Sentro ng Wikang Filipino | Ulat sa Unibersided: Pagbabahagi at Paglulunsad

Malugod naming inaanyayahan ang mga guro, mag-aaral, manunulat, at mananaliksik ng wikang Filipino sa ULAT SA UNIBERSIDAD: PAGBABAHAGI AT PAGLULUNSAD sa ika-29 ng Marso (Biyernes) sa ganap na 2:00 nh – 4:00 nh sa Oblation Lounge, University Hotel, Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Lungsod Quezon. Bukod sa pagbabahagi ng kasalukuyang direktor sa mga nagawa at napagtagumpayan […]


Aklatang Bayan-Online | ‘Wika at Pasismo: Politika ng Wika at Araling Wika sa Panahon ng Diktadura’

Malugod naming ibinabahagi ang pinakabagong publikasyon sa ilalim ng programang Aklatang Bayan-Online na “Wika at Pasismo: Politika ng Wika at Araling Wika sa Panahon ng Diktadura” ni Dr. Gonzalo A. Campoamor II. Sinusuri ng libro ang wika at ang pag-aaral nito bilang lugar ng politika at tunggalian. Inaral ang pag-unlad at tunguhin ng iba’t ibang […]


Paglulunsad ng mga bagong publikasyon ng UP Diliman Sentro ng Wikang Filipino

Iniimbitahan ang lahat sa paglulunsad ng siyam na bagong publikasyon ng Sentro ng Wikang Filipino UP Diliman (SWF UPD) sa ika-28 ng Agosto 3:00nh-6:00ng sa UP Main Library Lobby bilang bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2018 na may temang Wikang Filipino: Wika ng Paglikha, Paglingkod sa Kapwa. llulunsad ang mga sumusunod na bagong […]


Imbitasyon para sa Saysay ng Kasaysayan: Ang Makabayang Edukasyon Tungo sa Pagwasto ng Kasaysayan

Malugod na iniimbitahan ang mga guro at mag-aaral na dumalo sa talakayang “Saysay ng Kasaysayan: Ang Makabayang Edukasyon Tungo sa Pagwasto ng Kasaysayan.” Tampok ang mga guro’t mananaliksik ng kasaysayan, pangunahing layunin ng talakayan na suriin ang nangyayaring pagbaliko sa kasaysayan ng Pilipinas at kung sa paanong paraan ito nawawasto gamit ang lente ng makabayang […]


Mga Susing Salita: Pambansang Seminar sa Pagbuo ng Diskurso sa Konseptong Filipino

Bilang bahagi sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2017 sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, malugod na iniimbitahan ang mga guro, mag-aaral, manunulat at mananaliksik na dumalo at makiisa sa MGA SUSING SALITA: Pambansang Seminar sa Pagbuo ng Diskurso sa Konseptong Filipino. Isasagawa ang pambansang seminar sa Agosto 24-25, 2017 sa awditoryum ng Kolehiyo ng Edukasyon […]


Paanyaya sa Daluyan – Espesyal na Refereed na Isyung Rizal

Tumatanggap na ang UPD-SWF ng mga artikulo para sa Regular na Isyu ng Daluyan 2017. Magpasa ng inyong mga papel, pananaliksik, at malikhaing akda bago ang 31 Oktubre 2017.    Tingnan ang poster para sa detalye.


Panawagan para sa Salin sa Filipino ng mga akda mula sa Timog Silangang Asya at mga lokal na wika sa Pilipinas, Malikhaing Akda at Pananaliksik sa Filipino

Bilang bahagi sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2017 sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, tumatanggap ang UP Sentro ng Wikang Filipino Diliman ng mga manuskrito para sa Salin ng Malikhaing Akda Timog Silangang Asya at mga lokal na wika sa Pilipinas, Malikhaing Akda, at Pananaliksik sa Filipino na ilalathala sa ilalim ng Programang Aklatang Bayan.  […]


Mga Susing Salita: Pambansang Seminar sa Pagbuo ng Diskurso sa Konseptong Filipino

Bilang bahagi sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2017 sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, malugod na iniimbitahan ang mga guro, mag-aaral, manunulat at mananaliksik na dumalo at makiisa sa MGA SUSING SALITA: Pambansang Seminar sa Pagbuo ng Diskurso sa Konseptong Filipino. Isasagawa ang pambansang seminar sa Agosto 24-25, 2017 sa awditoryum ng Kolehiyo ng Edukasyon […]


Buwan ng Wika 2017 sa UP Diliman: Wikang Filipino, Daluyan ng Pambansang Pagkakakilanlan at Pagkakaisa

Sa taong ito, ipinagdiriwang ng Unibersidad ng Pilipinas, Diliman ang BUWAN NG WIKA 2017 na may temang WIKANG FILIPINO: DALUYAN NG PAMBANSANG PAGKAKAKILANLAN AT PAGKAKAISA.  Layunin nitong patuloy na itaguyod at palaganapin ang wikang Filipino bilang pagtalima sa 1987 Konstitusyon at Palisi sa Wika ng Unibersidad ng Pilipinas.  Para sa taong ito, hitik sa samu’t saring […]


Patimpalak: Gawad Rogelio Sicat 2016

GAWAD ROGELIO SICAT 2016 Timpalak sa Pagsulat ng Tula, Maikling Kuwento at Sanaysay Bilang pagkilala sa hindi matatawarang kontribusyon ni Rogelio “Roger” Sicat sa pag-unlad ng Panitikan ng Pilipinas, patuloy na itinataguyod ng Opisina ng Tsanselor ng Unibersidad ng Pilipinas, Diliman at Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Kolehiyo ng Arte at Literatura, UP […]