Panawagan para sa Aplikasyon sa SPMPF ng PUP

Ang Sertipiko sa Panitikan at Malikhaing Pagsulat sa Filipino ay isang taong programa na nabuo sa pagtutulungan ng Center for Creative Writing, Center for Language and Literature Studies, Center for Social History at Kagawaran ng Filipinolohiya ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas na nakatuong higit sa kritikal na sipat sa panitikan at inobatibong praxis sa malikhaing pagsulat sa Filipino. Sinasaklaw nito ang paghahain ng mga kasanayan at pagkatuto sa panitikan at malikhaing pagsulat sa Filipino bilang disiplina na nakatutulong sa paghubog ngkamalayan sa sining, kultura at lipunang Pilipino. Nakasentro ang programa sa mga inobasyon at pagpapaunlad ng pagiging malikhain at pagiging kritikal sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mainam na antas ng pananaliksik at pagsusulat gamit ang wikang Filipino. Ilan sa mga tanyag na manunulat sa Filipino ang magiging guro sa programang ito gaya nina Jun Cruz Reyes, Efren Abueg at Ricky Lee.

MGA MAAARING MAGPASA NG APLIKASYON SA SERTIPIKONG Programa:

 • Mga nagtuturo sa Senior High School ng mga subject na Malikhaing Pagsulat, Creative Non-Fiction at 21st Century Literature from the Philippines and the World at iba pang katulad na subject;
 • Mga nagtuturo sa Junior High School Special Program in the Arts (SPA) na may track na Literary Arts or Creative Writing;
 • Mga nagtapos sa High School/Senior High School na nais pasukin ang career sa malikhaing pagsulat at nais lamang makapag-aral at makatapos sa loob ng isang taon; at
 • Mga practioner sa larang ng pagsulat (scriptwriter sa tv, pelikula, advertisement, radyo, diyaryo, magasin, mga blogger at iba pa) na nais magkaroon ng pormal na pag-aaral sa panitikan at malikhaing pagsulat sa pamamagitan ng sertipikong programa;

MGA KAHINGIAN SA PAGPASOK SA SERTIPIKONG Programa:

 1. Nasagutang Pormularyo ng Aplikasyon
 2. Kung nagtapos ng high school/senior high school, orihinal o certified true copy at 1 xerox copy ng high school card o Form 138 (ito rin ang ipapasa kung nakatuntong ng kolehiyo ngunit hindi nakapagtapos)
 3. Kung nagtapos ng kolehiyo, orihinal o certified true copy at 1 xerox copy ng Transcript of Records (TOR)
 4. Kung nagtapos ng high school sa pamamagitan ng Alternative Learning System (ALS), orihinal o duly authenticated copy at 1 xerox copy ng PEPT/ALS A&E Test Certificate of Rating, certified by the DepEd-NETRC-BALS
 5. Orihinal at 1 xerox copy ng PSA Birth Certificate
 6. 2 piraso ng 2×2 larawan na may puting background (Idikit ang 1 larawan sa Nasagutang Pormularyo ng Aplikasyon)
 7. Halimbawa ng mga orihinal na akda na nasa wikang Filipino (alinman sa mga sumusunod): 3-5 tula, 3-5 dagli, 1-2 maikling kuwento,1-2 sanaysay, 1-2 kuwentong pambata, 1-2 kabanata ng nobela, 1 dula, 1 iskrip sa pelikula o telebisyon, 1-2 pahina ng graphic literature

 

Lahat ng kahingian ay dapat na ilagay sa long brown envelope na may label o nakasulat na: Aplikasyon para Sertipiko sa Panitikan at Malikhaing Pagsulat sa Filipino at dalhin ng personal o ipadala sa pamamagitan ng koreo sa:

 

Polytechnic University of the Philippines-Main Campus

Institute of Continuing Professional Development (ICPD)

4/F NALLRC Building,

Sta. Mesa, Manila 1016

Tel. no. 335-1777 loc. 274 or 177

 

Mga Mahahalagang Petsang Dapat Tandaan:

Hunyo 8, 2018

Huling araw ng pagpapasa ng Aplikasyon at mga Kahingian

Hunyo 13-15, 2018 (9am-5pm)

Interbyu ng mga Nagpasa ng Aplikasyon

Hunyo 18, 2018

Anunsyo ng mga Tatanggapin sa Sertipikong Programa

Tuwing Sabado lamang ang klase.

