ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong (ALPAS) Ang Alingasaw ang unang antolohiya ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong […]
by The Time of Assassins Literary Guild OPEN FIRE is an open-theme work, inspired by the need to write while […]
by Time of Assassins Literary Guild CHEAP LIVES AND HARD DRIVES is a collection of groans cloaked in the cyberpunk […]
by Litera Club An anthology of literary outputs of AB English IV batch 2019 of the Marinduque State College as […]
by Joey Tabula From the Eyes of a Healer is an anthology of medical anecdotes by Filipino physicians. Genre: Medical […]
by Silakbo PH Cathartic is Silakbo’s first foray into creating an art and mental health publication from 2017. Our vision […]
by Silakbo PH Silakbo PH’s first official issue is about coping. Coping refers to how we adjust to stressful or […]
by Silakbo PH This issue explores the idea of trauma in relation to mental health. What is trauma? Who experiences […]
ni Francis Gallano Delgado at ng Dawn Poets Society May kakayahan na makapagpabago ng búhay ang tula kung mapagkakalooban ito […]
ng KATAGA-ONLINE Sa panahong nanliligalig ang pandemya, nanganganib tayong lahat sa kinakaharap na krisis. Ngunit narito, nagkakaisa ang mga nagsusulong […]