Panawagan para sa kontribusyon ng mga personal na sanaysay para sa Hay skul: mga sanaysay ukol sa hayskul sa Pilipinas

Ang saya ng high school 
Same in yours and my school 
Di na mapapantayan 
T’yak ganyan ang buhay na sadyang makulay 
Alaala kaylan man

-Sharon Cuneta, “High School Life” (1981)

Kung hindi ka repeater, apat na taon lang dapat noon ang high school. Hindi tulad ngayon, anim na dahil sa lintek na K to 12. Pero andami-dami nating kuwento noon tungkol sa kabalbalan, sa mga kaaway at minamahal na mga titser at kaklase, sa pakikipagsapakan at pakikipagtarayan, sa pagmamahal sa isa lang, tapos sa dalawa, tapos sa iba pa at maraming-marami pang ibang totoong kuwento na ating naranasan, na hanggang ngayon, nakabaon sa ating gunita. Minsan nababalikan ang mga kuwentong ito sa mga high school reunion. Tatawa tayo nang tatawa na parang bago sa atin ang mga kuwento kahit na alam naman natin lahat ang kuwento, at gasgas na ito, honest, kada reunion.

Bakit di natin subukang isulat bilang personal na sanaysay para marami ang makatuklas sa ating pambihirang karanasan noong high school mula dekada 60, 70, 80 o 90 o sa mas nakalipas pang dekada at sa kailan lang?

Maaring paksain ang magaan at mabigat, sa mga guro at kaklase, sa pamilya sa panahong ito, sa kakakurampot na budget sa edukasyon, sa kalidad o kawalan nito ng mga fasilidad, mga first time, mga last time, pagiging sosyal at making tusok-tukok the fishball, wika, frats at orgs, ang historikal at personal, ang winning at losing moment, at iba pa.  Bahala kayo, at bahala na rin kaming pumili.

Nang manariwa muli sa atin. Higit sa lahat, sariwa ito para sa mga mambabasa ng bagong henerasyon.  Kahit pa, magiging alaala na lamang ang apat na taong high school.
Isa itong panawagan para sa mga manunulat (at oo, pati feeling manunulat) na mag-ambag ng orihinal at hindi pa nalalathalang personal na sanaysay na nagtatampok ng kanilang gunita noong nasa high school. Maikli lang, mga 1,500 hanggang 2,000 salita, Ingles o Filipino. 

Isang personal na sanaysay para sa bagong henerasyon para sa ilalabas na antolohiya, tentatively titled “Hay-skul” na ie-edit nina Rolando Tolentino, Ferdinand Pisigan Jarin, at Joselito Delos Reyes. 

Isumite ang word file, dalawang pangungusap na bio, at pangungusap na ang ipinasa ay orihinal sa awtor at hindi pa nalalathala sa roland.tolentino@gmail.com, kampaylakbay21@gmail.com, at jwedelosreyes@yahoo.com.

Ang dedlayn ay sa Mayo 31, 2016.  Maaring ipasa itong panawagan sa inyong mga kakilalang manunulat na interesadong makapagpasa.
Hihintayin namin ang inyong mga sanaysay.

Image from: http://s87.photobucket.com/user/nostalgiamanila/media/albums/shrn_hs_ft.jpg.html

Call for contributions to collaborative folio by Philippine Jesuit universities

We are now calling for works from the Ateneo community for our national collaborative folio. We accept written works in English and Filipino and visual artistic works in any medium. The deadline of submissions is on October 10, 2015. Click here for Heights’ submission guidelines: bit.ly/HeightsCollabFolio Visit their website at http://heights-ateneo.org/

Panawagan para sa kontribusyon sa Daluyan: Journal ng Wikang Filipino

Tumatanggap ang Unibersidad ng Pilipinas, Diliman Sentro ng Wikang Filipino ng mga papel at pananaliksik
para ilathala sa Daluyan: Journal ng Wikang Filipino (Tomo XXI). Isang interdisiplinaryong refereed
journal ang Daluyan na inilalathala kada akademikong taon. Bilang journal na monolingguwal sa Filipino,
pangunahing layunin nito na paunlarin at palawakin ang mga pag-aaral tungkol sa wika, panitikan at kulturang
Filipino, at pagyamanin ang saliksik, kaalaman at diskurso sa iba’t ibang disiplina gamit ang wikang Filipino.
Sa Mayo 20, 2015 ang huling araw sa pagsumite ng papel at pananaliksik.

