Kasingkasing Press, Aklat Alamid to launch children’s fiction contest

Expect more contemporary writers in regional languages to gain more platform in the next few years.

Two book publishing labels advocating for the use of native languages in West Visayan children’s literature have recently tied up to hold the first Aliwanag: Short Story for Children Writing Contest. Spearheaded by Kasingkasing Press and Aklat Alamid, the literary competition aims to foster creative writing in Hiligaynon, Kinaray-a and Aklanon for young readers in line with the Department of Education’s recent implementation of using the mother tongue as a medium of instruction in elementary schools nationwide as part of its K-12 program.

The contest is open to all fictionists who write in any West Visayan language, preferably for children aged 6-9 years old (Kindergarten to Grade 3). There will be separate categories for Hiligaynon, Kinaray-a and Aklanon. Participating authors may submit multiple entries provided that they have never been previously published or recognized. One winner will be declared for each language category along with a cash prize of PHP 5,000.00 and a book publication offer from Kasingkasing Press and Aklat Alamid.

Calls for submission are currently ongoing. Participants are advised to submit their entries online via email signed by their pen name along with a separate document containing their real name, complete address, contact information and short literary resume to kasingkasingpress@yahoo.com no later than 30 July 2017.

GAWAD ROGELIO L. ORDOÑEZ: Patimpalak sa Pagsulat ng Tula, Maikling Kuwento at Sanaysay

Isa sa kinikilalang progresibong manunulat sa Pilipinas si Rogelio “Ka Roger” Ordoňez. Ayon nga sa isang premyadong manunulat, si Ka Roger sa simula’t sapul ay nanatiling manunulat na may paninindigan sa sinumpaang sining. Hindi kumupas, at manapa’y lalo pang tumingkad ang kanyang panulat na bumabangga at bumabaklas sa establisyamento ng lipunan, lalo na sa naghaharing uring nagsasamantala sa dayukdok na masa dito sa itinuturing niyang La Tierra Pobreza. Matutunghayan sa kanyang mga akda ang talim ng pagsusuri niya sa lipunang Pilipino. Maihahanay bilang panitikang mapanghimagsik ang kanyang mga tula, maikling kuwento, at mga sanaysay na naglalarawan ng masalimuot na kalagayan ng sambayanan sa ilalim ng mga nasa poder ng kapangyarihan. Sino ang makalilimot sa karakter niyang si Anto, na kumakatawan sa aping uring inagawan ng lupa’t pinagkaitan ng karapatan, na bigla na lamang sumambulat ang himagsik. Kung paanong tinapos sa marahas na tagpo ang kuwento niyang Inuuod na Bisig sa Tiyan ng Buwaya para sa pagsasakapangyarihan sa hanay ng manggagawang pinagdadamutang mabuhay nang marangal. Hindi nagpapatumpik-tumpik ang kanyang panulat para banggain, wasakin, at tapusin ang iilang naghahari-harian at diyos-diyosang patuloy na nagpapahirap sa sambayanan. Gayundin, hindi tumigil lamang sa isang panahon ang panitik ni Ka Roger, bagkus, patuloy siyang naging mabuting guro sa mga batang manunulat—sa panitikan o buhay man, at higit, sa pakikibaka ng masang sambayanan na kanyang buong-buhay na dinakila.

Kinilala siya bilang Makata ng Bayan, na iginawad ng KM64 Poetry Collective; pinarangalan ng Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas; Gawad Alejandro G. Abadilla; at “dahil sa natatanging ambag niya sa kilusang guro at sambayanan” ginawaran ng pagkilala bilang Guro ng Bayan ng Alliance of Concerned Teachers (ACT); at Makabayang Guro ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy (CONTEND). Kabilang siya sa Mga Agos sa Disyerto – antolohiya ng mga maikling kuwento ng grupo ng kabataang manunulat noong dekada 60 na lumihis sa tradisyon ng panulatan at lumikha ng mga akdang naglalarawan ng marawal na kalagayan ng lipunan. Mababasa rin ang ilang mga akda ni Ka Roger sa kanyang blog na plumaatpapel.wordpress.com.

