Pagbangga sa Kahon | Masterclass ni Ricky Lee tungkol sa Pagsulat ng Kwento

Inihahandog ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Tanggapan ng Pangalawang Pangulo para sa Ugnayang Panlabas, Komiteng Pamprograma ng Lekturang Propesoryal, Sentro para sa Malikhaing Pagsulat, Sentro para sa Panitikan at Araling Pangwika at Kagawaran ng Filipinohiya ang:

Pagbangga sa Kahon | Masterclass ni Ricky Lee tungkol sa Pagsulat ng Kwento

Gaganapin sa Nobyembre 22, 2018, Huwebes, 1 n.h – 5 n.h., ICTC LAB 1, Phase 2, NALLRC, PUP Sta. Mesa, Manila.

Ito ay libre at bukas sa publiko.

 

 

66th Palanca Awards now accepting entries

The Carlos Palanca Memorial Awards for Literature (Palanca Awards), the country’s longest-running literary contest, is reaching out anew to all writers looking to showcase their literary genius.

Now on its 66th year, its organizer and sponsor, the Carlos Palanca Foundation, Inc. (Palanca Foundation), announced that it is now accepting entries for the Awards’ categories, which are as follows:

  • English Division – Short Story, Short Story for Children, Essay, Poetry, Poetry Written for Children, One-act Play, and Full-length Play;
  • Filipino Division – Maikling Kuwento, Maikling Kuwentong Pambata, Sanaysay, Tula, Tulang Para sa mga Bata, Dulang May Isang Yugto, Dulang Ganap ang Haba, and Dulang Pampelikula;
  • Regional Languages Division – Short Story-Cebuano, Short Story-Hiligaynon, and Short Story-Ilokano.

Likewise, the Kabataan Division, a special division dedicated solely for young writers 17 years old and below is also now open for entries with the following theme:

  • Kabataan Essay – How do social media affect the formation of self-identity in the youth?
  • Kabataan Sanaysay – Paano makaaapekto ang “social media” sa paghubog ng sariling pagkakakilanlan sa mga kabataan?

The Novel and Nobela categories will not be opened this year since these are only open every two years.

Contestants may submit only one entry per category. Published/produced works which were first published or first produced between 01 May 2015 and 30 April 2016 and/or unpublished or unproduced works may be entered in the contest. Participants are encouraged to submit their entries ahead of the deadline, which is on April 30, 2016.

The Palanca Awards is open to all Filipino citizens, or former Filipino citizens, of all ages except current officers and employees of Carlos Palanca Foundation, Inc.. Official contest rules and forms are available at the Palanca Foundation offices at Unit 603, 6th Floor Park Trade Centre Bldg., 1716 Investment Drive, Madrigal Business Park, Ayala Alabang, Muntinlupa City or at Unit 3G, OPL Bldg., 100 C. Palanca St., Legaspi Village, Makati City, or may be downloaded from the CPMA website at www.palancaawards.com.ph.

For inquiries and other concerns, participants may contact the CPMA Administrator Ms. Leslie Layoso through email at cpawards@palancaawards.com.ph or at (632) 511-0003; +639253887103.

Panawagan para sa submisyon sa Bayan-bayanan: Antolohiya ng mga Katha sa Lunan ng Gunita

BAYAN-BAYANAN:  Antolohiya ng mga Katha sa Lunan ng Gunita
Mga editor: Rolando B. Tolentino at Rommel B. Rodriguez

Ang ika-anim naming antolohiya ng kolaborasyon sa pagtipon ng mga kathang Filipino ay nakatuon ngayon sa mga kathang pumapaksa sa kinalakihan lugar.  Maaaring tungkol sa isang  bayan ng isang probinsiya, o kaya’y komunidad sa lunsod.  Gamit na lunsaran ng naratibo ang kinalakihang lugar, nagiging daan ang katha sa malikhaing pagbalik-tanaw dito upang magkaroon ng higit na pag-unawa sa nakaraan at kasalukuyan. Higit pa, inaasahang mailulunsad ng malikhaing akda ang pagbuo ng malikhaing kasaysayan ng pinapaksang lugar gamit ang personal na alaala’t gunita tungkol dito. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng tagisan at pag-uugnay ang realidad at ang imahinasyon ng manunulat upang maging buo ang pag-unawa natin sa lipunan at kasaysayan.