Maaaring talakayin ang iba’t ibang paksa kaugnay ng:
• wikang pambansa, panunuring pampanitikan, araling kultural, at linggwistiks
• mga wika sa Pilipinas, sistema ng edukasyon, polisiya at patakarang pangwika, pagsasalin, kulturang
popular, at mga isyu ng globalisasyon at internasyunal na ugnayan
• iba’t ibang disiplina at larangan ng kaisipan, tulad ng mga agham panlipunan, pilosopiya, migrasyon, agham
pangkalikasan, mass media, kasarian at sekswalidad, siyensiya at matematika, ekonomiya, pagpaplanong
urban, medisina, batas, arkeoloji, at iba pa

Kailangang orihinal at hindi pa nailalathala o naisumite para sa konsiderasyon sa ibang publikasyon o
journal ang papel o pananaliksik, elektroniko man o limbag na anyo. Kailangang sagutan ng awtor ang
form na makukuha sa SWF na nagpapahayag na ang ambag na artikulo ay hindi pa nailalathala sa anumang
publikasyon.

Binubuo ang papel ng 5,000-7,000 salita (20-40 pahina). Lakipan ang papel ng abstrak at limang susing salita
sa Filipino na may salin sa Ingles.

Kinakailangang naka-encode o komputerisado, doble-espasyo, at gumagamit ng font na Times New Roman na
may laking 12 puntos. Para sa dokumentasyon, iminumungkahing gamitin ang format na itinatakda ng MLA
Seventh Edition.

Isumite ang papel bilang lakip o email attachment (MS Word), sa swf.daluyan@gmail.com. Maaring lakipan
ng biswal na materyal (may kulay o black and white) gaya ng orihinal na larawan, ilustrasyon, graph, matrix,
mapa, at iba pa. Kailangang matukoy ang markang bilang at angkop na caption sa hiwalay na papel. Ibabalik
ang anumang biswal na materyal na itinagubiling ibalik ng awtor. Tungkulin ng awtor na kumuha ng permiso sa
anumang materyal na may karapatang-ari.

Maglakip ng maikling tala sa sarili na naglalaman ng kasalukuyang akademikong posisyon, digri,
kinabibilangang larang, espesyalisasyon, pinakabagong publikasyon, pananaliksik at iba pang mahalagang
impormasyon.

Call for contributions to The Nomads Quarterly magazine

The Nomads Quarterly magazine published by Bomba Press, is a curated collection of multilingual literary works and visual arts by writers and artists in or from The Visayas and Mindanao.

NOW ACCEPTING

• 2 to 3 poems
• Short story (max of 5k words)
• Flash Fiction (max of 500 words)
• Creative Non-fiction (max of 3k words)
• Artwork with short narrative (black and white sketch, max of 200 words)
* Literary works should be in word format, double-spaced (for non-poetry submission), in size 12 Times New Roman font. It can be in any Visayan or Mindanaoan Language. Translations in English or any other Philippine Language are not required but will be accepted.
* Artworks should be in black and white, digitized, and at least 300 d.p.i.
* Multiple submission is highly encouraged.

Send your entries to nomadsquarterly@gmail.com by May 15, 2015. 

Call for contributions to From the Eyes of a Healer

We invite literary contributions (nonfiction, medical anecdotes) in English or Filipino that explore the rich experiences of medical doctors and medical students as they deal with patients, families, colleagues, and even relationships at the clinic or hospital. Stories may be about small or big triumphs, frustrations, dilemmas, empathy, and burnout.