Bilang pagkilala sa natatanging ambag ni Ka Roger sa panitikan at wikang Filipino, ilulunsad ng PUP Kagawaran ng Filipinolohiya katuwang ang PUP Sentro para sa Malikhaing Pagsulat at Master of Arts in Filipino Society ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas ang Gawad RogelioL.  Ordoñez – Patimpalak sa pagsulat ng tula, maikling kuwento at sanaysay. Pangunahing layunin nito na maipagpatuloy at lalo pang mapalawak ang diwa ng panulat ni Ka Roger na nakikisangkot sa lipunan at nagsisilbing tinig ng sambayanan. Inaasahang makapag-aani ang patimpalak ng mga akdang umuugat at naglulundo sa itinuturing na Panitikang PUP.

Pangkalahatang tuntunin:

Bukas ang patimpalak sa lahat ng mga mag-aaral ng PUP mula sa mga kolehiyo, high school (LHS/SHS), branches, at ekstensyon (may hiwalay na patimpalak sa gradwadong antas na pangangasiwaan ng Master of Arts Society). 

Ang kalahok ay dapat naka-enrol ngayong unang semestre, 2016-2017.

May tatlong kategorya sa timpalak sa pagsulat: tula, maikling kuwento, at sanaysay.

Sa timpalak sa pagsulat, maaaring sumali sa lahat ng kategorya subalit isang lahok lamang ang maaaring ipasa sa bawat kategorya. 

Ang akdang ipapasa ay marapat na nasa wikang Filipino at hindi pa nalalathala o nananalo sa anumang patimpalak.

Apat na kopya ang kailangang ipasa na hindi naglalaman ng anumang pangalan o pagkakakilanlan ng may-akda, na may kalakip na pormularyo ng patimpalak, kasama ang photocopy ng ID at Registration Form ng kasalukuyang semester, at nakalagay sa isang short brown envelope na selyado. 

Maaaring makuha ang pormularyo at ipasa nang personal ang mga lahok, sa Kagawaran ng Filipinolohiya (North Wing 2nd flr, CAL) o sa opisina ng Unyon ng mga Guro ng PUP (East 200). Hanggang sa Agosto 15, 2016, sa ganap na ika-6:00 n.h. maaaring magpasa ng lahok. Ang mga mag-aaral na mula sa mga branches ng PUP ay maaaring magsumite ng kanilang mga lahok sa gawadrogelioordonez@gmail.com. Tanging mga mag-aaral lamang mula sa mga branches ng PUP ang maaaring magpasa ng lahok gamit ang email.

Ang mga mananalong akda ay tatanggap ng sertipiko at kaukulang gantimpala. Ilalathala rin ito sa espesyal na edisyon ng Sagupa – Ang Pampanitikang Journal ng PUP Kagawaran ng Filipinolohiya. 
 

Mga tiyak na tuntunin sa bawat kategorya:

Maikling Kuwento

Isang maikling kuwento na hindi bababa sa sampung (10) pahina makinilyado o computerized sa 8×11 bond paper, double spaced, times new roman, font size 12, 1 inch margin sa lahat ng panig. Kailangang sumunod sa paksaing Panitikan ng Uring Anakpawis na itinaguyod ni Ka Rogelio Ordoñez. Mga akdang tumatalakay sa mga isyung panlipunan at nagpapatampok sa pakikibaka ng mga manggagawa at magsasaka, maralitang taga-lungsod, migranteng Pilipino, kabataan, propesyunal, at mga katutubong mamamayan ng Pilipinas.

Sanaysay

Ang tema ng sanaysay ay Wikang Filipino: Wika ng Karunungan at Kapayapaan Tungo sa Pagbabago. Inaasahang ang sanaysay ay tumatalunton, umaayon at namamaybay sa progresibo at makabayang panulat ni Ka Rogelio L. Ordonez. Ang lahok na sanaysay ay hindi bababa sa apat (4) at hindi lalagpas sa walong (8) pahina ng 8 x 11 (short) bond paper. Dapat itong makinilyado o computerized, may 1 inch na left and right margin, double spacing, 12 ang font size at Times New Roman ang font style.

