Nakikiisa kami sa bayanihang isinasagawa ng buong bansa (at mundo) sa pagtugon sa bagyong Yolanda. Kasama po namin rito ang mga manunulat at ilustrador ng aming mga libro, kaya inaanyayahan po namin kayong makibalita muli sa amin sa sunod na linggo para sa isang magandang proyekto. Sa ngayon, masaya po kaming ibalitang 20% ng anumang bilihin sa aming Christmas sale ay mapupunta sa UNICEF at Save the Children para sa mga naapektuhan ng bagyo.

Lumalamig nang muli ang simoy ng hangin! Umiinit naman ang aming mithing maiparamdam sa inyo ang papalapit nang Pasko!

Kaya simula sa ika-15 ng Nobyembre (Biyernes) hanggang ika-20 ng Disyembre (Biyernes), makatatanggap ng malaking diskuwento ang mga bibisita sa aming showroom! Ang mga storybook namin ay magiging Php 55.00 na lang bawat isa mula sa Php 73.00.

http://adarnahouse.wordpress.com/2013/11/04/aginaldong-adarna-bagsak-presyong-pamasko/