Panawagan Para sa mga Papel at Pananaliksik

Tumatanggap ang UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman ng mga papel at pananaliksik para ilathala sa Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, Tomo XV. Isang interdisiplinaryong refereed journal ang Daluyan na monolingguwal sa Filipino. Pangunahing layunin nito na paunlarin at palawakin ang mga pag-aaral tungkol sa wika, panitikan at kulturang Filipino, at pagyamanin ang saliksik, kaalaman at […]


Panawagan para sa mga Papel at Pananaliksik

Daluyan: Journal ng Wikang Filipino ESPESYAL NA REFEREED NA ISYUNG RIZAL Tumatanggap ang Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Sentro ng Wikang Filipino ng mga papel at pananaliksik para ilathala sa Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, Espesyal na Refereed na Isyung Rizal, 2017. Isang interdisiplinaryong refereed journal ang  Daluyan na inilalathala kada akademikong taon. Bilang journal na […]


Paanyaya sa Daluyan – Espesyal na Refereed na Isyung Rizal

Tumatanggap na ang UPD-SWF ng mga artikulo para sa Regular na Isyu ng Daluyan 2017. Magpasa ng inyong mga papel, pananaliksik, at malikhaing akda bago ang 31 Oktubre 2017.    Tingnan ang poster para sa detalye.


Panawagan para sa kontribusyon sa Daluyan: Journal ng Wikang Filipino

Tumatanggap ang Unibersidad ng Pilipinas, Diliman Sentro ng Wikang Filipino ng mga papel at pananaliksik para ilathala sa Daluyan: Journal ng Wikang Filipino (Tomo XXI). Isang interdisiplinaryong refereed journal ang Daluyan na inilalathala kada akademikong taon. Bilang journal na monolingguwal sa Filipino, pangunahing layunin nito na paunlarin at palawakin ang mga pag-aaral tungkol sa wika, […]