Kult 3 Panawagan para sa mga Kontribusyon: Cultural Studies at Criticism sa Panahon ni Duterte

Ang panahon ni Duterte sa Pilipinas ay panahon ng hangal na pagbabago. Maaaring tingnan ang #ChangeIsComing nito bilang orchestrated na foreshadowing of what is to come. Yun nga lang—ang “change” ay hindi something significant tulad ng mas maalwang buhay, mas masaganang ekonomiya, mas maunlad na Pilipinas kundi ang circus sa/ng pang-araw-araw. Kaagapay ang social media at akit ng digital rush bilang senyales ng pag-unlad (salamat sa Internet, nakakasabay na tayo sa globalisasyon… at 1mb per second), sumasagwan ang rehimeng Duterte sa pamamagitan ng pagbabagong walang-sustansya (magbabago ng isip tungkol sa time frame ng pagsugpo sa droga; mag-aappoint ng mga progresibo sa Gabinete para lamang harangan ng Commission on Appointments; mumurahin si Trump ngunit yayakapin ang mga Kanong sundalo).

Heto ang lumang bugtong sa kaso ni Alice sa wonderland kung saan kailangan niyang kumilos nang napakabilis “just to stay in place.” At ano ang ibig sabihin ni Godard nang sabihin niyang “change nothing so that everything will be different;” isang paglalaro sa “some things must change so that everything remains the same” na mas apparent sa lohika ng status quo (kahit palitan mo ang nasa gobyerno… may ‘bagong’ labas na smartphone at tayo’y gutom pa rin). Sa ganitong fast-paced na pagpapalitan ng mga usapin (palitan ang huling linya ng Lupang Magiliw, nag-resign si Mocha; pinalitan ni Gloria si Alvarez, ni Panelo si Roque), ano ang mga tungkulin at paano ang moda ng kritisismo? Harapin at daanin sa tit-for-tat ang bawat usapin (mula padrino system sa bigating literary awards, bawat ‘joke’ ni Duterte, red-tagging sa mga unibersidad, pambobomba sa mga Lumad) o magtakda ng #priorities with the danger of tagging other concerns as “non-issues”? May silbi pa ba sa kritisismo at araling pang-kultura ang pamimilosopo ni Mao tungkol sa primarya at sekundaryang kontradiksyon at sa maraming aspeto ng bawat isa? Paano maikakabit ang analisis ng mga partikularidad (PepeDederalismo video, landslides sa Itogon, Benguet) sa mga mas malawak na usapin (misogyny, patriarchy, mala-pyudal na ekonomiya)? At ang kritisismo in itself—ang mga anyo, lunsaran at audience nito—paano magninilay ngayong lumalakas ang factor ng pagiging viral para makahubog ng public opinion; lantarang sinisikil ang kritikal na potensyal ng mga paaralan—redbaiting sa mga mag-aaral, kaso ng ‘contempt’ sa mga propesor, at ang dati pa namang problema ng budget cuts at mababang kalidad ng edukasyon.

Mula rito, nag-iimbita ang Ibong Adorno-Institute for Social Research ng mga maikling papel na pino-problema ang pagsasagawa ng kritisismo at araling pang-kultura sa panahon ni Duterte. Ipadala ang mga abstrak (200-300 na salita) hanggang November 30, 2018 sa IbongAdorno@yahoo.com. Inaasahan naman na maipadala ang mga buong papel (1000-2000 na salita) hanggang January 18, 2019. Matapos ang proseso ng review, editing at curation, maisasama ang mga napiling papel sa ikatlong edisyon ng Kult, ang critical journal ng Ibong Adorno, na ilalabas sa unang bahagi ng 2019.

 

*Nasa anyo ng self-published na zine, ang Kult ay ang regular na critical journal ng Ibong Adorno-Institute of Social Research. Ang Ibong Adorno-ISR ay isang grupo ng mga kritikong naglalayong i-popularize ang kritikal na teorya sa pamamagitan ng paggamit dito sa pag-unawa ng mga pang-araw-araw na pangyayari at isyu. Maliban rito, primaryang lagusan ng maiikling komentaryo at analisis ng Ibong Adorno ang social media, bahagi ng layuning maabot ang mas maraming mambabasa at makapag-foster ng mas mayayabong na diskurso tungkol sa lipunan.

