Sunday, August 19, 2018
Home Fora, Lectures, and Conferences

Fora, Lectures, and Conferences

Kritika Kultura Lecture Series presents Dominique Marechal

Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila University—in cooperation with Areté, Ateneo...

Kritika Kultura Lecture Series Presents Paul Michael Leonardo Atienza

Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila University will host a workshop...

Imbitasyon sa Talasalitaan: Pagsubaybay sa Baybayin: Ang Pilipinulat sa Kontemporaryong Panahon

Itinataguyod ng UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman sa pakikipagtulungan ng UP Kolehiyo ng Sining Biswal, at DZUP ang regular na talakayang Talasalitaan na may pamagat na “Pagsubaybay...