikakabit ang analisis ng mga partikularidad (PepeDederalismo video, landslides sa Itogon, Benguet) sa mga mas malawak na usapin (misogyny, patriarchy, mala-pyudal na ekonomiya)? At ang kritisismo in itself—ang mga anyo, lunsaran at audience nito—paano magninilay ngayong lumalakas ang factor ng pagiging viral para makahubog ng public opinion; lantarang sinisikil ang kritikal na potensyal ng mga paaralan—redbaiting sa mga mag-aaral, kaso ng ‘contempt’ sa mga propesor, at ang dati pa namang problema ng budget cuts at mababang kalidad ng edukasyon.

Mula rito, nag-iimbita ang Ibong Adorno-Institute for Social Research ng mga maikling papel na pino-problema ang pagsasagawa ng kritisismo at araling pang-kultura sa panahon ni Duterte. Ipadala ang mga abstrak (200-300 na salita) hanggang November 30, 2018 sa IbongAdorno@yahoo.com. Inaasahan naman na maipadala ang mga buong papel (1000-2000 na salita) hanggang January 18, 2019. Matapos ang proseso ng review, editing at curation, maisasama ang mga napiling papel sa ikatlong edisyon ng Kult, ang critical journal ng Ibong Adorno, na ilalabas sa unang bahagi ng 2019.

 

*Nasa anyo ng self-published na zine, ang Kult ay ang regular na critical journal ng Ibong Adorno-Institute of Social Research. Ang Ibong Adorno-ISR ay isang grupo ng mga kritikong naglalayong i-popularize ang kritikal na teorya sa pamamagitan ng paggamit dito sa pag-unawa ng mga pang-araw-araw na pangyayari at isyu. Maliban rito, primaryang lagusan ng maiikling komentaryo at analisis ng Ibong Adorno ang social media, bahagi ng layuning maabot ang mas maraming mambabasa at makapag-foster ng mas mayayabong na diskurso tungkol sa lipunan.

Deadline extended | 2019 UST National Writers Workshop

EXTENDED DEADLINE: NOVEMBER 9, 2018.

The Center for Creative Writing and Literary Studies (CCWLS) of the University of Santo Tomas is now accepting applications to the 2019 UST National Writers Workshop to be held April 7 to 14, at Ridgewood Residence, Baguio City.

Fourteen fellowships will be available to writers 21 years and older. Accepted fellows are expected to stay for the entire duration of the workshop.

Submission in either English or Filipino must consist of either two short stories, two works of creative nonfiction, two one-act plays, screenplays, or four poems.

Address all applications to Chuckberry Pascual, workshop coordinator, CCWLS office, Benavides Building, UST, España, Manila. Deadline for submission is November 9, 2018. For any queries, call 4061611 loc. 8281.

Requirements

1. A double-spaced manuscript of not more than 25 pages, in three (3) copies;
2. an updated resumé with a 2X2 picture;
3. a letter of recommendation from a literature or writing mentor;
4. a letter of intent certifying that the works are original; and
5. the author’s name and the work’s genre should be included in the manuscript’s header.

Panawagan sa Paglahok : 2nd PUP Multi-Genre National Writers Workshop 2019

Ang IKALAWANG PAMBANSANG PALIHANG MULTI-GENRE SA MALIKHAING PAGSULAT ay pangungunahan ng PUP Sentro para sa Araling Pangwika at Pampanitikan at ng PUP University Printing Press, na ang pangunahing layunin ay magsanay/maghasa ng mga manunulat mula sa iba’t ibang rehiyon ng bansa na may sensibilidad na pangmasa ang panulat sa iba’t ibang kategorya ng panulat. Idaraos ang palihan sa Mayo 2019.

1. Bukas ang palihan sa lahat ng manunulat: mag-aaral, propesyonal, manggagawa, guro, artista, o kung anupaman ang propesyon sa buhay.

2. Mga kategorya para sa palihan
▪ Nobela
▪ Script na pampelikula
▪ Script para sa dula
▪ Maikling kwento
▪ Tula
▪ Graphic Novel (Komiks)
▪ Kritisismong Pampanitikan
▪ Creative Non-fiction
▪ Kwentong Pambata
▪ Dagli

• Maaari lamang lumahok sa isang kategorya.

