Invitation to a Conference on Critical Island Studies: The Islandic, Archipelagic, and Oceanic

Critical Island Studies: The Islandic, Archipelagic, and Oceanic is the inaugural conference of an inter-institutional consortium that aims to develop critical and comparative island studies of Southeast Asia, in particular, and the Asia-Pacific, in general. The conference will be from Nov. 27, 2019 to Nov. 29, 2019, at Ateneo de Manila University and University of […]


Kritika Kultura Lecture Series presents a Lecture and Screening of Usapang Hip-Hop: Ambagan sa Eksena at Kultura

Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila University—in cooperation with CHED-Salikha’s Ethnographies of Philippine Auditory Popular Cultures (EPAPC)—will host a lecture by Lara Katrina T. Mendoza and a screening of her documentary Usapang Hip-Hop: Ambagan sa Eksena at Kultura. The event is […]


Kritika Kultura Lecture Series on Hong Kong, China, and the Philippines: Hope Amidst Crisis

Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila University—in cooperation with the Chinese Studies Program (AdMU)—will host lectures on Hong Kong, China, and the Philippines. The lectures—which feature Rommel C. Banlaoi, PhD, Robin Michael U. Garcia, PhD, and Atty. Jose Duke Bagulaya—are on […]


PO(E)(LI)TIKA, Bagong Ambag Sa Panitikang Protesta

Maaari nang mabili ang PO(E)(LI)TIKA ng publiko. Ikatlo itong aklat ng mga tula ni RBA na nasa tradisyon pa rin ng protestang panulaan, at dito niya inilalahad ang kanyang poetics at politics sa iba’t ibang usapin at isyu ng bayan. Hindi na bago ang salitang Poetika at Politika. Si Dr. Rolando Tolentino ng UP-Diliman ay […]


3 Baybayin Studies in focus for the 7th Interdisciplinary Book Forum

LIKHAAN: The UP Institute of Creative Writing will hold the seventh installment of the Interdisciplinary Book Forum (IBF) on 17 October 2019, Thursday, 10:00 to 11:30 am at Room 1131 in Palma Hall Pavilion 1, UP Diliman. The book-in-focus for this iteration is 3 Baybayin Studies. This book by Ramon Guillermo, Myfel Joseph D. Paluga, Maricor […]


Kritika Kultura Lecture Series presents Paul Nadal

Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila University, will host a lecture by Paul Nadal. The lecture—titled “Remittance Fiction: Literary and Financial Returns of the Filipino Diaspora”—is on Aug. 29, 2019, from 5:00 p.m. to 6:30 p.m., at Faura AVR, Ateneo de […]


Kritika Kultura Lecture Series presents Jose Duke Bagulaya

Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila University, will host a lecture by Jose Duke Bagulaya. The lecture—titled “Law and Literature: An Interdisciplinary Relationship”—is on Aug. 22, 2019, from 5:00 p.m. to 6:30 p.m., at Faura AVR, Ateneo de Manila University. The […]


Kritika Kultura Lecture Series presents Melani Budianta and Shuri Mariasih Gietty Tambunan

Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila University, will host a lecture by Melani Budianta and Shuri Mariasih Gietty Tambunan. The lecture—titled “For Better and for Worse: Democracy and Digital Media in Indonesia”—is on Aug. 5, 2019, from 4:00 p.m. to 5:30 p.m., […]


Kritika Kultura Lecture Series presents Kar-Yen Leong

Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila University, will host a lecture by Kar-Yen Leong. The lecture—titled “Keepers of the Grave: Ritual Guides, Ghosts, and Hidden Narratives in Indonesian History”—is on Aug. 6, 2019, from 4:00 p.m. to 5:30 p.m., at SEC B […]


Paglulunsad ng Agaw Agimat: Parnaso ng Isang Bilanggong Politikal

Ang Agaw Agimat: Parnaso ng Isang Bilanggong Politikal ang ikalawang koleksyon ng mga tula ni Rene Boy Abiva o RBA na isang dating detenidong politikal. Binubuo ang ikalawa niyang koleksyon ng limampung (50) na tula na nahahati naman sa apat (4) na tsapter na kanyang naisulat mula 2015-2017. Siyempre, ang sentral na paksa ng mga […]