Mila Guerrero at Xiao Chua may Libreng Lecture sa PUP

 

Sa pagdiriwang ng ika-30 taong pagkakatatag ng Social History sa PUP at bilang paggunita  sa kaarawan ng Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Ang PUP Center for Social History ay magsasagawa ng Pambansang Lektura sa Kasaysayang Panlipunan sa Nobyembre 29, 2016 (Martes), 8:00 n.u. hanggang 5:00 n.h. sa Bulwagang Bonifacio, NALLRC, PUP Main Campus, Sta. Mesa, Maynila. Ito ay libre at bukas sa mga guro na nagtuturo ng Kasaysayan at Araling Bonifacio.

Sa umaga, si Dr. Milagros Guerrero ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman ang lektyurer. Ang tatalakayin niya ay may paksang “Ang Haring Bayang Katagalugan”. Sa hapon naman ay si Prop. Xiao Chua ang lektyurer at ang tatalakayin niya ay may paksang “Rebolusyonaryong Gobyerno nga ba ang Haring Bayang Katagalugan?”.

Ang simula ng rehistrasyon sa umaga ay mula ika-8:00 n.u. hanggang ika-9:00 n.u. at sa hapon naman ay mula ika-1:00 n.h. hanggang ika-2:00 n.h. Ang mabibigyan lamang ng sertipiko ay ang mga dadalo mula umaga hanggang hapon.

Para sa mga katanungan, maaaring mag-email sa csh@pup.edu.ph o tumawag sa 335-1787 o 335-1777 loc. 177 at hanapin si Prof. Romeo Peña.

Free Additional National Lecture on Social History in PUP

Free Additional National Lecture on Social History in PUP

In celebration of the 30th year of Social History in PUP, the PUP Center for Social History (PUP-CSH) under the PUP Institute for Cultural Studies (PUP-ICS), PUP Office of the Vice President for Research, Extension, Planning and Development (PUP-OVPREPD) in cooperation with the PUP Office of International Affairs (PUP-OIA) will be holding a “National Lecture on Social History,” on November 11, 2016 at the PUP Main Building Accenture Room, 4th Floor, East Wing, Main Campus, Sta. Mesa, Manila. The lecture is FREE but OPEN TO TERTIARY TEACHERS ONLY.

The lecturer is Dr. Satoru Nishimura from Kagoshima University, Japan. He will discuss the “History of a Japanese Emigrant in the Philippines and His Descendants”.

Seats are available on a first-come, first-served basis and there in no pre-registration. The actual registration starts at 12:00 noon and the lecture proper will start at 1:00 in the afternoon. Certificate of Attendance will be given to the participants after the lecture.

For more information, kindly contact Prof. Romeo Peña, Chief of PUP Center for Social History at 335.1787 or 335.1777 local 177 or email at csh@pup.edu.ph.

GAWAD ROGELIO L. ORDOÑEZ: Patimpalak sa Pagsulat ng Tula, Maikling Kuwento at Sanaysay