Tula

Ang mga lahok na ipapasa ay marapat na sumusunod at nagtataguyod sa diwa ng panitik ni Ka Rogelio Ordoñez. Malaya ang paksa ng bawat tula, gayundin, malaya ang makata sa estilo at wika ng kanyang tula ngunit kailangang tumatalakay sa isang mahalagang paksaing panlipunan sa kasalukuyan; Ang lahok ay kailangang orihinal at nasusulat sa Filipino, hindi salin mula sa ibang wika, at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon. Hindi patatawarin ang sino mang mahuli at mapatunayang nagkasala ng pangongopya; Apat (4) na kopyang makinilyado o kompiyuterisado, gagamit ng font na Arial o Times New Roman, 12pt sa 8 ½” x 11” na bond paper na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas at ibaba at sa magkabilang tabi. Kinakailangang magtataglay lámang ng sagisag-panulat (pen name) at walang kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok.

Iaanunsyo ang mga pangalan ng mga nagsipagwagi sa pamamagitan ng text at sa 30 Agosto 2015 ang paggawad ng mga sertipiko at mga kaukulang gantimpala na gaganapin sa Bulwagang Bonifacio, NALLRC, PUP Sta. Mesa, Manila.

Para sa dagdag na mga impormasyon, katanungan o anumang paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan kay Prop. Jomar Adaya sa 09156468400, Prop. MJ Rafal sa 09478784180, o mag-email sa gawadrogelioordonez@gmail.com.

Patimpalak: Gawad Rogelio Sicat 2016

GAWAD ROGELIO SICAT 2016
Timpalak sa Pagsulat ng Tula, Maikling Kuwento at Sanaysay

Bilang pagkilala sa hindi matatawarang kontribusyon ni Rogelio “Roger” Sicat sa pag-unlad ng Panitikan ng Pilipinas, patuloy na itinataguyod ng Opisina ng Tsanselor ng Unibersidad ng Pilipinas, Diliman at Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Kolehiyo ng Arte at Literatura, UP Diliman ang GAWAD ROGELIO SICAT: Timpalak sa Pagsulat ng Tula, Maikling Kuwento at Sanaysay. Pangunahing layunin ng patimpalak na himukin ang mga mag-aaral na magpasa ng kanilang mga malikhaing akda at bigyang-gawad ang nagsisimulang manunulat na nagpapakita ng kahusayan sa pagsulat sa wikang Filipino.

Para sa taon na ito, sa pamamagitan ng suporta ng Opisina ng Tsanselor ng UP Diliman, katuwang ang UP Diliman Sentro ng Wikang Filipino (UPD-SWF) sa pagtaguyod ng patimpalak bilang bahagi ng taunang pagdiriwang ng Buwan ng Wika tuwing Agosto. Pakikiisa rin ito ng UPD-SWF sa ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng patimpalak, hindi lamang naisusulong ang Palisi sa Wika ng Unibersidad ng Pilipinas. Higit pa, muling napatunayan ang halaga ng pagsulat ng mga malikhaing akda sa Filipino sa pagbuo ng sariling kultura, kasaysayan at kaakuhan.

Narito ang tuntunin ng patimpalak:

1. Bukas ang patimpalak sa lahat ng estudyanteng di-gradwado at gradwadong masteral ng UP System. Kailangang nagtapos noong 2014-2015 o nakaenrol ang lalahok sa Ikalawang Semestre ng Akademikong Taon 2015-2016.

2. May tatlong kategorya: tula, maikling kuwento, at personal na sanaysay.

3. Sa kategoryang tula, bubuuhin ng limang tula ang bawat lahok.

4. Sa kategoryang maikling kuwento, may minimum na sampung pahina at maksimum na dalawampung pahina (double spaced) ang lahok.

5. Sa kategoryang personal na sanaysay, minimum na sampung pahina at maksimum na dalawampung pahina (double spaced) ang lahok. Ang isusulat na akda’y nakatuon sa paksang “Ang Wikang Filipino sa Aking Disiplina.”

6. Maaaring lumahok sa lahat ng kategorya subalit isang lahok lamang ang maaaring isali sa bawat kategorya.

7. Ang mga lahok ay hindi pa dapat nalalathala (printed man o sa online journal) o nananalo sa anumang pambansang patimpalak.