The submission guidelines are as follows:
1. The call is open to past and present medical students of the UP College of Medicine and post-graduate medical interns/residents/fellows/consultants of the Philippine General Hospital.
2. Submissions should not exceed 1,500 words. Each qualified writer may submit only one manuscript file. If previously published, provide the bibliographical information.
3. All submissions should be single-spaced and attached in one document file. The prescribed font type is Arial, standard font size 12. Please include a bionote of no more than 300 words on the last page of the document.
4. Only online submissions will be considered. The document file to be attached should be in .doc, .docx or .rtf, and labeled with the author’s last name and the title of the story in the submission (e.g. Belen THE PATIENT.doc). The filename should also be indicated in the e-mail’s subject line.
5. The deadline for submissions is 11:59 PM, Philippine Standard Time, on June 1, 2015.

The editors reserve the right to edit any and all materials accepted for publication.  For inquiries and submissions, contact the editors at lifeofadoctor2015@gmail.com. Please specify ‘inquiry’ or ‘submission’ in the subject line. Authors of selected stories will receive a copy of the book in compensation. 

Call for submissions to the Kritika Kultura Special Literary Section on the Contemporary Philippine Essay

Contributions are now welcome for a special literary section of Kritika Kultura, the international online journal of language, literary, and cultural studies published by the Department of English of the Ateneo de Manila University. This issue section is intended to be an anthology of the contemporary Philippine essay; the section will appear in a future issue of Kritika Kultura.

Montaigne was supposedly the first to convert the French verb essayer—to try, to attempt, to experiment—into a noun to label a group of writings. Intrinsic to the form is the awareness that an experimental endeavor is being attempted, one whose relevance is found in its resistance to dogma—essayism as a disposition that describes the persistent counter to closed-endedness, rigidity, and a passive appropriation of modes.

The essay asserts that prescriptions are only as relevant as how they are still relevantly problematized. Play and unintentional success are embraced. An exhaustive yet arbitrary completeness is foregrounded over the illusion of totality. Truth and fact are presumed transitory constructions; in this way they stand a chance of being eternal. As a vehicle of thought, the essay is necessarily amorphous and hybrid.

This special literary section preoccupies itself with these definitions and characteristics in an effort to situate the Philippine essay and the Philippine essayist since their prior appraisals. It has been over a decade since the publication of Creative Nonfiction: A Reader along with its corresponding Manual, both edited by Cristina Pantoja Hidalgo. Several single-author essay collections in English have been consistently published since, as well as several theme-based anthologies.

The Philippine essay has most commonly been framed, by Hidalgo, as informal and thus separate from the rigor of philosophical, academic, and political inquiry. Though there is a strong tradition of reportage, to speak of the Philippine essay has been to speak of writings whose dispositions seem greatly influenced if not predetermined by venues like newspaper columns, lifestyle sections, and glossies, a personality-driven kind of writing that privileges humor if not the kind of exposition that aspires for a presumed universal emotional response.

Do these characteristics continue to persist? Is the Philippine essayist today similarly motivated and predetermined? Or has the Philippine essay matured towards becoming a form sure enough—at least for now—to display its own distinct behaviors in truly attempting to arrive at an albeit limited understanding—and therefore necessarily exhaustive in its incompleteness—of the discourses it deems relevant?

Several developments potentially excite approaches to the essay. The textual space of the World Wide Web, for example, generates a pulsating field of bottomless hypertextuality, never-ending textual networks, and infinitely replicable textual fragments riven through with disruptions, interruptions, breaks, and gaps. What effects do the issues regarding transparency of information, digital surveillance, piracy, big-data, and the more advanced technical resources for mass manipulation and cognitive control have on the essay as a form of personal and socio-political intervention?

Further, persistent follies in the Philippine narrative call for a reimagined approach to writing it. For instance, tireless issues of accountability (or lack thereof) in relation to government officials, private sector leaders, and those who claim the privileged subject-position to contextualize matters necessitate that the Philippine essay be accountable for the manner with which it analyzes, articulates, and enacts the things to which it must pose a more proactive resistance.

What would the Philippine essay be today if it were freed from the comforts of the back pages, the parameters of inches, and the promise of accessible recognition and universal appeal?