Isa sa kinikilalang progresibong manunulat sa Pilipinas si Rogelio “Ka Roger” Ordoňez. Ayon nga sa isang premyadong manunulat, si Ka Roger sa simula’t sapul ay nanatiling manunulat na may paninindigan sa sinumpaang sining. Hindi kumupas, at manapa’y lalo pang tumingkad ang kanyang panulat na bumabangga at bumabaklas sa establisyamento ng lipunan, lalo na sa naghaharing uring nagsasamantala sa dayukdok na masa dito sa itinuturing niyang La Tierra Pobreza. Matutunghayan sa kanyang mga akda ang talim ng pagsusuri niya sa lipunang Pilipino. Maihahanay bilang panitikang mapanghimagsik ang kanyang mga tula, maikling kuwento, at mga sanaysay na naglalarawan ng masalimuot na kalagayan ng sambayanan sa ilalim ng mga nasa poder ng kapangyarihan. Sino ang makalilimot sa karakter niyang si Anto, na kumakatawan sa aping uring inagawan ng lupa’t pinagkaitan ng karapatan, na bigla na lamang sumambulat ang himagsik. Kung paanong tinapos sa marahas na tagpo ang kuwento niyang Inuuod na Bisig sa Tiyan ng Buwaya para sa pagsasakapangyarihan sa hanay ng manggagawang pinagdadamutang mabuhay nang marangal. Hindi nagpapatumpik-tumpik ang kanyang panulat para banggain, wasakin, at tapusin ang iilang naghahari-harian at diyos-diyosang patuloy na nagpapahirap sa sambayanan. Gayundin, hindi tumigil lamang sa isang panahon ang panitik ni Ka Roger, bagkus, patuloy siyang naging mabuting guro sa mga batang manunulat—sa panitikan o buhay man, at higit, sa pakikibaka ng masang sambayanan na kanyang buong-buhay na dinakila.

Kinilala siya bilang Makata ng Bayan, na iginawad ng KM64 Poetry Collective; pinarangalan ng Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas; Gawad Alejandro G. Abadilla; at “dahil sa natatanging ambag niya sa kilusang guro at sambayanan” ginawaran ng pagkilala bilang Guro ng Bayan ng Alliance of Concerned Teachers (ACT); at Makabayang Guro ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy (CONTEND). Kabilang siya sa Mga Agos sa Disyerto – antolohiya ng mga maikling kuwento ng grupo ng kabataang manunulat noong dekada 60 na lumihis sa tradisyon ng panulatan at lumikha ng mga akdang naglalarawan ng marawal na kalagayan ng lipunan. Mababasa rin ang ilang mga akda ni Ka Roger sa kanyang blog na plumaatpapel.wordpress.com.

Bilang pagkilala sa natatanging ambag ni Ka Roger sa panitikan at wikang Filipino, ilulunsad ng PUP Kagawaran ng Filipinolohiya katuwang ang PUP Sentro para sa Malikhaing Pagsulat at Master of Arts in Filipino Society ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas ang Gawad RogelioL.  Ordoñez – Patimpalak sa pagsulat ng tula, maikling kuwento at sanaysay. Pangunahing layunin nito na maipagpatuloy at lalo pang mapalawak ang diwa ng panulat ni Ka Roger na nakikisangkot sa lipunan at nagsisilbing tinig ng sambayanan. Inaasahang makapag-aani ang patimpalak ng mga akdang umuugat at naglulundo sa itinuturing na Panitikang PUP.

Pangkalahatang tuntunin:

Bukas ang patimpalak sa lahat ng mga mag-aaral ng PUP mula sa mga kolehiyo, high school (LHS/SHS), branches, at ekstensyon (may hiwalay na patimpalak sa gradwadong antas na pangangasiwaan ng Master of Arts Society). 

Ang kalahok ay dapat naka-enrol ngayong unang semestre, 2016-2017.

May tatlong kategorya sa timpalak sa pagsulat: tula, maikling kuwento, at sanaysay.

Sa timpalak sa pagsulat, maaaring sumali sa lahat ng kategorya subalit isang lahok lamang ang maaaring ipasa sa bawat kategorya. 

Ang akdang ipapasa ay marapat na nasa wikang Filipino at hindi pa nalalathala o nananalo sa anumang patimpalak.

Apat na kopya ang kailangang ipasa na hindi naglalaman ng anumang pangalan o pagkakakilanlan ng may-akda, na may kalakip na pormularyo ng patimpalak, kasama ang photocopy ng ID at Registration Form ng kasalukuyang semester, at nakalagay sa isang short brown envelope na selyado. 

Maaaring makuha ang pormularyo at ipasa nang personal ang mga lahok, sa Kagawaran ng Filipinolohiya (North Wing 2nd flr, CAL) o sa opisina ng Unyon ng mga Guro ng PUP (East 200). Hanggang sa Agosto 15, 2016, sa ganap na ika-6:00 n.h. maaaring magpasa ng lahok. Ang mga mag-aaral na mula sa mga branches ng PUP ay maaaring magsumite ng kanilang mga lahok sa gawadrogelioordonez@gmail.com. Tanging mga mag-aaral lamang mula sa mga branches ng PUP ang maaaring magpasa ng lahok gamit ang email.

