Maging Kasapi ng Kataga – Quezon City at ng Kataga – Online!

Nagbubukas ang Kataga, Samahan ng mga Manunulat sa Pilipinas ng aplikasyon para sa mga bagong kasapi sa dalawa nitong sangay, Kataga – Quezon City at ang Kataga – Online.