8. Sa bawat lahok, kailangang magsumite ng PDF file at ipadala ito sa gawadsikat2016@gmail.com. Kinakailangan din ang kopya ng Form 5 at kinumpletong entry form. (Ang entry form ay maaaring kunin sa opisina ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Maaari din itong i-download sa https://gawadrogeliosicat2016.wordpress.com. Maaari ring personal na isumite ang mga lahok sa UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas at naka-address sa:

GAWAD ROGELIO SICAT 2016
Lupon ng mga Hurado
Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas
Kolehiyo ng Arte at Literatura
Unibersidad ng Pilipinas, Diliman

Importanteng Tala: Marapatin na walang nakalagay na pangalan sa isusumiteng lahok. Ilagay lamang ang pangalan at detalye ng lahok sa Entry Form na naka-PDF file.

Ang huling araw sa pagsumite ng mga lahok ay sa Agosto 15, 2016. Para sa dagdag na mga impormasyon, katanungan o anumang paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan kay Prop. U. Eliserio sa 0916615338, Bb. Faye Vera Cruz sa (02)-9244747, o mag-email sa gawadsikat2016@gmail.com.

Polish your masterpiece now as 66th Palanca Awards issues last call for entries

​​​Aspiring Palanca awardees only have until the end of the month to polish their masterpieces as its organizer and sponsor, the Carlos Palanca Foundation, Inc., has announced its last call for entries. Contenders are urged to submit before the deadline at midnight of April 30, 2016. This year’s Palanca Awards is accepting entries for the following categories: Short Story, Short Story for Children, Essay, Poetry, Poetry Written for Children, One-act Play, and Full-length Play (English Division); Maikling Kuwento, Maikling Kuwentong Pambata, Sanaysay, Tula, Tulang Para sa mga Bata, Dulang May Isang Yugto, Dulang Ganap ang Haba, and Dulang Pampelikula (Filipino Division); Short Story-Cebuano, Short Story-Hiligaynon, and Short Story-Ilokano (Regional Languages Division). For this year’s Kabataan Division exclusive to young writers under the age of 18, the theme is “How do social media affect the formation of self-identity in the youth?” (Kabataan Essay) and “Paano makaaapekto ang ‘social media’ sa paghubog ng sariling pagkakakilanlan sa mga kabataan?” (Kabataan Sanaysay). The Novel and Nobela categories are not open this year. Contestants may submit only one entry per category. Entries may be submitted at any of the Palanca Foundation offices at Unit 603, 6th Floor Park Trade Centre Bldg., 1716 Investment Drive, Madrigal Business Park, Ayala Alabang, Muntinlupa City or at Unit 3G, OPL Bldg., 100 C. Palanca St., Legaspi Village, Makati City, or through the CPMA website at www.palancaawards.com.ph. The announcement of winners will be on September 1, 2016. For more information, contact cpawards@palancaawards.com.ph or call (632) 511-0003 or +639253887103. Look for Leslie Layoso.

Drunken Poetry Night launches LAGABLAB Online Poetry Contest

Drunken Poetry Night (DPN) starts its 2016 reading series in April, celebrating Poetry Month. For its upcoming 10th reading on 9 April, we will be holding our first online poetry contest, LAGABLAB. The competition is open to all followers of DPN, regardless of age. We will award three winners in the English category and three winners in Filipino. Below are the contest rules.
 
General Contest Rules
 
Entry opens: 28 March
Closing date for entries: 6 April
Winners will be notified by: 8/9 April by text/email
Results publicly announced: 9 April, DPN10.
To join:
 1. Like the Facebook page.
 2. Send your entries in Word file through Facebook message.
 3. The two categories (English and Filipino) may be awarded to the same person.
 4. Poems must not have been published either in print or on a website, not be currently submitted or accepted for future publication. They must not previously have been awarded a prize in another competition.
 5. Entries must follow the contest theme: WHITE HEAT/LAGABLAB.
 6. The judges’ decision is final.
 7. No correspondence will be entered into once work has been submitted.
 8. Poems cannot be altered or changed after they have been entered
 9. Copyright remains with the authors, but we reserve the right to publish the winning poems. Copyright reverts to author after one year.
 10. Your entry in the competition means you accept these rules.

