Ang Unibersidad ng Pilipinas, Diliman Sentro ng Wikang Filipino sa pamamagitan ng Gawad Saliksik-Wika ay tumatanggap ng panukalang saliksik sa […]
The National Book Development Board (NBDB) is calling upon authors/organizations with manuscripts or research works for books to apply for […]
The National Book Development Board (NBDB) is calling upon authors with manuscripts for books to apply for the National Book […]