Ang luntiang nayon na pinagmulan ko Ay di na matatanaw sa sasakyang ito; Sa hinaba-haba’t tagal ng tinakbo, Tanawi’y iba […]