This special literary section hopes to be an investigation as it is a challenge. We seek to find out to what extent the Philippine essay is willing to be formally alert and critically engaged. We seek to discover the lengths to which the Philippine essayist today experiments an understanding of—ultimately a response to—who, what, and where she is.

Submission Guidelines

Please email your original and unpublished essays to kkliterary@gmail.com (cc: kritikakultura@gmail.com). You may send multiple submissions, but each essay must not exceed 10,000 words and must be suitable to the pdf format of the journal. An essay in Filipino, regional, and other languages must be accompanied by an English translation. Simultaneous submission is accepted, but Kritika Kultura must be notified immediately if the essay is accepted or published elsewhere.

For both the subject heading of the email and the filename of the submission, please follow this format: <last name_title of work_Special> (for instance, dela Cruz_The Lost Years_Special). Email your essay as a file attachment (.docx and/or .pdf format); please do not indicate your name within the pages of the attachment. As an in-line text in your email, include a brief bio-note (100 to 150 words), as well as your institutional affiliation and professional e-mail address.

All contributions must be submitted on or before April 30, 2015. Please give the editors a response time of two months after the deadline before you inquire about the status of your submission.

Kritika Kultura is a refereed electronic journal of literary, cultural, and language studies, accessible at http://kritikakultura.ateneo.net/. It is indexed in the MLA International Bibliography, Thomson Reuters (formerly ISI), and other major databases. For further details regarding editorial policy, please refer to the website of the journal.

 

Ramon Guillermo (bomen.guillermo@gmail.com)

Martin Villanueva (mvvillanueva@ateneo.edu)

Guest Editors, Special Literary Section on the Contemporary Philippine Essay

Call for contributions for New Asian Short Stories

Professor Kirpal Singh of Singapore Management University and Professor M.A. Quayum of International Islamic University Malaysia will coedit a new collection of Asian short stories. New and previously unpublished short stories are invited from writers of Asian origin/background or those writing about Asian life, culture and experience. Submissions should be sent to asianshortstories@gmail.com by 15 August 2014. The edited volume is expected to come out by the end of 2014. 

Terms and conditions of entry: 

1. Writers must be of Asian origin/background or writing about Asian life, culture and experience. 
2. Submission ought to be new, unpublished and not submitted elsewhere. 
3. Each author is allowed to submit only one story. 
4. Stories must be in English, typed double-spaced in Times New Roman. 
5. Stories should not exceed 6000 words in length. 
6. Submissions in any other genre are not considered. 
7. Writers should include their name and a brief profile (100 words max.) on the cover page of the submission. 
8. No submissions will be accepted by post or after the deadline. 
9. Successful writers will be contacted on or before 30 September 2014. 
10. Further queries about the project should be sent to the email address above. 

About the Editors 

Kirpal Singh is a renowned poet and academic, and Director of the Wee Kim Wee Centre at the Singapore Management University. 

M.A. Quayum is the author, editor or translator of 27 books. He has taught at universities in Australia, Bangladesh, Malaysia, Singapore and the US and is currently Professor of English at International Islamic University Malaysia and Adjunct Professor in the School of Humanities at Flinders University, Australia

Call for contributions to Heights Ateneo folio

Fly to new heights with us this school year! The publication has officially opened its doors to works for the first regular folio.

Submit your poetry, fiction, non-fiction, scripts, and art in any visual medium to us on or before July 19, 2014. 

Correspondence may be addressed to:

Heights, Publications Room, MVP 202
Ateneo de Manila University, P.O. Box 154, Manila
Tel. no. 426-6001 local 5088

FOR CONTRIBUTIONS YOU NEED TO KNOW THAT

You need not be a Heights member to contribute.

Heights accepts contributions year-round; however, there are deadlines for special issues (e.g. Seniors Folio).

You may contribute more than once.

All submitted and solicited works undergo staff deliberations. Works are published based on merit. The author’s identity is kept confidential.

MECHANICS FOR SUBMISSION

Write SUBMISSION as the subject of your e-mail.

Attach your work to the message. For written works, there are no limitations for the number of pages. Artworks should be in CMYK format with a resolution of 300 dpi. If you feel the need to include an artist’s statement, please do so.

