Papers on the 5th Interdisciplinary Book Forum


Aklatang Bayan-Online | ‘Wika at Pasismo: Politika ng Wika at Araling Wika sa Panahon ng Diktadura’

Malugod naming ibinabahagi ang pinakabagong publikasyon sa ilalim ng programang Aklatang Bayan-Online na “Wika at Pasismo: Politika ng Wika at Araling Wika sa Panahon ng Diktadura” ni Dr. Gonzalo A. Campoamor II. Sinusuri ng libro ang wika at ang pag-aaral nito bilang lugar ng politika at tunggalian. Inaral ang pag-unlad at tunguhin ng iba’t ibang […]


17th Madrigal-Gonzalez Best First Book Award


16th Madrigal-Gonzalez Best First Book Award


UP ICW Teachers Seminar: Reading and Teaching Different Genres of Literature

This teaching seminar was initiated by the UP ICW as a response to developments brought about by the implementation of the K12 program. The UP ICW understands that the establishment of Junior and Senior High School poses more challenges to teachers, primarily those teaching literature at the intermediate level, and sees this seminar as both […]


57th UP National Writers Workshop

“Be Lit and Legit sa Mundong Full of Clickbait & Sh*t” ni Eljay Castro Deldoc Slide design & lay-out by Drew Espenocilla


Saling Panitik: Palihang Bienvenido Lumbera

1 Kilates SalinPanitik Paper Rev edited 2 Niles Jordan Breis Lazaga Pandiwa.pdf Ang Kinomisyong Salin bilang Pagtatanghal – Vlad Gonzales.pdf Ang Pampanitikan sa Pagsasalin – Marne Kilates.pdf