• Tatlong akda ang ipapasa para sa Dagli; dalawang akda para sa Maikling Kwento, Creative Non-fiction, at Kwentong Pambata; limang akda naman para sa Tula; isang akda para sa Kritisismong Pampanitikan; at isang chapter para sa Nobela, Script na pampelikula at Script para sa dula. Tatlong strips na may tatlo o higit pang frames naman para sa Graphic Novel (Komiks).

• Maliban sa dagli, tula, at Graphic Novel (Komiks), maglakip ng isang pahinang sinopsis sa mga akda, at abstrak (300 salita) naman para sa Kritisismong Pampanitikan. Maglakip din ng bionote at Curriculum Vitae.

3. Ipasa ang akda sa ganitong format:
▪ Three hard copies + Digital file ng manuscript (MS Word 97-2003 format)
▪ Arial type ▪ Font size 12
▪ Double spaced, 8×11 (liban lamang sa tula)
▪ 1 inch margin all sides
▪ Lagyan ng pahinasyon ang bawat pahina. (ex. 1 of 5)
▪ Para sa Kritisismong Pampanitikan, malayang makapipili sa format ng pagtatala (MLA o APA o Chicago Turibian). Ang paksa ay nararapat na nakatuon sa kasarian partikular na sa kababaihan at/o LGBTQ na tumatagos sa mga sumusunod: produksyong pampanitikan, mga teorya at lapit (feminismo at/o queer), araling pangkasarian, kilusang pampanitikan, estetikang pampanitikan, palihan at patimpalak pampanitikan, at iba pang kaugnay na paksa. Ang ipapasang kritikal na papel ay 15 hanggang 25 na pahina kasama ang sanggunian.

4. Nararapat na ang ipapasang akda ay orihinal, hindi pa nagwawagi sa anumang patimpalak, hindi pa naililimbag o sumailalim sa konsiderasyon para mailimbag.

5. Ang lahat ng mga mapipiling lahok ay makakukuha ng stipend, libreng akomodasyon at transportasyon papunta sa venue at pabalik mula PUP Main Campus.

6. Ang mga mapipiling lahok ay aabisuhan sa pamamagitan ng e-mail at tawag.

7. Ang deadline para sa pagpapasa ay sa Nobyembre 29, 2018.

8. Maaring dalhin nang personal ang hard o digital copy sa South 413, Sentro para sa Araling Pangwika at Pampanitikan c/o Prop. Jomar A. Adaya o sa opisina ng University Printing Press (sa likod ng Laboratory High School) c/o Dr. Renato C. Vibiesca sa PUP Main Campus, Sta. Mesa Manila. Maaari ring ipadala sa email: puppalihan2019@gmail.com

Para sa mga katanungan, maaaring magtungo sa tanggapan ng Sentro para sa Araling Pangwika at Pampanitikan c/o Prop. Jomar A. Adaya o sa opisina ng University Printing Press (sa likod ng Laboratory High School) c/o Dr. Renato C. Vibiesca sa PUP Main Campus, Anonas St.,Sta. Mesa, Manila o tumawag sa 716 7832 loc. 744 o sa loc. 317. Maaari ding bisitahin ang facebook page ng PUP Center for Literary and Language Srudies o ang PUP University Printing Press.

Panawagan para sa Kontribusyon | BIO (LENTE): Mga Katha ng Dahas at Danas Sa Banwa

Rolando B. Tolentino, German Villanueva Gervacio at Januar Yap

Iimbestigahan ng antolohiyang ito ng maikling kwento at personal na sanaysay o creative non-fiction ang mga porma ng danas at trauma ng dahas na direkta at indirektang kinimkin at isisiwalat ng manunulat batay sa kanyang panlipunang relasyon sa mga kasalukuyang kaganapan sa banwa o bansa.

“Ang sakit ng kalingkingan, ramdan ng buong katawan,” ika nga ng matandang kasabihan. Ang banwa ay isang lawas, isang katawan. Ang hambalos sa isang dako ay lumalatay sa buong bansa.

