Si Nigang ni U Z. Eliserio Synopsis Ang dulang ito ay tungkol sa pag-ibig, panggagahasa at sinigang. Literal na tungkol sa […]
Karitas at Damaso ni U Z. Eliserio Synopsis Isang musical. Pagsasadula ng banal na soneto ni John Donne, kung saan nagsasalita […]