Premyo Arejola short-listed entries announced

Three essays, eight short stories, four one-act plays, seven collections of poetry, and two short stories for children have been short-listed for the 8th Premyo Tomas Arejola sa Literaturang Bikolnon (PTALB).

This was recently announced by Carlos A. Arejola, chairman of Bicol’s premiere literary prize.

The short-listed works were chosen by a committee headed by Lorna A. Billanes, Ph.D.  from a field of fifty-one entries from all over the Philippines.   

Short-listed for the one-act play category are: “Karsel” by Mary Karol Fe R. Go of Legazpi City, “An Huring Paraduno” by Niles Jordan Breis of Tabaco City, “Urulay Mag-ilusyon” by Elsie C. Albis of Naga City, and “N da neym ov da Pudra” by Richard Madrilejos of Tabaco City.

Cited for fiction are: “Anino sa Resort” by Irmina Torres of Naga City, “Abo sa Paggabas” by Marvin Davila Aquino of Tinambac, Camarines Sur, “Italbong sa Irarom kan Salog” by Gilmar Baran of Pili, Camarines Sur, “Rawraw”  by Nestor Alagbate of Daet, Camarines Norte, “Scoop” by Juan Escandor Jr. of Gubat, Sorsogon and Naga City, “Bisita” by Shairmaine Zen Manzano of Naga City, “Estudyante” by Michael Florano Sales of Pili, Camarines Sur, and “Basilio”, Jomark M. Baynado of Polanqui, Albay.

The collections of poetry cited this year are: “An mga Buto ni Kuracog” by Emmanuel T. Barrameda of Catanduanes and Imus, Cavite, “Gapo asin Iba pang Rawitdawit” by Elbert Olaso Baeta of Iriga City, “Ampaw asin Iba pang Rawitdawit” by Irvin Parco Sto. Tomas of Canaman, Camarines Sur, “Pano Padabaon an Diyos asin Iba pang Rawitdawit” by Richard Madrilejos of Tabaco City,  “Tag-ok sa Ginobat” by Nestor M. Awa of Iriga City, “Lapridarga Mga Rawitdawit Dapit sa Sakral asin Handal” by Niles Jordan Breis of Tabaco City, and “Mga Kasagkodan” by Jerome Hipolito of Calabanga, Camarines Sur.   

The finalists for the essay category are: “Bako Ako Bikolano” by Richard Madrilejos, “Magurang Ka Man” by Arlan Abanes Alzaga, and “Kun Tano Kami Kadto Nagbabaralon nin Pangudtuhan sa Sinehan” by  Niles Jordan Breis, all of Tabaco City, Albay.

Short-listed for short stories for children are: “Ada Baruga”, a story for children by Jaime Jesus Borlagdan of Tabaco City and “An Apat na Kabalang” a story for children by Irmina V. Torres of Naga City.

The literary prize is named after Tomas Padilla Arejola, a Bicolano patriot, and a leading member of the Propaganda Movement and Malolos Congress.

Winners of the 8th Premyo Arejola will be announced at the Pagrokyaw kan

Pinakamababansay na Obrang Panliteratura 2016, a PTALB ceremony commemorating the Pambansang Buwan ng Panitikan on April 22 in Naga City.

Winners will receive a Diploma of Merit, the Premyo Tomas Arejola Medallion and P5000. A grand prize winner, who will be chosen from the roster of category winners, will receive an additional cash prize of P7, 000 and will be named Parasurat kan Taon (Writer of the Year).    

   

 

 

 

PahinaLaya 2016, CLSU Collegian’s 1st Integrated Campus Press Conference and Competition to be held at CLSU

The CLSU Collegian, the official student publication of Central Luzon State University, will hold the PahinaLaya 2016 on April 9-10 2016, at College of Engineering, audio-visual room, CLSU

PahinaLaya 2016, CLSU Collegian’s 1st Integrated Campus Press Conference and Competition, aims to sustain the publication’s tradition of promoting campus journalism by providing an avenue for pro-active journalism training.