Include a short bio-note or write-up, and your contact details.

SEND YOUR QUERIES AND ARTISTIC AND LITERARY WORKS

art.heights@gmail.com

heights.english@gmail.com

heights.filipino@gmail.com
 

Earthquake stories deadline extended to May 15

Where were you on July 16, 1990? We need your stories. Deadline extended to May 15.

BACKGROUND
    The project aims primarily to complete the manuscript for a book on the Baguio experience of the July 1990 earthquake, titled “Histories in Memories: Remembering the July 16, 1990 Earthquake.” This project, which is a recipient of a grant from the National Book Development Board (NBDB) for the category local history, is authored/supervised by Anna Christie V. Torres, Dean of the College of Arts and Communication, University of the Philippines Baguio. 

    This project takes off from an initial pool of selected prose narratives from the literary corpus of an exhibit dubbed  “Gathering Stories & Weaving Memories: 20 Years After the July 16 Earthquake” by the Ubbog Cordillera Young Writers which was mounted at the Bell House in Camp John Hay on July 16, 2010. The commemorative exhibit which featured art installations of personal accounts in poetic and prose forms by Baguio locals and non-local survivors alike, was aimed at “collecting strength, celebrating survival and creating/recreating solidarities” with regard to the 1990 Luzon earthquake that hit Baguio City the hardest.
The book, which is basically an anthology of “mini-histories,” comprises (a) a collection of narratives from various contributors who experienced the 1990 Baguio earthquake first hand and (b) a critical essay that articulates the individual memories as collective experience and thus as history of the community which will be written by the main author. The project  generally aims to produce a book manuscript that serves both as repository of historical narratives regarding the Baguio experience of the July 1990 earthquake, and an “alternative” history of Baguio. As history, the book project aims (1) to contribute to the body of local history of Baguio City at a particular point in time (1990), and (2) to draw attention to valuable lessons in disaster awareness and reduction as gleaned from these mini histories. As a book per se, its three main components (the collection, the key critical essay, and the book design and layout) shall be subject to the discretion of the book author. 

TARGET COMPLETION
The target completion of the compilation of contributions is June 2014. The book manuscript is intended for completion in December 2014 and for publication shortly thereafter.

OPEN FOR CONTRIBUTIONS
This project not only identifies the importance of writing local history to a community, but more importantly recognizes the role and active participation of individual citizens in the writing of history. 
The project committee is now accepting contributions for possible inclusion in the book project “Histories in Memories: Remembering the July 16, 1990 Earthquake.” 

  • Contributions must be personal first-hand accounts of the July 1990 earthquake in Baguio City and its neighboring areas (i.e. La Trinidad, and Tuba, Benguet).  
  • The written accounts must be in nonfiction prose, and may take the form either of a short narrative or a short essay (i.e. various formats of creative nonfiction: real-life story, memoir, reflection, epistolary, sketch, mini biography, mini autobiography). 
  • Entries may be written in English, Filipino, or Ilokano. 
  • More than one entry may be submitted by a contributor.
  • Entries should be submitted in Microsoft Word document file format sent through email to the address baguio1990earthquake@gmail.com.
  • Submissions must be accompanied by a separately attached Microsoft Word document file of the bio data of the author.

Entries are subject to screening and editing by the book author. Authors whose contributions will be selected for inclusion in the book will receive a modest honorarium. The rights of authorship of the contributions remain with  the individual authors.  The rights pertaining to the book as a whole shall be reserved to the main author.

Call for Contributions: Sapantaha: Mga Maikling Kwentong Spekulatibo at Imahinatibo

Ko-editor: Luna Sicat Cleto at Rolando B. Tolentino

Matunog sa ating pandinig ngayon ang spekulatibo bilang bansag sa imahinatibong sulatin. Kadalasang tumutukoy ito sa panulat na hindi lamang gumagamit ng mga dragon o bampira bilang mga tauhan, maari ring ang tagpo’y nasa Middle Earth o The Wall. Minsan, hindi naman kinakailangang maging pantastiko ng tauhan o ng tagpo. May akdang spekulatibo na pumupulso sa kasalukuyan at lumilikha ng mga senaryong nakahihindik ngunit posible. 

