The PUP Center for Social History (PUP-CSH) under the Institute for Cultural Studies (ICS), Office of the Vice President for […]
Ang Unibersidad ng Pilipinas, Diliman Sentro ng Wikang Filipino sa pamamagitan ng Gawad Saliksik-Wika ay tumatanggap ng panukalang saliksik sa […]
The Ateneo Library of Women’s Writings (ALiWW) cordially invites you to CONVERSATIONS ON ARCHIVAL RESEARCH (with focus on the ALiWW holdings), on Monday, 1 […]

1. libre ito.
2. bukas din para sa mga hindi taga-PUP
3. may pre-registration para sa mga interested participants.
4. priority natin tanggapin sa seminar ang mga magre-register na may kasalukuyang ginagawang research (magpakita ng sample work o research proposal)