PUP to host​ Research Seminar on Historical and Ethnographic Approach in Philippine Culture and Society

The PUP Center for Social History (PUP-CSH) under the Institute for Cultural Studies (ICS), Office of the Vice President for Research, Extension, Planning and Development (OVPREPD) will be holding a “Research Seminar on Historical and Ethnographic Approach in Philippine Culture and Society,” on December 1, 2015, 1 p.m. to 5 p.m. at the Bonifacio Hall, […]


Panawagan para sa Gawad Saliksik-Wika (SWF Research Grant)

Ang Unibersidad ng Pilipinas, Diliman Sentro ng Wikang Filipino sa pamamagitan ng Gawad Saliksik-Wika ay tumatanggap ng panukalang saliksik sa wikang Filipino.  Ang Gawad Saliksik-Wika ay programa ng UP-Diliman SWF na naggagawad ng pondo at suporta para sa mga pananaliksik na may kinalaman sa wikang Filipino at kulturang Filipino.  Ang gawad ay isang kompetisyon at […]


ALiWW to host Conversations on Archival Research

The Ateneo Library of Women’s Writings (ALiWW) cordially invites you to CONVERSATIONS ON ARCHIVAL RESEARCH (with focus on the ALiWW holdings), on Monday, 1 September 2014, at 4:30 – 6:00 p.m., at the ALiWW Reading Room Basement, Rizal Library Special Collections Building. Moderated by the Executive Director of the Ateneo Library of Women’s Writings, Jema M. Pamintuan, PhD, the session will feature the […]


Jun Cruz Reyes magsasalita sa PUP tungkol sa research at malikhaing pagsulat

1. libre ito.
2. bukas din para sa mga hindi taga-PUP
3. may pre-registration para sa mga interested participants.
4. priority natin tanggapin sa seminar ang mga magre-register na may kasalukuyang ginagawang research (magpakita ng sample work o research proposal)