Si Nigang

Si Nigang ni U Z. Eliserio Synopsis Ang dulang ito ay tungkol sa pag-ibig, panggagahasa at sinigang. Literal na tungkol sa pag-ibig, panggagagahasa at sinigang, ang mga bida’y nagngangalang Pag-ibig, Boy Rapist, Serial Rapist at Nigang. Isang bayan sa Bicol ang lulan ng kwento, bayang biktima ng tagutom. Anak si Nigang ni Manong Carinderia, ang may-ari […]


Karitas at Damaso

Karitas at Damaso ni U Z. Eliserio Synopsis Isang musical. Pagsasadula ng banal na soneto ni John Donne, kung saan nagsasalita ang isang makasalanan, na tumatawag sa Diyos, at ang katapusang linya’y: “[I am] never chaste lest you ravish me.” Eksaminasyon ng papel ng pananampalataya sa ating mga ideya hinggil sa sex, pag-ibig at tungkulin. MGA […]