Likhaan 4


Likhaan 4

Intro
Jun Cruz Reyes

Articles
Rarefied Heights, Restoration, and the Rhythm Method
Adam David

Sa Paraiso ng mga Katha ni Efren R. Abueg
Romulo P. Baquiran Jr.

Noong Minsang Ako’y Bata sa Isang Nayon Sa Gunita
Edgar B. Maranan

Amelia Lapeña-Bonifacio: Teacher, Artist, and Humanitarian
Carla M. Pacis

(Un)dead Writing: Isa na Namang Taon ng Pagsusulat
Vladimeir B. Gonzales

Poetry/Tula
A Letter and Other Poems
Andrew Albert Ty

Tatlong Tula
Marlon Hacla

Inventory
Anne Lagamayo

Ang Hindi Inaasahan
Jason Tabinas

Nonfiction
SM Stop-Drop and Shop
Christine Marie Lim Magpile

Singkaw
Chuckberry Pascual

Salimpusa
Kristian Sendon Cordero

Stories
Into Ashes All my Lust
Exie Abola

Pangulong Paquito
Mixkaela Villalon

Ay! Kablentong
Mario Ignacio Miclat

Attachments