Respected journalism practitioners and professors including Prof. Ben G. Domingo of the CHED Technical Committee for Journalism, Dr. Regidor G. Gaboy of Central Luzon State University, Mr. Melvin Gascon of the Philippine Daily Inquirer, and Prof. Liana Barro of Far Eastern University will serve as this year’s resource speakers.

In this connection, we take pride in inviting your school to send participants preferably the staff members of your school organization and publication.

Participants are encouraged to pre-register online by sending e-mail to kule.pahinalaya@gmail.com containing the following details: name of institution/organization, name of publication, number and full name of participants and head of delegation (with contact number) or you may visit us at CLSU Collegian Office, Student Union Building, Central Luzon State University, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. For further inquiries, please contact 0926-568-9078 or 0948-497-8135.

Pre-registered participants shall pay Php 200 (for CLSU participants) or Php 250 (for non-CLSU participants), or Php 600 (for non-CLSU participants who will avail of lodging and one breakfast) per head to cover the conference kits and three (3) snacks. They are advised to bring packed lunch as the organizers will not provide for their lunch. Photojournalists shall also have to pay additional Php 60 for photo developing.

Walk-in participants may be accepted if there will still be available slots. They will be charged Php 250 (for CLSU participants) or Php 300 (for non-CLSU participants).

66th Palanca Awards now accepting entries

The Carlos Palanca Memorial Awards for Literature (Palanca Awards), the country’s longest-running literary contest, is reaching out anew to all writers looking to showcase their literary genius.

Now on its 66th year, its organizer and sponsor, the Carlos Palanca Foundation, Inc. (Palanca Foundation), announced that it is now accepting entries for the Awards’ categories, which are as follows:

 • English Division – Short Story, Short Story for Children, Essay, Poetry, Poetry Written for Children, One-act Play, and Full-length Play;
 • Filipino Division – Maikling Kuwento, Maikling Kuwentong Pambata, Sanaysay, Tula, Tulang Para sa mga Bata, Dulang May Isang Yugto, Dulang Ganap ang Haba, and Dulang Pampelikula;
 • Regional Languages Division – Short Story-Cebuano, Short Story-Hiligaynon, and Short Story-Ilokano.

Likewise, the Kabataan Division, a special division dedicated solely for young writers 17 years old and below is also now open for entries with the following theme:

 • Kabataan Essay – How do social media affect the formation of self-identity in the youth?
 • Kabataan Sanaysay – Paano makaaapekto ang “social media” sa paghubog ng sariling pagkakakilanlan sa mga kabataan?

The Novel and Nobela categories will not be opened this year since these are only open every two years.

Contestants may submit only one entry per category. Published/produced works which were first published or first produced between 01 May 2015 and 30 April 2016 and/or unpublished or unproduced works may be entered in the contest. Participants are encouraged to submit their entries ahead of the deadline, which is on April 30, 2016.

The Palanca Awards is open to all Filipino citizens, or former Filipino citizens, of all ages except current officers and employees of Carlos Palanca Foundation, Inc.. Official contest rules and forms are available at the Palanca Foundation offices at Unit 603, 6th Floor Park Trade Centre Bldg., 1716 Investment Drive, Madrigal Business Park, Ayala Alabang, Muntinlupa City or at Unit 3G, OPL Bldg., 100 C. Palanca St., Legaspi Village, Makati City, or may be downloaded from the CPMA website at www.palancaawards.com.ph.

For inquiries and other concerns, participants may contact the CPMA Administrator Ms. Leslie Layoso through email at cpawards@palancaawards.com.ph or at (632) 511-0003; +639253887103.

UP Press announces winners of critical essay writing contest

The University of the Philippines Press capped off its 50th golden anniversary and kicked off its 51st year with the announcement of the winners of its critical essay writing contest this March 16 at the UP Diliman Executive House. The event was attended by UP President Alfredo Pascual, UP Vice-president Gisela Padilla-Concepcion, former UP Press  directors, and other guests of honor from the UP System.