Ang ganitong paksa sa pagsulat ng katha ay hindi rin naman bago sa kasaysayan at tradisyong pampanitikan ng Pilipinas.  Ilan sa mga manunulat ang nagsulat na hinggil sa mga partikular na lugar bilang lunan ng kanilang gunita na masasabing nilangkapan ng imahinatibo at malikhaing pagsasalaysay.  Sa kuwento halimbawa ni Brigido Batungbakal na “Nagbibihis na ang Nayon,” matalinhagang isinalarawan ang pagbabago’t pagkasira ng nayon gamit ang imahen ni Derang. Gayundin, ang paghiraya sa isang komunidad bilang lunsaran ng tunggalian sa pagitan ng manunulat at ng kanyang kapaligiran ay mababasa naman sa kuwentong “May Buhay sa Looban” ni Pedro S. Dandan.  

Samantala, hindi rin maitatanggi ang paglikha naman ni Roger Sicat sa bayan ng San Roque na magiging lunan ng iba’t ibang tauhang mabubuhay sa kanyang mga maikling kuwento tulad ng “Tata Selo,” at “Ang Kura at ang Agwador.” Ang bagong nobelang “Sa Amin sa Dagat-dagatang Apoy”  ni Mayette Bayuga ay isang mapangahas na akdang tumatalakay sa komunidad ng mga maralitang-tagalunsod ay kung sa paanong paraan nila inaangkin ang yaman, buhay at karapatang lagi’t lagi na lamang ipinagkakait sa kanila ng mga makapangyarihan sa lipunan.  Sa huli, patunay ang mga akdang ito mula sa mayamang balon ng ating panitikan na mabisang maging lunan ang isang malikhaing akda, hindi lamang upang maitala ang lokal na kasaysayan ng isang bayan, nayon, at komunidad, kundi higit pa, magsilbing lunan ng gunita ng manunulat upang maisulong ang ating kolektibong kamalayan bilang isang lahi at bansa.

Katulad ng mga naunang gabay sa mga isusumiteng katha, marapat na nakabatay ito sa mga sumusunod na pamantayan:

1. Politikal ang paksang tinatalakay ng akda.  Bagaman maaaaring magsimula ito mula sa personal na mga hinaing, inaasahang tutugon ang katha mula sa politisasyon ng paksa o kaya na maging kabuuang paksa ng  katha.

2. Kontemporaryo ang paksang tinalakay.  Kung magbibigay ng kathang nakalagak sa nakalipas na panahon, inaasahang maaari itong iugnay sa mga pangkasalukuyang kondisyon ng lipunan.

3.  Nakatuon ang akda sa isang partikular na lugar (bayan, nayon, komunidad, baranggay) na magiging lunsaran ng buong naratibo.

4. May minimum na sampung pahina, double-spaced.

Dadaan sa karaniwang proseso ng pagsala ang mga kathang isusumite. Ang pablisyer ang mayroong huling pasya sa mga ilalathalang akda sa antolohiya.
Ang “BAYAN-BAYANAN:  Antolohiya ng mga Katha sa Lunan ng Gunita,” ang pinakahuling proyekto ng kolaborasyon ng mga editor sa pagpapaunlad ng makabagong kathang Filipino.  Ang tatlong nailathala na sa kolaborasyong ito ay “Kathang-Isip: Mga Kuwentong Fantastiko” (Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 2011), “Transfiksyon: Mga Kathang In-Transit” (Quezon City: University of the Philippines Press, 2014), at “Like/Unlike: Kwentong Facebook Status at Politika ng Agam-agam” (Manila: Flipside Publishing, 2014).  Ang ikaapat, “Wagi/Sawi: Mga Kwentong Luwalhati at Pighati” ay kasalukuyang inihahanda para sa publikasyon sa tulong at suporta ng UP Press. Ang antolohiyang “Experimental: Mga Kathang Anti-katha,” ay kasalukuyan namang naisumite para sa konsiderasyon ng isang indipendyenteng pablisher.

Maaaring ipadala ang inyong mga akda sa  bayanbayanan2016@gmail.com. Deadline para sa submisyon ay sa Hunyo 30, 2016.

Panawagan para sa Versus

Wala na yatang pag-ibig ngayon na walang versus, o katunggali. Kung noon ay simple lang ang ka-tunggali: kapwa tao, halimbawa, o ang uri, ngayo’y mas malapot pa sa halaya ang pagkakalkal at mas dinamiko ang mga tunggalian. Hindi na basta milyang bundok o dagat ang kaaway ng interes, pagkat kahit lumapit sa mukha ang iniirog via Skype o chat, tila mas lalong lumalayo ang malalapit.  

