Can one make a living as a freelance writer in the Philippines? by Ime Morales

Can one make a living as a freelance writer in the Philippines? Parents have often said that if we want to strike it rich, don’t be a writer. In reply, their idealistic children would then rattle off names like JK Rowling, Stephen King, Stephenie Meyer, and other high-profile names to defend their choice. After college, […]


Sitwasyon ng Panitikang Pambata sa Pilipinas (2010-2012) ni Eugene Y. Evasco

Introduksiyon ng Interaktibong e-book at Picture Book Apps      May dalawang mahalagang pangyayari sa kasalukuyan ang nagdulot ng pagbabago sa produksiyon ng mga aklat pambata sa bansa. Una rito ang pag-usbong at pag-unlad ng teknolohiya sa mga mobile phone, tablet, at internet na nagbigay-daan sa paglikha ng mga interaktibong e-book at mga picture book […]