Sunday, December 16, 2018

Sugod, Mga Sugo! Speculative Fiction In Filipino Popular Television

Sugod, Mga Sugo! Speculative Fiction In Filipino Popular Television by Emil M. Flores Speculative fiction or SF is a blanket term used by writers and scholars for...

Imperyalismo sa Anyo ng Nobelang Pambata: Mga Katiwalian sa Seryeng Old Glory (1899-1901) ni...

Imperyalismo sa Anyo ng Nobelang Pambata: Mga Katiwalian sa Seryeng Old Glory (1899-1901) ni Edward Stratemeyer ni Eugene Y. Evasco Popular sa mga kabataang mambabasa ang mga seryeng Tom...

SILANG NAGIGISING SA MADALING-ARAW; Ang Nobelang Iloko at si Constante C. Casabar

SILANG NAGIGISING SA MADALING-ARAW; Ang Nobelang Iloko at si Constante C. Casabar Ni Noemi Ulep Rosal INTRODUKSIYON Sa kanyang librong The Origins and Rise of the Filipino Novel, sinabi...

“Romantisismo, Estilong Pilipino ” Itinatak sa Nobelang Tagalog

"Romantisismo, Estilong Pilipino " Itinatak sa Nobelang Tagalog ni Ruby Gamboa-Alcantara ANG NOBELANG TAGALOG NOON Ang nobelang Tagalog ay iniluwal sa panahon ng mga Amerikano. Ito ay pinatutunayang produkto...

KONEKSIYONG PAMPANITIKAN NI RIZAL SA ALEMAN

KONEKSIYONG PAMPANITIKAN NI RIZAL SA ALEMAN (Panayam para sa UP Institute of Creative Writing at binása sa Pulungang Recto, Faculty Center, UP Diliman, 19 Hunyo...

Reintroducing Balagtas and His Work

Reintroducing Balagtas and His Work by Romeo G. Dizon AN ATTEMPT TO SITUATE BALAGTAS IN THE proper historical perspective and to determine his rightful place in the...

Random Thoughts of a Mindanaoan Artist

Random Thoughts of a Mindanaoan Artist by Marili F. Ilagan Yupanaw yang kanak lumon nga usog ngadi sangaon. Laong niya way kausbawan ngadi sa taas. Laong...

THE POEM IS THE REAL: A POETICS*

THE POEM IS THE REAL: A POETICS* Gémino H. Abad The real is the poem. To write the poem is to get real. The real is what...

Postcolonialism and Filipino Poetics*

Postcolonialism and Filipino Poetics* by J. Neil C. Garcia This paper is an abridged version of a chapter from my forthcoming book,Postcolonialism and Filipino Poetics, which itself...

SA AKING PINIPINTUHO: ISANG SAYAW NG PAGHUHUBAD

SA AKING PINIPINTUHO: ISANG SAYAW NG PAGHUHUBAD Glecy C. Atienza   “Kung ibig mo akong makilala, lampasan mo ang guhit ng mahugis na balat…   Kung ibig mo akong makilala, sunduin...