Nabubuhay tayo sa panahong tinatawanan natin ang pagluluksa sa patay na racoon, pero ikinikibit-balikat ang paglaho ng mga tradisyon at pamayanan tulad ng lumad. Ikinatutuwa ang mga makabagong apps at gadgets, ikinahihinagpis ang kawalan ng wifi spots, at walang kapaguran sa pagrereklamo ng pagkadusta ng bayan, ngunit nananatiling tiwalag sa mga pakikibakang totoo. 

Ang Versus bilang koleksiyon ay nag-aanyayang lumikha tayo ng mga kuwentong nakikipagtunggali sa mga nakasanayang hangganan ng usual parameters gaya ng kasarian, sexualidad, henerasyon, etnisidad, lahi, at uri. Sapagkat mediated na rin ang relasyon ng bagong media, ang tao mismo ay interpellated ng media na iyon. Ibig sabihin, hinuhulma ng new media hindi lang ang mga kaparaanan ng komunikasyon, kundi maging ang pagdanas ng pag-ibig, libog, o mga kamukha’t kahawig ng mga ito. Ibig sabihin, hindi na madaling sabihin na walang katapatan o may katapatan ang ako, dahil ang ako, na nagiging kami, ay tumatawid sa highway ng usapang virtual. 

Kung gayon, isinususog ng kuleksiyong Versus na ito na ang panahon upang malathala ang mga makabagong kuwento ng pag-ibig. At mukhang may mga kuwentong swak sa ganitong tapyas — tulad ng “Pangungumusta sa Balaan Bukid,” ni Genevieve Asenjo, “Ex,” ni Chuckberry Pascual, “Namamahay,” ni Joseph Salazar na lumabas sa Transfiksiyon (Tolentino at Rodriguez, 2013). 

Maaring magpasa ng inyong hindi pa nalalathalang kontribusyon at dalawang pangungusap na bio kina Luna Sicat Cleto at Rolando B. Tolentino sa lcleto9@gmail.com at roland.tolentino@gmail.com.  Ang deadline ay June 30, 2016.

Call for submissions to POZZIE PINOY: Essays and Stories about HIV-AIDS

The body is said to be the temple of the human soul. If this is true, then the body is a space where memories reside. It is a truth universally accepted that a person’s existence is not separate from the people that surround him/her for people bank on important and memorable experiences, be it painful or sweet. And whenever a conflict or struggle arises, the body transforms itself into a space of emotion, love, relationships, family, personal problems, realities, and many more. The culture of fear becomes a way to silence a person. It is time that writers, advocates, and People Living with HIV break this culture of fear.

In the case of HIV and AIDS epidemic in the Philippines, it is time to break the scare. There are condescending metaphors and clichés that are always attributed to a Filipino living with HIV and AIDS. There are many statistics.* There are many studies. Yet, where are the stories behind these numbers? Where are the stories that were silenced by the dominant clichés and metaphors of fear among those who were affected by the virus of our nation?

It is time to break the fear and silence. It is time to spread understanding and actively engage in the lives of People living with HIV. Writing becomes a space to heal the opened scars of the past. I urge you my comrades in the battle against HIV to open your notebooks, get a paper, prepare your pens or pencils, open a Word file, and start writing the stories of your life.

POZZIE PINOY: Essays and Stories About HIV-AIDS, an anthology project on personal narratives in a master’s class on Malikhaing Pagsulat 230 (editing/publishing) of the Department of Filipino and Philippine Literature, University of the Philippines-Diliman, is calling for submissions to those who would like to share their personal narratives or experiences with HIV-AIDS through writing.

If interested, here are the mechanics for submission:

1) Contributors may submit a personal essay/narrative, thought or opinion piece, short story, flash fiction/flash narrative, or photo with a caption about experiences with a or as a person living with HIV or AIDS. The anthology is open to all themes. You may share stories about the experiences from the point of view of a family, friend, lover, confidant, co-worker, advocate, classmate, health worker, and many more. 
2) All submissions will undergo a blind review. 
3) FORMAT: All submissions must be typewritten or submitted as a Word file (.doc or .docx), in font size 12 points, and may be in the following font styles: Times New Roman, Arial, Book Antiqua, Segoe UI, or Georgia. It must be double-spaced in 8.5 inches x 11 inches or letter-sized (short) bond paper with 1 inch margin on all sides. Place a page number at the bottome of the page. If the submission is a photo, include a caption saved as a Notepad (.txt) file. 
4) For personal essay and thought or opinion piece, the entry must be written from 500 to 2000 words. 
5) For short story, the entry must be from 10 to 15 pages only.
6) For flash fiction/flash narrative, the entry must be in 100 to 500 words or within 3 pages only. 
7) For photographs, it must follow the anthology’s theme ‘Pozzie Pinoy.’ Contributors may submit up to 5 photos only. It must be in JPEG or TIFF format with 1,600 pixels wide (for horizontal image) or 1,600 pixels tall (for vertical image). Include a caption which does not exceed 20 words. Save the caption in Notepad (.txt) format. Photos which won in competitions must be included with the caption. Entries may be in colored o black and white.
8) The anthology is open to writing in all languages of the Philippines. (REMINDER: If the entry is written in the language of the region, please include an English or Filipino translation.)
9) For confidentiality, you may change or hide your name. It is at your own volition.
10) Submit the file with a short BIONOTE which doesn’t exceed 100 words. 
11) Submit the contributions at pozziepinoyliterary@gmail.com with the subject format: 
ENTRY: <GENRE>_ <TITLE>_<NAME OF WRITER> 
(E.g. ENTRY: Personal Essay_Pozzie Pinoy_JUAN DE LA CRUZ)
12) For photos:
<NAME>_<entry number> of <total number of submissions>.<file format>
(E.g. Juan De La Cruz 1 of 2.jpg)
13) Deadline of submission: April 8, 2016 (Friday) until 12 midnight. All writers included in the anthology will have a complimentary copy.

*Background

According to Department of Health (DOH) this 2015, there are 21 reported cases of HIV infection every day in the Philippines. Many of the cases in the Philippines are related to unprotected sex and sharing of used needles.

Statistics show more younger people are tested positive for HIV. “Those infected are young with a median age of 27. HIV infection among 15-24 years old increased more-than ten-fold, from 44 in 2006 to 995 in 2015. The period of initiation to sex and drug use among key affected populations is as early as from 14 years old” (www.unaids.org). According to DOH, “Since 1984, 974 or three percent of the total HIV cases recorded were young adolescents or below 19 years of age… Of this number, eight percent or 80 were children” (http://www.philstar.com/).

DOH admits that “correct and comprehensive knowledge on HIV prevention and transmission” is low among target populations. In record, only 40% of “males and transgenders having sex with males (MTSM), female sex workers, at people who inject drugs (PWID)” have comprehensive knowledge of the disease. 

Novelist Ninotchka Rosca to deliver a talk in DLSU

Famed novelist Ninotchka Rosca will deliver a talk on Writing the Faraway on 5 March 2016, Saturday, 2:30PM-4:00PM, at the European Documentation Centre, 13th Floor Henry Sy Sr. Hall, De La Salle University, Manila. The event is open to the public. Admission is free. For gatepass, please email bnscwc@dlsu.edu.ph or call (632) 5244611 local 233. 

Ninotchka Rosca is a Philippine-born New York resident novelist, writer, organizer and advocate of women’s liberation. She has had eight books published, receiving many awards for both her literary and journalist pieces. She is generally acknowledged as the first Filipino in contemporary times to have opened the door to being published by the mainstream in the US. She was also the first Filipina to have been published by scores of mainstream periodicals. Her two novels — “State of War” and “Twice Blessed” — are considered classics of Philippine literature. Currently, she works with the women’s organization AF3IRM on developing the theory and practice of intersectional/transnational feminism. 

This event is hosted by the DLSU Bienvenido N. Santos Creative Writing Center.

Ikalawang nobela ni Rhod V. Nuncio ilulunsad sa DLSU

Inihahandog ng Bienvenido N. Santos Creative Writing Center, Departamento ng Filipino ng DLSU at Likhaan UP Institute of Creative Writing sa pakikipagtulungan ng Flipside Publishing at Central Books ang lunsad-aklat ng ikalawang nobela ni Rhod V. Nuncio—ang Omnibus at ang misteryo ng nawawalang ulo. Gaganapin ito sa EDC, 13F, Henry Sy Sr. Hall, sa Pebrero 27, 2016 (Sabado), 11:30 n.u. – 2:00 n.h.

“Sa bagong pakikipagsapalaran ni Arvin Villa, nakatanggap siya ng regalong mga aklat mula sa kanyang kasintahang si Lizelle. Ngunit sa di maipaliwanag na dahilan kasama sa kahon ng mga aklat ang isang pugot na ulo na lubos na ikinagulat at ikinabahala ni Arvin. Samantala sa Palasyo ng Malacanañang ay biglang naglahong parang bula ang Pangulo ng Filipinas na si Fomoy. Labis na ipinag-alala ng malalapit na kaibigan niya nang maisip nilang baka kinidnap ang Pangulo. 

