Inihahandog ng KATAGA-Quezon City ang DAGLIAN 2018: Palihan sa pagsulat ng Dagli. Inaanyayahan ang mga manunulat edad 17 pataas na […]

Nagbubukas ang Kataga, Samahan ng mga Manunulat sa Pilipinas ng aplikasyon para sa mga bagong kasapi sa dalawa nitong sangay, Kataga - Quezon City at ang Kataga - Online.