In both English and Filipino divisions, the primary object of evaluation and/or analysis had to be a UP Press book, which may be as old as the press itself (in other words, published between 1965 and the present). The first place winners are Laurence Marvin Castillo, an instructor from UP Los Banos, and Thomas David F. Chaves, from UP Diliman. Both took home Php 30,000. Christian Benitez from Ateneo won in both language divisions, also taking home [a combined] Php 30,000.

Judges for the English Division were Prof. Danilo Francisco M. Reyes, Dr. Ruth Jordana L. Pison, and Dr. Ronald Baytan (Chair). Judges for the Filipino Division were Dr. Jonathan O. Chua, Dr. David Jonathan Y. Bayot, and Dr. Eulalio R. Guieb III (Chair). Present to hand out the awards were UP Press director J. Neil Garcia, deputy director Gerry Los Banos, and Vice-president Padilla-Concepcion. Director Garcia also announced the forthcoming opening of the Press’s first commercial store in the UP Town Center, to be inaugurated in May or June this year.

The complete list of winners:

FILIPINO

First Place

Ang Sarili sa Digma, Ang Digma Sa Sarili: Ang Pagtatalaban ng Indibidwal at Kolektibo sa Agaw-dilim, Agaw-liwanag

Laurence Marvin Castillo

 

Second Place

Kung Papaano Umalpas sa Panahon: Isang Pagbasa sa Dalumat ng Panahon sa Kuwadro Numero Uno ni Benilda Santos

Christian Jil R. Benitez

 

Third Place

Kung Bakit Mahalaga ang Pangungulit sa Nobela: Pagbasa sa Tutubi, Tutubi ‘Wag Kang Magpahuli sa Mamang Salbahe

Chuckberry J. Pascual

 

Fourth Place

Katawan ni Guillermo

U Z. Eliserio

 

Fifth Place

Ang Operasyon, Ang Aparisyon at ang Pilipinang Kalakal: O ang Domestic Helper sa Singapore, ayon sa “Anatomiya ng Isang Alila” ni Allan Derain at “A Stranger in the Room” ni Caroline Hau

Arbeen Regalado Acuña

 

ENGLISH

First Place

Hamlet and His Problems of Politeness:

Rolando S. Tinio as Creative Rewriter

Thomas David F. Chaves

 

Second Place

Magical Metnonymies:

Spiritual Absence and Simplified Revolution in Eric Gamalinda’s My Sad Republic

Dominic Paul Chow Sy

 

Third Place

Towards The Unsurmountable You:

The (Non)presence in Mark Anthony Cayanan’s Except You Enthrall Me

Christian Jil R. Benitez

 

Fourth Place

Cultures & Texts – Representations of Philippine Society the Age of Anthropocene

and CMICT

Raul Pertierra

Photo credit: Alvin Encarnacion

The Joke’s on Me poetry contest for UP Baguio students now open

Contest Mechanics

1. The contest is open to all UP Baguio students enrolled this 2nd semester 2015-2016.

2. The contestant is free to interpret the given theme ‘The Joke’s On Me’ in any way. The entry must be an original work of poetry with a corresponding title.

3. The poem may be written in English or Filipino (with or without specific form/word count/length, etc.)

4. The entry must be original and unpublished. A work which has been awarded a prize in another contest is not qualified. In submitting the entry, the contestant guarantees that the work is his/her own and has full intellectual property rights on the material.

5. The entry must be typewritten or computerized, using Times New Roman 12 pts., double-spaced on 8 1/2 x 11 inches short bond paper (letter size) with 1-inch margin on all sides.

6. The entry should be submitted in a hard (print out) copy to the College of Arts and Communication’s Office of the College Secretary.

7. The entry submitted must NOT have the author’s name and other personal information. Details about the author shall be asked for in an official entry form. The official entry form will be available in the College of Arts and Communication’s Office of the College Secretary. The author must submit his/her entry with the duly accomplished entry form.

8. The deadline for submission of entries is on 12:00PM on March 23, 2016.

9. The College of Arts and Communication has the sole right to select the members of the Panel of Judges. The decision of the majority of the judges shall be final.

10. The criteria for judging are the following:

Creativity 40%
Originality 30%
Relevance to the theme 30%

11. The authors of the top three best entries will be announced during CAC Night on April 1, 2016.