Sa tulong ng isang matalino, maganda, makulit at palabang babaeng kongresista na si Rep. Jennilynne Solisidad na nagkataon ding kasintahan ng Pangulo ng bansa, napadpad sila ni Arvin sa National Historical Commission, Fernando Air Base, Abbey of Our Lady of Montserrat hanggang sa CCP Complex upang tuklasin ang katotohanan sa likod ng Omnibus Code. Sa kasagsagan ng kanilang paghahanap ng kasagutan, lumitaw ang recipe ni Quezon, ang tungkol sa nawawalang labi ni Bonifacio, ang larawan ng Hong Kong Junta at ang medalyon ng San Benito. Ano ang kinalaman ng mga ito sa misteryosong pagkatao ni Orlando Iniego? Paano maililigtas ni Arvin si Lizelle sa bingit ng kapahamakan?

Habang masalimuot na nagaganap ang mga kahindik-hindik na pangyayari sa politika ng bansa, naghahanda rin ang Filipinas sa krisis na nilikha ng maligalig na pinuno at militar ng isang karatig-bansa.”

2016 Amelia Lapena-Bonifacio Literary Contest now accepting entries

The 2016 Amelia Lapena-Bonifacio Literary Contest, sponsored by the Department of English and Comparative Literature, is now open for submissions. The contest accepts short story, poetry, creative nonfiction, and critical essay submissions from currently enrolled undergraduate and graduate students of UP Diliman.

The full list of rules and regulations can be seen at the DECL Office (1st floor, Faculty Center, UP Diliman) or downloaded at either http://decl.kal.upd.edu.ph or http://bit.ly/alblc2016. Deadline for submissions is February 12, 2016. First prize winners will receive 5,000, second prize winners 3,000 pesos, and third prize winners 2,000 pesos.

Winners will be announced at the end of February 2016.
 

Campus Tagaan Batch 2, bukas na

Tumatanggap na ng kalahok ang Kataga-Manila para sa ikalawang taon ng proyektong Campus Tagaan. Ang Campus Tagaan ay isang libreng literary clinic na sinimulan ng Kataga- Manila noong 2014 at naglalayong tumulong sa mga kabataang estudyante na interesado sa paglinang ng kanilang kakayahan sa malikhaing pagsulat. Tatakbo ang programa mula Oktubre ngayong taon hanggang Marso 2016 (tuwing ikatlong Linggo ng buwan) Ito ay ekslusibo lamang para sa mga mag-aaral na nasa kolehiyo sa Maynila.

Ang sinumang interesadong kalahok ay mangyaring magpadala ng kanilang bionote, isang pahinang poetika at sample ng akda (Maaaring isang kwento, limang tula, isang sanaysay, dalawang dagli o kombinasyon) sa email: campustagaan@gmail.com. Tatanggap lamang ng aplikasyon hanggang Oktubre 15, 2015. 

Lahat ng katanungan ay maaaring ipadala sa nasabing email at sa direktor ng programa na si Isaac Ali V. Tapar sa 09173450603. Taralets!

Cornelio Faigao Memorial Annual Writers Workshop now accepting submissions

The Cebuano Studies Center announces the call for submissions for the 31st Cornelio Faigao Memorial Annual Writer’s Workshop. The Workshop is now accepting submissions until the 30th of September 2015. Regular mail submissions must be post-marked September 30, 2015 to be eligible for screening.

Applicants may submit a suite of seven poems or a short story written in either English or in Cebuano. Writing samples will be screened and will be included in the Center’s collection and thus will not be returned. Applicants are required to submit a softcopy of their work either through email or placed in a CD that should be included or attached to their application.

Entries must be typed using the Times New Roman font, font size 12, 1 inch margin on all sides, double spaced and must not bear the author’s name.

Applicants are also required to submit an application letter detailing why they want to join the workshop and how their background will add a unique perspective to the literary arts along with a copy of their updated resume or Curriculum Vitae with a 2×2 picture.

Interested applicants may submit the following requirements to: Cornelio Faigao Memorial Annual Writers Workshop, Cebu Studies Center, 2nd Floor, Learning Resource Center, University of San Carlos Talamban campus, Cebu City 6000 or online to faigaowritersworkshop@gmail.com

For more information and application guidelines, applicants may contact the Cebuano Studies Center at (032) 406-6079 from 8:30 am to 5:00pm Mondays through Fridays and 8:00 am to 12:00 pm every Saturday, look for Laurinne Ganados