Ang mga mananalong akda ay tatanggap ng sertipiko at kaukulang gantimpala. Ilalathala rin ito sa espesyal na edisyon ng Sagupa – Ang Pampanitikang Journal ng PUP Kagawaran ng Filipinolohiya. 
 

Mga tiyak na tuntunin sa bawat kategorya:

Maikling Kuwento

Isang maikling kuwento na hindi bababa sa sampung (10) pahina makinilyado o computerized sa 8×11 bond paper, double spaced, times new roman, font size 12, 1 inch margin sa lahat ng panig. Kailangang sumunod sa paksaing Panitikan ng Uring Anakpawis na itinaguyod ni Ka Rogelio Ordoñez. Mga akdang tumatalakay sa mga isyung panlipunan at nagpapatampok sa pakikibaka ng mga manggagawa at magsasaka, maralitang taga-lungsod, migranteng Pilipino, kabataan, propesyunal, at mga katutubong mamamayan ng Pilipinas.

Sanaysay

Ang tema ng sanaysay ay Wikang Filipino: Wika ng Karunungan at Kapayapaan Tungo sa Pagbabago. Inaasahang ang sanaysay ay tumatalunton, umaayon at namamaybay sa progresibo at makabayang panulat ni Ka Rogelio L. Ordonez. Ang lahok na sanaysay ay hindi bababa sa apat (4) at hindi lalagpas sa walong (8) pahina ng 8 x 11 (short) bond paper. Dapat itong makinilyado o computerized, may 1 inch na left and right margin, double spacing, 12 ang font size at Times New Roman ang font style.

Tula

Ang mga lahok na ipapasa ay marapat na sumusunod at nagtataguyod sa diwa ng panitik ni Ka Rogelio Ordoñez. Malaya ang paksa ng bawat tula, gayundin, malaya ang makata sa estilo at wika ng kanyang tula ngunit kailangang tumatalakay sa isang mahalagang paksaing panlipunan sa kasalukuyan; Ang lahok ay kailangang orihinal at nasusulat sa Filipino, hindi salin mula sa ibang wika, at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon. Hindi patatawarin ang sino mang mahuli at mapatunayang nagkasala ng pangongopya; Apat (4) na kopyang makinilyado o kompiyuterisado, gagamit ng font na Arial o Times New Roman, 12pt sa 8 ½” x 11” na bond paper na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas at ibaba at sa magkabilang tabi. Kinakailangang magtataglay lámang ng sagisag-panulat (pen name) at walang kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok.

Iaanunsyo ang mga pangalan ng mga nagsipagwagi sa pamamagitan ng text at sa 30 Agosto 2015 ang paggawad ng mga sertipiko at mga kaukulang gantimpala na gaganapin sa Bulwagang Bonifacio, NALLRC, PUP Sta. Mesa, Manila.

Para sa dagdag na mga impormasyon, katanungan o anumang paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan kay Prop. Jomar Adaya sa 09156468400, Prop. MJ Rafal sa 09478784180, o mag-email sa gawadrogelioordonez@gmail.com.

Panawagan sa Papel para sa BISIG Journal ng ILIR-PUP

Tumatanggap ang BISIG, ang opisyal na journal ng Institute for Labor and Industrial Relations (ILIR), Center for Labor Research and Publications, ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas ng mga papel para mailathala sa darating na dalawang isyu nito ngayong 2016. 

Layunin ng ILIR na maipagpatuloy at lalo pang mapaigting ang mga nasimulang adhikain para sa manggagawa ng intelektuwal at makabayang edukador na si Dr. Nemesio Prudente, sa pamamagitan ng mga pananaliksik na dumadalumat sa mga penomenang may kaugnayan sa paggawa at ugnayang pang-industriya sa Pilipinas.

