Itinanghal na salita ng taon ang “selfie” mula sa labindalawa pang kandidato sa 2014 Sawikaan: Kumperensiya sa Salita ng taon […]
Malugod na iniimbitahan ang lahat na dumalo sa Pambansang Kumperensiya sa Pagpapayaman ng Wikang Filipino at Sawikaan 2014: Pagpili ng Salita ng […]
Ang Sawikaan 2014: Pagpili ng Salita ng Taon ay isang mahalagang proyektong nagtatampok sa pamimili ng pinakamahahalagang salita na namayani […]
Ano ang Sawikaan? Isang masinsinang talakayan para piliin ang pinakanatatanging salitang namayani sa diskurso ng sambayanan ng nakalipas na taon. […]