CAL Bahaginan Lecture Series September 10, 2018 1:30-4:30 PM Vargas Museum, UP Diliman In this two-part talk, we focus on […]
The PUP Center for Language and Literature Studies (PUP-CLLS) under the PUP Office of the Vice President for Research, Extension […]
Itinataguyod ng UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman sa pakikipagtulungan ng UP Kolehiyo ng Batas, UP Kolehiyo ng Agham Panlipunan at […]
Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila University—in […]
Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila University—in […]
The MA in Literary and Cultural Studies Program (MA LCS) of the Department of English (AdMU) will host a symposium […]
Inihahandog ng Kritika Kultura—kasama ng Department of Fine Arts and Kagawaran ng Filipino (AdMU)—ang isang panayam ng mga patnugot at […]
Itinataguyod ng UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman sa pakikipagtulungan ng Aliguyon-UP Folklorists, UP Korea Research Center, UP Arirang, UP Kolehiyo […]
The Philippine Pedagogical Institute will host a national seminar-workshop on the teaching of creative nonfiction on April 14-16, 2018, at […]
Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila University—in […]