Wala bang makain ang karamihan? Puwes, gawing isang reality show ang patayan ng mga kabataan sa isang mundong naging tradisyon ang Reaping upang maging pagpupugay sa mga illusyon ng pagkaBusog at kapayapaan. Nakakapraning na ba ang social media gaya ng facebook? Matagal nang sinapantaha ni George Orwell ang Big Brother na laging nakamasid. 

Kasalukuyang pukaw ang interes ng mga kabataang mambabasa sa ganitong uri ng mga babasahin at bakit hindi? Nakaririndi nga marahil na makapagbasa ng mga kathang tungkol sa mga magsasakang nag-aalumpihit sa poot o mga manggagawang nag-aamok at mamamaril. Hindi naman sa kinakanlong ng mga patnugot ng Sapantaha ang eskapismo. Nais lang naming ipakita na matagal nang dumadaloy sa panitikan ng bansa ang imahinasyong piston rin ng ganitong mga katha. Lamang, hindi pa marahil nagkakaroon ng pagkakataong matipon bilang antolohiya. 

Layunin ng Sapantaha na tipunin ang mga akdang may tatak ng imahinasyong humuhulma ng mga kinikinita, hinala at , kutob. Kung kinikinita, pagaganahin ang bisyon ng hinaharap. Maaring paglaruan ang panahon, kadyutin ang calibre ng odometer ng oras upang maging 2046 o 3014, o maari ring gawing paurong, bago pa tayo sinakop ng mga Kastila at kasalukuyan pang tumatawid ang mga elepante sa mga landbridges. 

Puwedeng maglagay ng detalyeng ang nakaupong president ng Pilipinas ay dating child star na naging massacre movie queen. Paano kung ang scholarship ay sponsored ng isang katulad ni Justin Bieber na may sentimental na alaala sa Pilipinas noong na-Yolanda iyon? Paano kung ang katumbas ng Rossum’s Universal Robots ay ang OFW? Inuupgrade at chinachopchop?

Maari ring maging susing salita ng akdang sapantaha ang hinala. Na may ugnay sa paghuhubog ng historical fiction. Sa akda ni Macario Pineda na Ginto sa Makiling, hinabi niya ang pamilyar na alamat ni Mariang Makiling sa kaparehas na time-space continuum ng mga unang dekada ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Sabayang umiiral ang Edenikong komunidad ng Makiling at ang nayon, at hindi man nabanggit ni Pineda, ang konstruksiyon ng mga unang pampublikong eskuwela sa mga dating pueblo, at ang posibleng pag-aaklas ng mga sakada. Tila tahimik ang galamay ng kolonyalismo sa akda ni Pineda, ngunit lumilitaw sa pag-iral mismo ng isang diwatang namimili ng kakang gata ng lahi upang mamuhay sa Makiling. 

Inakda ni Faustino Aguilar ang Lihim ng Isang Pulo, isang nobelang nasa panahong bago pa dumaong ang mga galleon ni Legaspi’t Magellan. Doon, tumutok si Aguilar sa dinamiko ng isang barangay. Hinala marahil niya na mayroon tayong abanseng sibilisasyon, at naipakita niya iyon sa nobela. 

Maraming what ifs sa ating kasaysayan na tila humihingi lamang ng pagkakataong isulat bilang kuwento. Ang mga chismis tulad ng kayamanan ng kilusan ng Katipunan, na nasa kamay ni Heneral Antonio Luna, ngunit sa gitna ng kabilaang pagtataksil at panggigipit ay mapupunta sa kinakasama niyang babae, na tila pinagtiyap at kaapelyido pa ng isang prominenteng dating pangulo ng Pilipinas. Ang mga botelya ng gamot para sa syphilis na natagpuan sa klinika ni Rizal. Ang nangyari kay Juan Luna, matapos mabaril ang asawa’t biyenan sa kanilang tahanan sa Paris. 