Ambisyon manapa ng BIO(LENTE) na sipatin o lentehan ang bisyon ng manunulat sa samu’t saring isyung nagpapalabo,nagpapabalaho, nagpapaalagwa sa kasalukuyan at kinabukasan ng banwa.

Sa panahon ng fake news at post-truth, paano kakathain ang mga lawas na itinitimbuwang ng ninja cops sa ngalan ng War on Drugs ng tila buang na pinuno? Nakasubo na ba ang kaning may Malaysian at Vietnamese na bukbok? Nabundol rin ba ng TRAIN Law o naipit sa martial law? Nakinguyngoy rin ba sa mga biktima ng Lumad killings, Sagay 9, NutriAsia, landslides sa Naga at Itogon o mismong napulbos ng Ground Zero ng Marawi, o binagyo ng Yolanda o Sendong?

Na-trigger ba ng PPP, Pede DeDeralismo o Marcos revisionaismo, kasabay ng pangwawasak sa trolling, cyberbullying at illegal mining? O sadyang na-badtrip ng pinaghihingalong MRT, jeepney phaseout at shabu cover up o ni Roque, Panelo, Gadon, Bertis, Mocha, Sasot o mga stem-celled pulitikong gusto na namang sa halalan ay makalusot—halimbawa, sina Enrile at Imelda—subalit wala namang mapagsumbungan kundi ang Facebook at Twitter—ito na ang espasyo para sa iyo.

Ipadala ang iyong akda sa bio.lente.banwa@gmail.com.

Ang manuskrito ay kinakailangang:

–orihinal at hindi pa nalalathala sa anumang paraan;
–naka-attach bilang wordfile at may 2,500-3,750 na salita o 10-15 pahina double space;
–nakasulat sa Filipino o Ingles o anumang rehiyonal na wika na may salin sa Filipino o Ingles.

Tatangkain ng antolohiya na may representasyon ng manunulat at katha mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ineenganyong magsubmite ang mga manunulat mula sa rehiyon.

Pagpipilian ng mga editor ang ipinasang manuskrito at pagpapasyahan kung maisasama sa manuskritong ipapasa sa isang press.

Pebrero 28, 2019 and dedlayn ng pagsusumite ng manuskrito.

Call for Manuscripts to the 58th Silliman University National Writers Workshop

The Silliman University National Writers Workshop is now accepting applications for the 58th Silliman University National Writers Workshop to be held from May 6 to May 17, 2019 at the Silliman University Rose Lamb Sobrepeña Writers Village and the Silliman University campus.

This Writers Workshop is offering ten fellowships to promising writers in the Philippines who want to have a chance to hone their craft and refine their style. Fellows will be provided housing, a modest stipend, and a subsidy to partially defray costs of their transportation.

To be considered, applicants should submit manuscripts on or before December 3, 2018. (Extension to the deadline will not be made.) All manuscripts should comply with the instructions stated below. (Failure to do so will automatically eliminate their entries).

Applicants for Fiction and Creative Nonfiction fellowships should submit three to four (3-4) entries. Applicants for Poetry fellowships should submit a suite of seven to ten (7-10) poems. Applicants for Drama fellowships should submit at least one (1) One-Act Play. Each fiction, creative nonfiction, or drama manuscript should not be more than 20 pages, double spaced. We encourage you to stay well below the 20 pages. Aside from manuscripts in Poetry, Fiction, Creative Nonfiction, and Drama that should be written in English, the Workshop will also be accepting manuscripts for Balak (poetry in Binisaya). Applicants should submit a suite of seven to 10 (7-10) Balak entries with their English translations.

Manuscripts should be submitted in five (5) hard copies. They should be computerized in MS Word, double-spaced, on 8.5 x 11 inches bond paper, with approximately one-inch margin on all sides. Please indicate the category (FICTION, CREATIVE NONFICTION, POETRY, ONE-ACT DRAMA, or BALAK) immediately under the title. The page number must be typed consecutively (e.g., 1 of 30, 2 of 30, and so on) at the center of the bottom margin of each page. The font should be Book Antiqua or Palatino, and the font size should be 12.

