Isinilang si Faustino S. Aguilar sa Malate, Maynila, noong 15 Pebrero 1882. Sumapi siya sa Katipunan sa gulang na labing-apat at nakisangkot sa madugong paghahamok ng mga Pilipino at Kastila. Sa panahon ng Amerikano unang nakilala si Aguilar bilang mamamahayag at patnugot ng pahayagang Taliba. Naglingkod si Aguilar sa iba’t ibang sangay ng Pamahalaan katulad ng Kawanihan ng Paggawa. Yumao siya noong 1955.

Isang batikang nobelista, tinahak ni Aguilar ang landasin ng realismong sosyal. Kabilang sa kanyang mga akda ang Busabos ng Palad (1909), Nangalunod sa Katihan at Sa Ngalan ng Dios (1911), Ang Lihim ng Isang Pulo (1926), Ang Patawad ng Patay at Ang Kaligtasan (1951) at Pinaglahuan. Makikita sa nasabing mga nobela ang malawakang pagsusuri sa mga pangyayaring nagaganap sa lipunang batbat ng karahasan at kawalang-katarungan.