Panawagan para sa Gawad Saliksik-Wika (SWF Research Grant)

Ang Unibersidad ng Pilipinas, Diliman Sentro ng Wikang Filipino sa pamamagitan ng Gawad Saliksik-Wika ay tumatanggap ng panukalang saliksik sa wikang Filipino.  Ang Gawad Saliksik-Wika ay programa ng UP-Diliman SWF na naggagawad ng pondo at suporta para sa mga pananaliksik na may kinalaman sa wikang Filipino at kulturang Filipino.  Ang gawad ay isang kompetisyon at […]


Call for applications: The 2015 National Book Development Trust Fund Grant

The National Book Development Board (NBDB) is calling upon authors/organizations with manuscripts or research works for books to apply for the National Book Development Trust Fund (NBDTF) Grant for 2015. The chosen manuscripts will receive a grant of P200,000.00 each. Manuscript/s for books should be on any of the following: 1. Local History and Culture […]


NBDB now accepting applicants for 2014 writing grant

The National Book Development Board (NBDB) is calling upon authors with manuscripts for books to apply for the National Book Development Trust Fund Grant for 2014. The chosen manuscripts will receive a grant of at least P200,000.00 each. Manuscripts should be on any of the following: Islamic Studies, Gender Studies (Women in Science), Biodiversity/Health and […]