Magpasa na sa hal. Isyu 3! Inaanyayahan namin ang mga interesadong manunulat na magpasa ng mga akda sa kahit anong anyo (tula, kuwento, sanaysay, interbyu, sipi ng nobela, o anuman) na nasusulat sa Filipino para sa Isyu 3 ng hal.

Maaaring magpasa hanggang sa ika-31 ng Disyembre 2013. Walang takdang haba o bilang ng pahina para sa mga kontribusyon.

Ipadala ang inyong mga kontribusyon sa hal.dyornal@gmail.com (ilagay sa subject heading: hal. Isyu 3).

Bisitahin ang http://www.hal-dyornal.com/