Likhaan 2


Likhaan 2

Introduction
Bilang Pasakalye
Virgilio S. Almario

Stories
Ang Apo ni Lola Soledad
Edgar B. Maranan

Portal
Abdon M. Balde, Jr.

Jubilee
Angelo R. Lacuesta

The Vet
Charlson Ong

Poems
Three Poems
Mookie Katigbak

Beauty Hunkering Memory
Marne Kilates

Generic Dreams and Other Poems
Rowena Tiempo Torrevillas

Makabagong Hapunan at Ilang Tula
Ronaldo Carcamo

Communio Sanctorum
Kristian Kordero

Tala at Iba Pang Tula
Phillip Kimpo Jr.

Corpus
Carlos M. Piocos III

Essays
Ang Kahon ng Hapon sa Aking Pag-iisip
Rolando Tolentino

Living the Cliches in Washington D.C.
Cristina Pantoja Hidalgo

Interview/Panayam
Kasingkulay ng Buhay: Panayam kay Edgardo M. Reyes
Romulo P. Baquiran, Jr.

Dwelling in Possibilities: Interview with Edith L. Tiempo
Susan Lara

Lectures
Koneksiyong Pampanitikan ni Rizal sa Aleman
Virgilio S. Almario

The Poem is Real
Gemino H. Abad

Talakayan
Sa Panitikan at Kalayaan
Perfecto T. Martin

Attachments