Kritika Kultura Lecture Series presents Alex Taek-Gwang Lee

Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila University—in cooperation with the Kagawaran ng Filipino (AdMU)—will host a lecture by Alex Taek-Gwang Lee. The lecture—titled “The Politics of Islands: Deleuze with Marx”—is on July 4, 2018, from 5:00 to 6:30 p.m., at Faura AVR, Ateneo de Manila University. The event is open to the public.

About the Lecture

For Gilles Deleuze, islands are the evidence invoking the disturbing truth of the peaceful silence, because “the very existence of islands is the negation of this point of view, of this effort, this conviction.” They disclose the “interality” from within. Islands cannot be annexed to a continent from which humans expand their political powers to them. They still remain islands, because they are deserted. All islands are desert islands, and are not the part of any continent, even though they have now become the part of the political territory. Accordingly, this presupposition turns into a question as to what a desert island is. Deleuze insists that “an island doesn’t stop being deserted simply because it is inhabited.” The island is “either from before or for after humankind,” i.e., the site prior to being humans. It has no name and no identity. Therefore, it might be meaningless even though people occupy the island, because it is in spite of that deserted. It is because the island as such was defined by humans’ imagination, not by geographical origins, as the derivation of a continent, the marginalized place of worldly powers. People come to islands and transform them to a place like a continent. Here, Deleuze’s conceptualization of islands turns out to be the Leninist allegory of colonialism, i.e., the expansion of capitalism in its highest stage. This conjecture would meet its ground in his discussion of Michel Tournier’s Friday, or the Other Island. Through his arguments, Deleuze dissects one by one Robinson Crusoe’s colonialism. Deleuze criticizes the ideology of Robinson Crusoe and calls it the mythical reconstitution of everyday bourgeois life from an island. Deleuze’s critique seems to come along with Marx’s discussion of Robinson Crusoe in Capital. My talk will discuss the Deleuzian politics of islands in relation to Marx and attempt to suggest a Marxian re-interpretation of Deleuze in the 21st century.

About the Lecturer

Alex Taek-Gwang Lee is Professor of British and American Cultural Studies at Kyung Hee University (South Korea). He has written extensively on French and German philosophy and its non-Western reception, Korean cinema, popular culture, art and politics. He has lectured and published widely in South Korea and beyond. In a quest to discuss today’s continued importance of communist principles with contributions from intellectuals across the world and particularly Asia, he co-edited the book The Idea of Communism 3 with Slavoj Žižek (2016).

About Kritika Kultura

Kritika Kultura is acknowledged by a host of Asian and Asian American Studies libraries and scholarly networks, and indexed in the MLA International Bibliography, Arts and Humanities Citation Index (Clarivate), Scopus, EBSCO, the Directory of Open Access Journals, and the International Consortium of Critical Theory Programs (ICCTP). For inquiries about submission guidelines and future events, visit http://journals.ateneo.edu/ojs/kk or email kk.soh@ateneo.edu.

MA in Literary and Cultural Studies Program (AdMU) Hosts Graduate Students Symposium

The MA in Literary and Cultural Studies Program (MA LCS) of the Department of English (AdMU) will host a symposium on June 20, 2018, from 8:30 a.m. to 5:00 p.m., at Faber Hall Function Room (AdMU). The symposium—titled Literary Limitrophies—showcases MA LCS students’ various capacities in archival research, theoretical engagement, and textual and cultural analysis.

The nine participants of the symposium are MA LCS students who have either recently graduated from the program or are finishing their thesis. The symposium will have three panels: (1) Memory, Bodies, and Trauma; (2) Autoethnography, Flanerie, and Urbanity; and (3) Alterity, Performance, and Politics. The presentations in Literary Limitrophies represent thought-provoking and timely theoretical and methodological interventions by MA LCS students, and point towards—despite numerous difficulties that condition and impede scholarship in the humanities—exciting research areas ahead: areas which, as the symposium title suggests, lie close to, if not beyond, current limits in the discipline of literary and cultural studies.

The symposium presenters are: Jimmy Dillo, Jr., Raymon Ritumban, Liza Constantino (Memory, Bodies, and Trauma); Mary Joy You, Karen Mata, and Franchesca Borras (Autoethnography, Flanerie, and Urbanity); Victor Bautista, Alexis Abejo, and Regina Regala (Alterity, Performance, and Politics). The keynote speaker for the symposium is Patrick Flores (Professor of Art Studies, University of the Philippines Diliman); the symposium convenor is Maria Karaan.

The symposium is open to the public.