Ang BISIG ay refereed journal na nasa wikang Filipino na taunang inilalabas ng ILIR-PUP. Pangunahing itinatampok nito ang mga teoretikal o empirikal na pagsipat sa mga napapanahong isyu hinggil sa kalagayan ng manggagawang Pilipino. Karaniwang nakatuon ang mga paksa sa mga usapin tulad ng unyonismo, globalisasyon, industriyang polisiya, karapatan ng manggagawa at iba pang katulad na ang perspektiba’y maaaring nakasandig sa interdisiplinaryong lapit. Ang ipapasang artikulo ay dapat nakatuon sa temang itinakda ng mga editor. Para sa unang isyu ang paksa ay sumasaklaw sa “Ang Paggawa at Manggagawa sa Panahon ng Globalisasyon at Neoliberalismo” at para naman sa ikalawang isyu, “Migranteng Pilipino.” 

Ang isusumiteng artikulo o kritikal na sanaysay ay nararapat na orihinal at hindi pa nailalathala. Maaari itong bahagi ng tesis, disertasyon, mga tala, komentaryo o papel na natalakay sa isang kumperensiya. Nararapat na kompyuterisado (MS Word doc.), doble-espasyo, Arial ang font na 12 ang puntos, at 20-25 na pahina na may lakip na 200-250 salitang abstrak at susing salita na hindi lalagpas ng apat. Nasa estilong APA 6th edition ang dokumentasyong gagamitin. Kalakip ng isusumiteng artikulo ang hindi lalagpas sa limang pangungusap na bionote o tungkol sa awtor.

Maaaring isumite ang papel sa bisigilirpup@gmail.com hangggang sa Marso 31, 2016. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa numerong 3351787 local 304 o kaya ay magtungo sa tanggapan ng ILIR-PUP sa 4th floor South Wing, PUP Mabini Campus, Anonas St, Sta. Mesa, Manila.

SAGUPA: Antolohiya ng mga Tula, ilulunsad sa PUP

Ilulunsad sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas ang SAGUPA: Antolohiya ng mga Tula ng mga Makatang Guro ng Kagawaran ng Filipinolohiya ng PUP sa Pebrero 17, 2016 (Miyerkules), ika-1 ng hapon, sa Bulwagang Bonifacio, PUP Sta. Mesa, Maynila. Kabilang sa antolohiya ang mga tula nina Jomar Adaya, Arlan Camba, Jhonley Cubacub, Marvin Lobos, Maricristh Magaling, Romeo Peña, MJ Rafal at Soliman Santos na pawang mga guro sa ilalim ng Kagawaran ng Filipinolohiya ng PUP at ang nagbigay ng panimulang salita sa antolohiya ay ang premyadong manunulat na si Rogelio L. Ordoñez.

Bukas din sa mga estudyante, guro at manunulat na hindi taga-PUP ang paglulunsad at kasabay nito ay isasagawa rin ang Lektura sa Kasaysayan ng Panitikan sa PUP na ibabahagi ni MJ Rafal bilang tagapagsalita.

Nailathala ang antolohiya sa pamamagitan ng PUP Kagawaran ng Filipinolohiya sa pakikipagtulungan ng PUP Press, PUP Center for Creative Writing at PUP Center for Social History.

Bagong aklat ni Edel Garcellano, ilulunsad sa PUP

Ito na ang matagal na nating hinihintay, tayong mga taga-hanga ng makata-kritiko na si Edel Garcellano. Tinaguriang isa sa mga pinaka-impluwensyal na intelektuwal ng kanyang panahon subalit nakapagtatakang umuukopa ng  marhinalisadong espasyo sa akademya at panulatan, si Edel Garcellano ay patuloy na nagsusulat bitbit pa rin ang talas, talino at makauring pulitika na trademark ng ng kanyang mga akda. Hindi kalabisan kung sasabihin na bukod tangi si Edel sa larangan ng Panitikang Pilipino.

Sa February 5, ganap na ala-una ng hapon (1PM), sa Hyundai Function Room, Charlie del Rosario Building, ilulunsad ng PUP Center for Creative Writing ang pinakahuling koleksiyon ng mga tula ni Edel na pinamagatang SONS OF NAUJAN: POEMS IN THE LABYRINTH OF TIME

Bukas ang paglulunsad sa lahat ng mga gustong dumalo. May mga magbabasa ng tula at magbibigay naman ng testamento at mensahe ng pakikiisa ang ilan sa mga dating estudyante ni Edel.

