Taunang panayam ni Virgilio S. Almario ngayong Hunyo 8 na


reklam.jpg

Dumalo sa taunang panayam na “Reklamasyon ng Pambansang Gunita” ng Pambansang Alagad ng Sining para sa Panitikan Virgilio S. Almario sa Hunyo 8, 2013, 1 n.h., sa Silid 201, New College of Arts and Letters (CAL) Bldg., Unibersidad ng Pilipinas-Diliman.

Bukas ang panayam sa publiko. Magpatala lamang sa palihanglira@gmail.com.

Sa umaga, 9 n.u., ang pagpapatala at oryentasyon ng mga fellow sa Taunang Palihang Pampanulaan ng Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *