Paanyaya sa Lunsad-Aklat ng Kataga-Manila sa Kanilang Antolohiyang “Tuwing Umuulan”

Inaanyayahan ang lahat na dumalo sa lunsad-aklat ng antolohiyang “Tuwing Umuulan” na gaganapin sa ika-26 ng Mayo, 2018, mula ika-4 ng hapon hanggang ika-7 ng gabi. Ang lugar ng aktibidad ay sa Club Intramuros Golf Course (Anda Circle, Bonifacio Drive, Intramuros, Manila). Magkakaroon ng mga pagtatanghal ng mga tula, interpretatibong sayaw, mga espesyal na bilang […]


Paanyaya para sa Campus Tagaan

Sinimulan ang Campus Tagaan bilang programa ng Kataga-Manila kasama ang piling organisasyong pampanitikang pangkampus noong 2014. Layunin nitong mapatibay ang ugnayan ng Kataga-Manila sa iba’t ibang kampus at makapagbigay ng libreng literary clinic sa mga interesadong estudyante ng kolehiyo at/o Senior High School sa Maynila. Ngayong 2017, muli itong magbubukas at magbibigay ng pagkakataon sa […]


PANAWAGAN PARA SA APLIKASYON: Maging Kandidatong Kasapi ng Kataga-Manila

Ang Kataga-Manila, isa sa mga sangay ng Kataga, ay tumatanggap na ng aplikasyon para sa mga magiging Kandidatong Kasapi simula Enero 7 hanggang Pebrero 1, 2017. Bukas ang aplikasyon–at higit ang paghihikayat–sa mga interesadong manunulat na taga-Maynila o nagtatrabaho sa nasabing lungsod, propesyunal at/o nasa propesyon ng pagtuturo.