Paanyaya mula sa KATAGA-QC | Daglian 2018

Inihahandog ng KATAGA-Quezon City ang DAGLIAN 2018: Palihan sa pagsulat ng Dagli. Inaanyayahan ang mga manunulat edad 17 pataas na nagnanais magbahagi ng mga kuwentong nasa anyong DAGLI. Sali sa isang araw na pag-aaral at palihan sa darating na Setyembre 23, linggo (8 n.u.-5 n.h.) Makakasama sa DAGLIAN 2018 ang mga premyadong manunulat at guro […]


Maging Kasapi ng Kataga – Quezon City at ng Kataga – Online!

Nagbubukas ang Kataga, Samahan ng mga Manunulat sa Pilipinas ng aplikasyon para sa mga bagong kasapi sa dalawa nitong sangay, Kataga – Quezon City at ang Kataga – Online.