The applicant’s real name and address must appear only in the official application form and the certification of originality of works, and must not appear on the manuscripts. Manuscripts should be accompanied by the official application form, a notarized certification of originality of works, and at least one letter of recommendation from a literature professor or an established writer. All requirements must be complete at the time of submission.

Send all applications or requests for information to the Department of English and Literature, attention Assistant Professor Lady Flor Partosa, Workshop Coordinator, 1/F Katipunan Hall, Silliman University, 6200 Dumaguete City. For inquiries, email us at silliman.cwc@gmail.com or call 035-422-6002 loc. 350.

Downloads: 58th SUNWW Certification of Originality of Works | 58TH Workshop Recommendation Form | 58th SUNWW Application Form

Announcement reposted from Silliman University website.

Call for Submissions: 6th Cordillera Creative Writing Workshop

Applications are accepted until September 28, 2018 for the Sixth Cordillera Creative Writing Workshop to be held on October 22-26, 2018, Baguio City.

Fifteen fellows will be chosen for this year’s workshop.

Who may apply:
New and emerging artists at least 18 year old

How to apply
Submit the following:

1. Any collection of works as specified below:
– 3-5 poems for children
-2-3 short stories (5,000-10,000 word count each)
– 1 three-act play of 3 one-act plays
These works a) must be original or unpublished; b) may be written in any of the Philippine languages (Ibaloy, Kankanaey, Tingguian, Bontoc, Ifugao, Kalinga, Ignag, Gaddang, Ibanag, Ivatan, Karao, Kalanguya, Iowak, Isinay, Kapampangan, Ilokano, Pangasinan, Filipino, etc.) or in English; and, c) if written in a Philippine language other than Filipino, must be accompanied with translation in English or Filipino.

2) A literary resume that includes applicant’s writing experience.

Where to apply:

Submit manuscripts (font TIMES NEW ROMAN pt. 12, double-space) and resume in Microsoft Word file via email to cordillerawriting2018@gmail.com.
Deadline of submission of entries: 28 September 2018

For more information, email cordillerawriting2018@gmail.com, telefax (074) 444 9393

Paanyaya mula sa KATAGA-QC | Daglian 2018

Inihahandog ng KATAGA-Quezon City ang DAGLIAN 2018: Palihan sa pagsulat ng Dagli.
Inaanyayahan ang mga manunulat edad 17 pataas na nagnanais magbahagi ng mga kuwentong nasa anyong DAGLI. Sali sa isang araw na pag-aaral at palihan sa darating na Setyembre 23, linggo (8 n.u.-5 n.h.)

Makakasama sa DAGLIAN 2018 ang mga premyadong manunulat at guro ng panitikan na sina G. Erick Dasig Aguilar (Palanca-award winner, makata, mandudula at guro sa UP Visayas), Bb. Christine Lim Magpile (copy editor sa UP Press, mananaysay, kuwentista, at manunulat ng mga textbook), at G. John Toledo (mananaysay at guro sa UP Los Banos) upang ibahagi ang kanilang karanasan sa panulat, at tumulong sa pagpapahusay ng mga manunulat sa sining ng DAGLI.

Paano sumali?

1. Maghanda ng isa hanggang dalawang DAGLI na hindi lalampas sa dalawang pahina. Malaya ang paksa at temang lalamanin ng DAGLI. Lagyan ng pamagat ang ipapasang mga akda.

2. Gumamit ng 12 points, Arial, doubled-spaced, 8.5 x 11 ang sukat ng pahina at may 1” margin sa lahat ng gilid. I-save ito sa .doc o .docx na file gamit.

3. Lakipan ng pangalan, edad, tirahan, email address at contact information (cellphone number) ang inyong ipapasang akda.

4. I-email ito sa daglian2018@gmail.com

Mayroong P500.00 na registration fee ang palihan para sa pagkain, mga materyales ng lektura, sertipiko at literary folio (na ipapamahagi o ipapadala sa Setyembre 29, anibersaryo ng KATAGA).
Para sa karagdagang impormasyon, mag-email lamang sa daglian2018@gmail.com o magtungo sa facebook.com/kataga.lit/