 

 

 

 

 

PUP ihahandog ang Booklatan sa Bayan

May aabangan and mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines sa pagdating ng 2nd Sem. 

Mula sa pagtutulungan ng DepEd, National Book Development Board of the Philippines at ng PUP-CCW, inihahandog po namin sa inyo ang BOOKLATAN SA BAYAN. Ang kauna-unahang PUP Literary Festival! Mula November 11-13 sa NALLRC, PUP Sta. Mesa Manila! Marami pong books na idi-display ang mga publishers at may mga libreng lectures din mula sa mga pinaka-exciting na manunulat ngayon sa bansa.

Bukas at libre po uli ito para sa lahat! Abangan po ang mga susunod naming update. 

Para sa mga update: ilike ang Facebook page na ito: https://www.facebook.com/Center-for-Creative-Writing-PUP-491262597657393/

PUP to host​ Research Seminar on Historical and Ethnographic Approach in Philippine Culture and Society

The PUP Center for Social History (PUP-CSH) under the Institute for Cultural Studies (ICS), Office of the Vice President for Research, Extension, Planning and Development (OVPREPD) will be holding a “Research Seminar on Historical and Ethnographic Approach in Philippine Culture and Society,” on December 1, 2015, 1 p.m. to 5 p.m. at the Bonifacio Hall, NALLRC, Polytechnic University of the Philippines, Sta. Mesa, Manila. The seminar is FREE and OPEN TO THE PUBLIC.

In this seminar, Dr. Raul Pertierra will discuss on the importance of ethnography in understanding the Philippines and contemporary world and he will argue on how the social sciences, particularly sociology and anthropology, have developed since their establishment in the country’s universities several decades ago.

Dr. Raul Pertierra, has been a faculty member at the University of New South Wales, Sydney, Australia. He is a graduate of PhD in Anthropology at Macquarie University also in Australia and presently, a visiting professor in the graduate programs at the Department of Sociology and Anthropology of the Ateneo de Manila University and at the Philippine Women’s University.

Seats are available on a first-come, first-served basis. Advance Registration is now open and will close on November 15, 2015 (or when the desired number of participants is reached).

To register, please email csh@pup.edu.ph or romeopalustrepena@gmail.com:

 • In your email’s subject line, place SIGN ME UP FOR HEAPCS RESEARCH SEMINAR
 • State your full name, affiliation and contact number
 • Certificate of Attendance will be given to participants after the seminar

For more information, kindly contact Romeo Peña, Chief of PUP Center for Social History at 335.1787 or 335.1777 local 744.

 

Biyaheng Panulat gagarahe sa PUP

Sa July 24, 2015 ganap na 1:00 hanggang ika-5:00 ng hapon, sa Bulwagang Balagtas, Ninoy Aquino Learning and Resources Center, PUP, Ang Biyaheng Panulat (Caravan Para sa Panulat na Naghahanap sa Bayan), isa sa mga itinuturing na pinakamalalaking proyekto ng taon sa larangan ng literatura ay gagarahe.

Magkakaroon ng talakayan hinggil sa mga isyu at paksang bihira o hindi tinatalakay sa mga kumbensiyunal/pormal na forum sa literatura. Magre-report din ang mga writer ng Biyaheng Panulat tungkol sa mga nagawa’t natutuhan nila sa pagiikot sa iba’t-ibang unibersidad.

Ang mga writer na kalahok sa panel ay sina Jun Cruz Reyes, Rick Lee, Eros Atalia, Manix Abrera, Dong Abay, Lualhati Bautista, Mayette Bayuga, Bonifacio Ilagan, Jerry Gracio, Norman Wilwayco, German Gervacio at may espesyal na partisipasyon naman si Bob Ong, si Lourd de Veyra ang magho-host ng event.

Iniimbitahan ang mga interesadong tao na dumalo, libre ito at bukas para sa lahat.