100% BEBENTA ITO! Hindi ko inakalang magiging koleksiyon ng sarili kong mga sanaysay ang It’s A Mens World. Sa pinakasimpleng […]
Ang luntiang nayon na pinagmulan ko Ay di na matatanaw sa sasakyang ito; Sa hinaba-haba’t tagal ng tinakbo, Tanawi’y iba […]
When considering putting up a small press, knowing why you want to is the first order of business. It is […]
The best way to start talking about e-publishing and how it affects Filipino readers and writers is to mention that […]
Can one make a living as a freelance writer in the Philippines? Parents have often said that if we want […]
Introduksiyon ng Interaktibong e-book at Picture Book Apps      May dalawang mahalagang pangyayari sa kasalukuyan ang nagdulot ng pagbabago […]
The volume will be edited by Dean Francis Alfar and Angelo R. Lacuesta. Volume 1 will be the first book in an anthology […]