Mga Pedagago sa Textbuk ni Michael M. Coroza Mula nang ipatupad ng Kagawaran ng Edukasyon ang bagong Basic Education Curriculum (BEC) […]
KWENTONG HINDI MATAPUS-TAPOS, BAYANING DI NAMAMATAY: ISANG KONTEMPORANYONG PAGBASA SA MGA ETNOEPIKO NG AKING BAYAN Joi Barrios May bayaning lumilisan […]
TEKSTO, KONTEKSTO AT INTERTEKSTO: ISANG INSTRUKTURALISTANG PAGBASA SA ETNOEPIKONG HUDHUD NI ALIGUYON ni Jose Juan A. de la Rosa Iba’t […]
Florante At Laura: Ilang Obserbasyong Feminista ni Ruth Elynia S. Mabanglo Ang feminismo bilang kritikal na pananaw ay nagsimulang magkabunga […]
Feministang Kritisismo: Ang Teoretikal ay Personal ni Melecio Cervantes Fabros The personal is theoretical in feminist criticism. Such a focus […]
Deogracias A. Rosario: Ang Maikling Kuwentong Tagalog sa Gitna ng Pagbabago ni Romeo Dizon I. Ang Manunulat sa Gitna ng Bagong […]
Ang Bata sa Pagtuklas ng mga Bayani: Ang Pagkabata ng Bayani sa mga Etnoepiko ng Pilipinas ni Eugene Y. Evasco Kailangan […]
Awit ni Amai Sondak, Landas ni Minayun, at ang mga Pamahiin ng Ating Panahon: Tungo sa Filipinong Estetika sa Panitikang […]
Ang Bugtong sa Panulaang Tradisyon ni Florentino H. Hornedo ANG salitang “tradisyonal” ay madalas ginagamit bilang maaklaw na pantawag sa isang […]