Totoo, mahirap gamiting material ang kasaysayan sapagkat maaari kang makapaghabi ng mga kasinungalingan o distortion. Hindi hangarin ng kuleksiyon na kanlungin ang gayong hinala. Sa halip, nais lang nito na ipakitang ang fiksiyon kung minsa’y mas totoo pa sa katotohanan. Sa Makina ni Turing ni Ramon Guillermo, isang ilustrado ang babasag sa nakasanayang kahulugan ng salitang iyon – ipakikita na siya’y may ugnay hindi lamang sa mga akulturadong laman ng mga salon at aklatan, kundi pati sa mga kumikilos para sa Rebolusyon. Gagamitin ni Guillermo ang larong sungka upang magsilbing trope ng liminal na pag-iral ng mga tauhang iyon. 

May hinala si Sadyah Zapanta sa Lumbay ng Dila ni Genevieve Asenjo na siya’y may makulay na nakaraan – at totoo pala iyon nang manumbalik sa kanya ang halaga ng salaysay ng mga nuno niyang may mga kapangyarihang mahikal na nagsilbing panangga sa pananakop. Ang mga akdang ito’y patunay na mahalaga ang kapangyarihan ng spekulatibo upang makapagnilay tungkol sa ating nakaraan, personal man o pambansa.

Maari ring ang kuwento’y umiikot sa kutob, isang katangiang taglay ng mga kuwentong horror o katatakutan. Bukod sa mga popular na edisyon ng Philippine Ghost Stories series ng PSICOM, maraming mga kuwentong nasa genre na ito sa wikang Filipino ang namukadkad sa Liwayway, Bannawag at Hiligaynon. Sa “The Ghost of La Casa Grande” ni Cristina Pantoja Hidalgo, magtatagpo ang nuno at ina. Paglayo ito sa stereotypical na whitelady na nakatira sa mga mariringal na tahanan, na humihingi ng hustisya. Kung may hiling man ang multo, ito ang kaligayahan ng apo niyang tila magiging katulad rin ng tinahak ng kanyang buhay. Isang alipin ng patriyarkal na ekspektasyon, at sexistang lipunan. 

Hangarin ng kalipunan na tipunin ang mga akdang alanganin – hindi maiuri kung kuwento nga bang talaga. Hindi dagli, hindi rin dula, hindi tula, hindi sanaysay. Ang mahalaga, nangangagat, nang-uusig, nangingiliti, nakikibungisngis. Sa “Dugo at Utak” ni Cornelio Reyes, umaandar ang diwa ng isang manggagawang naghihingalo, literal na nalulusaw ang utak, at nakalulusaw rin ang prosa. Mga kumag man sa mundo ng fiksyon ni Derain o mga duwende sa akda ni Perez, inaakay tayo ng mga panulat na iyon sa mga alanganin ring mundo – na panahon na ring makilala ng mga kontemporaryong kabataan.

Kabilang din sa yumayamang kasaysayan ng spekulabo’t imahinatibong katha ang mga nobelang Ang Banal na Aklat ng mga Kumag ni Allan Derain, Si Amapola sa 65 na Kabanata ni Ricky Lee, at Walong Diwata ng Pagkahulog ni Edgar Calabia Samar.

Kung sa hinuha ninyo’y may akda kayong tumutugma sa aming linalarawan, aba, huwag mag-atubiling isumite ang inyong likha. (Maari nang banggitin ang deadline dito, sorry, di ko maalala kung kalian, nakalimutan kong itala – LSC) Ipadala ang manuskrito sa lcleto9@gmail.com at sa roland.tolentino@gmail.com. Huwag nang ipakain sa anay ang ideya, isulat, at nang sama-sama nating mapayabong ang sapantaha sa kapangyarihan ng sama-sama nating spekulasyon at imahinasyon.

Deadline ng pagpapasa: Abril 30, 2014, isama ang tatlong pangungusap na bio ng manunulat, at sertifikasyong orihinal sa manunulat ang akda.

Dalawang screening ang mangyayari. Una ay sa mga editor pero ang final ng seleksyon ay magmumula sa rekomendasyon ng pablisyer.