ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong (ALPAS) Ang Alingasaw ang unang antolohiya ng Alyansa ng mga Panulat na Sumusuong […]
by Joey Tabula From the Eyes of a Healer is an anthology of medical anecdotes by Filipino physicians. Genre: Medical […]
by Silakbo PH Cathartic is Silakbo’s first foray into creating an art and mental health publication from 2017. Our vision […]
by Silakbo PH Silakbo PH’s first official issue is about coping. Coping refers to how we adjust to stressful or […]
by Silakbo PH This issue explores the idea of trauma in relation to mental health. What is trauma? Who experiences […]
ni Romulo P. Baquiran, Jr. Sagad sa Buto is a collection of 40 short and two (2) long biographical essays, […]
ni Randy Nobleza Si Randy T. Nobleza ay boluntir sa Marindukanon Studies Center x Info Shop Marinduque. Nagtuturo siya sa […]
submitted by Randy Nobleza Redoubling History, making Marindukanon Local History accessible to more readers and new-age cultural researchers “History of […]
ng Kataga-Manila-South Ang Baclaran: Unang Biyahe ay isang antolohiyang naglalaman ng mga tula, kuwento, sanaysay, at dagling nakasulat sa Filipino […]
by KATIG Writers Network Early on, Lamiraw Creative Writing Workshop (LCWW) accepted fellows from all over the country into its […]